Kontrolní hlášení DPH odevzdala čtvrtina plátců, firmy mají problémy s výkazy | E15.cz

Kontrolní hlášení DPH odevzdala čtvrtina plátců, firmy mají problémy s výkazy

Kontrolní hlášení DPH odevzdala čtvrtina plátců, firmy mají problémy s výkazy
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Tomáš Kubelka, Mladá fronta E15

ČTK

K dnešnímu dni Finanční správa eviduje 70 tisíc podaných kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH), z toho zhruba čtyři tisíce hlášení byly podány ve špatném formátu a struktuře, uvedla Finanční správa. Termín pro podání hlášení je ve čtvrtek 25. února, finanční úřady očekávají celkem asi 300 tisíc hlášení.

Mezi nejčastější důvody chybného formátu a struktury kontrolního hlášení patří nevyplnění ID datové schránky nebo e-mailu v úvodní části formuláře kontrolního hlášení. Dále v chybných hlášeních chybí nebo je špatný formát DIČ odběratele nebo dodavatele a také je v hlášeních uvedeno chybné číslo finančního úřadu.

Chybná podání přitom nelze v systému Finanční správy zpracovat. Plátce DPH proto následně obdrží od finančního úřadu výzvu, kterou bude vyzván k odstranění vad prostřednictvím podání nového hlášení. „Pokud bude ve lhůtě stanovené správcem daně kontrolní hlášení podáno ve správném formátu a struktuře, správce daně pohlíží na kontrolní hlášení jako na řádně a včas podané a neuplatní žádnou sankci za pozdní podání,“ uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Podle zákona vzniká nyní povinnost uhradit pokutu 1000 korun, pokud plátce DPH podá kontrolní hlášení pozdě, ale zároveň jej dodatečně podá bez vyzvání správce daně. Finanční správa ovšem v souvislosti s připravovanou novelou, která sankce zmírňuje, na počátku roku upozornila, že tisícikorunová pokuta bude automaticky prominuta v případě, že k prodlení při podání hlášení došlo v daném kalendářním roce poprvé. Finanční správa navíc do účinnosti připravované novely tisícikorunové pokuty udělovat nebude, protože nabytím účinnosti novely všechny tisícikorunové pokuty vzniklé do této doby zaniknou.

Hlášení DPH se týká 471 tisíc subjektů, čtvrtina z nich sídlí v Praze

V souvislosti s kontrolním hlášením existují i další pokuty. Tu ve výši 10 tisíc korun musí plátce zaplatit, pokud kontrolní hlášení podá až v náhradní lhůtě poté, co jej vyzval finanční úřad. Pokuta 30 tisíc korun vznikne automaticky, pokud plátce DPH nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy finančního úřadu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů. Pokuta 50 tisíc korun vznikne, pokud firma kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě.

Dalším druhem pokut jsou pokuty do 50 tisíc korun v případě, že plátce na základě výzvy o odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní, nesprávné nebo neúplné údaje v následně podaném kontrolním hlášení. Nepřísnější sankcí je udělení pokuty do 500 tisíc korun v případech, kdy plátce závažně stěžuje nebo maří správu daní.

Kontrolu i odeslání kontrolního hlášení mohou provést plátci DPH prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), dostupné na Daňovém portále Finanční správy (www.daneelektronicky.cz). Aplikace zabezpečí ověření správnosti formátu a struktury datové zprávy.

Zavedení kontrolního hlášení je v zákoně od ledna 2015 s odloženou roční účinností. Kontrolní hlášení k DPH jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit daňovým únikům. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Celkově se kontrolní hlášení týká zhruba 500 tisíc poplatníků.

Kontrolní hlášení: máte podáno? Čas se krátí...

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!