Evropská komise varuje Česko: Váš hospodářský model se vyčerpává | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Evropská komise varuje Česko: Váš hospodářský model i důchodový systém se vyčerpávají

vaj

Česko zaostává při plnění doporučení Evropské komise týkajících se udržitelnosti veřejných financí. Vyplývá to z výroční zprávy EK o České republice. V ní se již odráží směřování úřadu pod vedením Ursuly von der Leyenové. Mnohem větší důraz se v analýze ekonomické a sociální situace země klade na environmentální kritéria. Komise současně doporučuje, jakým způsobem by mělo Česko využít prostředky z evropského „zeleného údělu“.

Nová Evropská komise více hledí na strategie udržitelného růstu jednotlivých zemí. Dokladem toho je, že hodnotící zpráva věnuje otázkám životního prostřední větší rozsah.

Přechod k energeticky méně náročnému a celkově šetrnějšímu hospodářství má Česku i dalším státům usnadnit evropský fond přezdívaný nový zelený úděl. Komise ve své zprávě doporučuje, aby se Česko snažilo prostředky z něj využít na pomoc krajům, které nejvíce doplatily na postupný útlum těžby uhlí. Konkrétně jde o Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Peníze z fondu by měly pomoci řešit životní situaci téměř 60 tisíc lidí. 

Nerudová: Babišovi jsem důchodovou reformu vysvětlovala. Nevím ale, jestli ji pochopil

Na rozdíl od takzvaného fondu soudržnosti by si mohly o peníze ze zeleného údělu říct i větší podniky. Využívat by je mohly pro investice do technologií a infrastruktury pro výrobu „čisté energie“, na rekvalifikaci pracovníků, případně na regeneraci dolů či obnovu krajiny.

Zpráva ale konstatuje, že se Česko musí transformovat i v jiných oblastech, než je energetika. Hospodářský model země založený na levné pracovní síle se prý vyčerpává. Nutností je větší diverzifikace ekonomiky i reformy veřejných financí. Problém představuje i rozdílná úroveň správy firem v zahraničních a domácích rukou.

Doporučení pro Česko a hodnocení jejich naplňování
Doporučení Hodnocení*
Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému. Žádný pokrok
Přijmout projednávaná protikorupční opatření. Omezený pokrok
Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Omezený pokrok
Zvýšit kvalitu a inkuzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání. Určitý pokrok
Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Omezený pokrok
Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Určitý pokrok
Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému. Určitý pokrok

*hodnocení se pohybuje na pětistupňové škále Žádný pokrok - Omezený pokrok - Určitý pokrok - Výrazný pokrok - Plně splněno

Podniky s cizími vlastníky vykazují vyšší produktivitu, růst mezd i vyšší výdaje na výzkum a vývoj než ty domácí. Dvě třetiny firemních výdajů na výzkum a vývoj jsou v Česku taženy nadnárodními firmami, konstatuje zpráva. Jako další český problém Evropská komise zmínila i malý podíl absolventů přírodních věd a technických oborů.

Studie se dále zaměřila na to, do jaké míry se Česku daří naplňovat předchozí doporučení Evropské komise. U většiny záměrů a výzev ale mohla konstatovat jen omezený pokrok v jejich naplňování, jak ukazuje tabulka výše.

Analýza: Česká důchodová beznaděj trvá, východisko nenabízí žádná ze stran

Vydání samostatných zpráv o jednotlivých zemích je důležitým krokem v rámci tzv. evropského semestru, tedy každoročním cyklu koordinace hospodářských politik v Evropské unii. Vlády musí do konce dubna zaslat Bruselu národní plán reforem.

"Dobrou zprávou je, že nerovnováhy jsou v EU na ústupu. Členské země by měly na tomto příznivém trendu stavět," uvedl viceprezident Evropské komise Valdis Dombrovskis. "Musejí pokračovat v reformách, aby naše ekonomika obstála i v budoucnu. Musejí snižovat dluh, zvyšovat produktivitu a uskutečňovat správné investice," dodal.

Adamová: Kvůli důchodové reformě možná výrazně vzrostou daně, to ale vláda nepřizná

Autor: vaj
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!