Finta s povolením státu: Nebezpečný odpad se používá na zabezpečení skládek | E15.cz

Finta s povolením státu: Nebezpečný odpad se používá na zabezpečení skládek

Skládka
Skládka
• 
ZDROJ: Archiv

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Opět jedna nedokonalá legislativa s fatálními důsledky. S vědomím státu je ročně uloženo 25 tisíc tun nebezpečného odpadu způsobem, který ohrožuje životní prostředí a zdraví obyvatel. Vyplývá to z analýzy společnosti Sita CZ. Nekalé praktiky umožňuje nekvalitní odpadový zákon. Odstranění škod následně přijde daňové poplatníky na miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí se hájí, že novelu zákona zpracovává.

Podle analýzy společnosti Sita CZ, která patří mezi největší tuzemské zpracovatele odpadu, je až 20 procent nebezpečného odpadu ukládáno na hraně zákona a bez řádně odvedených poplatků do státní pokladny. Odpad je často velmi rizikový a představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.

V důsledku nejednoznačné právní úpravy je tak ročně v přepočtu na hmotnost na skládky uloženo přes 25 tisíc tun nebezpečných odpadů včetně toxických, hořlavých či jinak nebezpečných látek. „Ty by měly být správně odborně odstraněny pokročilejšími likvidačními technologiemi, například v řízené spalovně nebezpečných odpadů,“ vysvětluje technický ředitel SITA CZ Petr Špičák.

Jak je to možné?

Nebezpečné látky jsou ukládány bez jakéhokoli zabezpečení, paradoxně, v takzvaném režimu technického zabezpečení skládek. Paradoxně se nebezpečný odpad tedy objektivně používá k zabezpečení skládek.Umožňují to špatně nastavené právní předpisy o odpadech, jejichž nanejvýš potřebné přepracování vláda opět odložila.

„Je alarmující, že stávající právní předpis umožňuje vydávat toxické látky za materiál na technické zabezpečení skládky, aniž by z toho pro provozovatele ze zákona vyplynula jakákoli sankce,“ varuje Špičák.

Firmy ukládají nebezpečný odpad v režimu technického zabezpečení skládky kvůli nižším nákladům za likvidaci. Zatímco bezpečné uložení nebezpečného odpadu stojí zhruba sedm tisíc korun za tunu, v režimu zabezpečení skládky je to pouze 700 až dva tisíce korun. V tomto režimu je možno uložit až 20 procent odpadu z každé skládky.

Nesmyslný právní stav potvrzují i další odborníci: „Je bohužel pravda, že pojem technologický materiál je zneužíván. U tohoto typu materiálu nejsou pravděpodobně prokazovány skutečné vlastnosti odpadu. Pokud by tento proces proběhl, nebylo by uvedené použití možné,“ potvrzuje vedoucí Centra pro hospodaření s odpady Dagmar Sirotková.

Odstranění škod za miliardy

Situace představuje riziko vážných ekologických havárií podobných té ze soukromé skládky Pozďátka, za jejíž sanaci zaplatil stát přibližně 500 milionů korun. „Navíc kromě toho bude pokračovat tristní stav, kdy za uložené odpady nejsou řádně odváděny poplatky do Státního fondu životního prostředí, což může činit ztrátu až do výše 150 milionů korun ročně,“ dodává Špičák.

Odstranění ekologických škod vzniklých státem tolerovaným nezodpovědným skládkováním přijde stát na desítky miliard korun: „Je to tikající bomba, bohužel lze jen těžko odhadnout, kolik nebezpečného odpadu doposud bylo v Česku tímto způsobem uloženo. Každopádně se odstranění ekologických zátěží vyšplhá na miliardy,“ vypočítává Špičák.

Legální černé skládky

Jak již bylo výše popsáno, za vznik a existenci skládek na hranici legálnosti může liknavý a nekoncepční přístup státu. Česko čeká téměř osm let na legislativní impuls, který by nekalým praktikám v odpadovém hospodářství zabránil.

„Klíčem je koncipovat strukturu odpadového hospodářství směrem od prostého skládkování k materiálovému a energetickému využívání odpadů. To velmi slibně avizovaly přípravy nového zákona o odpadech, který měl platit od roku 2014. Bohužel, současná vláda tento zákon právě smetla ze stolu,“ říká technický ředitel společnosti Sita.cz.

„Zastavení příprav pro přijetí nového zákona o odpadech způsobí, že problematické a neekologické skládkování odpadů se stane na období dalších mnoha let nejvyužívanějším způsobem odstranění odpadů,“ uzavírá Špičák.

„Návrh zákona byl stažen z jednání kabinetu z čistě technických důvodů. Naší snahou je, vytvořit kvalitní legislativu, která pokryhe celou škálu odpadového hospodářství. Ve věcném záměru je úplný zákaz skládkování na území ČR od roku 2023. To by problém řešilo,“ řekl na dotaz E15.cz Matyáš Vitík z ministerstva životního prostředí.

„Co se týká ukládání nebezpečného odpadu na zaberzpečení skládek, je to skutečně ve stanoveném poměru přípustné. Musím ale upozornit, že konkrétní plán skládky vždy předem schvaluje příslušný krajský úřad. Je to plně v jeho gesci,“ upřesnil Vitík.

Nebezpečné odpady, které lze legálně uložit na skládky jako technické zabezpečení skládek

Materiál
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kaly z fosfátování

Zdroj: ISOH

Autor: try

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video