Hašek vyhlásil kvůli sesuvům půdy na Břeclavsku stav nebezpečí

Zdroj: ctk

Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) v pondělí večer vyhlásil stav nebezpečí kvůli sesuvům půdy v Dolních Věstonicích a Strachotíně na Břeclavsku, situace se týká i Pavlova. Stav by měl trvat 30 dnů.

„Díky stavu nebezpečí můžeme provést potřebné práce velmi rychle a s minimálními formalitami. Provedeme mimořádné práce, geologické průzkumy, odklízení, demolice a vše při omezeném pohybu a zákazu vstupu lidí na určitá místa,“ vysvětlil Hašek.

V Dolních Věstonicích na Břeclavsku se vlivem deště sesunul 14. září svah pod silnicí. Půda zavalila rybářskou oblast s karavany. Komunikace je kvůli hrozícímu zhroucení uzavřená.V Dolních Věstonicích na Břeclavsku se vlivem deště sesunul 14. září svah pod silnicí. Půda zavalila rybářskou oblast s karavany. Komunikace je kvůli hrozícímu zhroucení uzavřená. | ctkV Dolních Věstonicích na Břeclavsku se vlivem deště sesunul 14. září svah pod silnicí. Půda zavalila rybářskou oblast s karavany. Komunikace je kvůli hrozícímu zhroucení uzavřená

Právě na něj se dnes v podvečer obrátili starostové obcí s rozšířenou působností s žádostí o vyhlášení stavu nebezpečí. Žádost podal mikulovský Rostislav Koštial a hustopečský Luboš Kuchynka (oba ODS). „Konzultoval jsem situaci s ministrem vnitra Milanem Chovancem a vedením Hasičského záchranného sboru České republiky,“ uvedl Hašek. Záměr projednala také Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.

Stav nebezpečí
Stav nebezpečí je bezodkladné opatření v případě, že jsou kvůli živelným pohromám, ekologickým nebo průmyslovým haváriím a nehodám ohrožené životy lidí, majetek a životní prostředí a v případě, že není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek záchranného systému.

„Žádosti o vyhlášení stavu nebezpečí souvisejí s nedělními a nadále hrozícími sesuvy půdy po vydatných deštích,“ poznamenal Hašek. V neděli se sesunula půda ve dvou svazích. U Dolních Věstonic na Břeclavsku se svah pohnul směrem k rybářskému kempu a zasypal dva karavany. Jedna žena se zranila.

Druhý sesuv půdy nastal v neděli ve Strachotíně. I když hasiči svah zajistili, místo není bezpečné. Kvůli hrozícímu zřízení části svahu ve starém pískovcovém lomu evakuovali hasiči dnes odpoledne 15 obyvatel z osmi domů, které v minulosti pod lomem vznikly. Nad lomem vede krajská silnice Strachotín-Pouzdřany. „Projetí každého auta znamená zvýšení rizika. Stav je opravdu vážný. Proto policisté silnici uzavřeli a budou hlídat, aby po ní nikdo nejezdil,“ doplnil Hašek.

Oběma oblastmi se budou zabývat odborníci a geologové, aby zjistili, jak lze místa učinit bezpečnými.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost. Závažnějšími stavy jsou nouzový stav a stav ohrožení státu. Stav nebezpečí může být vyhlášený nejvýše po dobu 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.