Eurofondy mají dát práci a podpořit růst | E15.cz

Eurofondy mají dát práci a podpořit růst

Evropská komise
Evropská komise
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Igor Záruba

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vláda minulou středu schválila postup přípravy čerpání z evropských fondů pro léta 2014 až 2020. Tedy pro období, pro které Evropa rozpočet stále nemá a pro něž požaduje Česko zachování objemu nabízených dotací pro politiku soudržnosti.

Kromě schválené strategie kabinet Petra Nečase také stanovil, že na rozdíl od současných 17 hlavních operačních programů se do budoucna počítá s programy osmi. S tímto klíčovým rozhodnutím zahájí Praha vyjednávání s Bruselem. Navrženým a přijatým postupem sleduje národní koordinátor čerpání, ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), podporu záměrů, které přinesou pracovní místa a napomohou hospodářskému růstu.

„Důležité je zaměřit se na menší počet priorit, které pomohou odstranit nejvýznamnější bariéry rozvoje — nedostatečné inovační schopnosti, nedokončenou klíčovou infrastrukturu, kvalitu veřejných institucí, rizika sociálního vyloučení a nevyužití regionálního potenciálu. Náš návrh obsahuje také princip, že podpora nemá deformovat trh. Mimo jiné to znamená větší využití obrátkových nástrojů jako jsou zvýhodněné úvěry,“ říká první náměstek ministra a specialista na eurofondy Daniel Braun.

Autoři procesu čerpání usilují zároveň o jednodušší administrativu. Důvod je nabíledni: při problémech z posledních dvou let, kdy se pobírání dotací v některých programech zastavovalo a některé kauzy řeší policie, je nutné snížit na minimum nesrovnalosti a rizika. A to tak, aby bylo Česko schopno vyčerpat maximum přídělu, ať už bude nová nabídka taková či onaká.

MMR připravilo v této souvislosti zaměření základních priorit, které říkají, proč a co by měla republika s pomocí unijních fondů podporovat. „Požádali jsme o spolupráci a posudek i OECD a Světovou banku. Potvrdily správnost naší strategie,“ říká Braun.

Materiál, který prošel vládou, je výchozím podkladem pro přípravu Dohody o partnerství. Čili základního programového dokumentu, na němž se bude Praha domlouvat s Evropskou komisí.

Programy rozpracují během příštího roku příslušné řídící orgány (ministerstva) podle nařízení unie a metodických pokynů MMR, vláda bude dohlížet. Na národní úrovni má tento proces skončit do půli příštího roku.

Základní změny pro léta 2014 až 2020

» Programy budou štíhlejší jak počtem, tak škálou priorit, s novými formami podpory (více úvěrů a záruk). Platí princip, že podpora nebude křivit trh.

» Jednodušší čerpání prostřednictvím jednotnějších pravidel pro lepší orientaci příjemců v systému a jeho elektronizace.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video