Ministerstvo financí dělá škrty. Zruší 18 pracovišť majetkového úřadu

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí Zdroj: Novak Tomas/Euro

Ministerstvo financí od listopadu zruší o 18 okresních pracovišť ze současných 69 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle resortu nejsou regionální pracoviště nutné, jelikož nejde o úřad pro styk s občanem. Nový ředitel úřadu František Dittrich, který se ujme funkce ve středu, by chtěl do budoucna snížit počet pracovišť na polovinu, změnit model regionálního fungování ÚZSVM nebo zmenšit počet oddělení, které by fungovaly s více pracovníky.

„Úřad není primárně určen pro styk s občanem, proto některá pracoviště v regionech k 1. listopadu rušíme. Nebude to mít vliv na činnost úřadu,“ uvedl náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Jde například o pracoviště v Karlových Varech, Nymburku, Rakovníku, Blansku, Karviné a Bruntálu. „Na některých místech zůstane menší počet lidí. Místo zhruba 15 pracovníků tak tři až čtyři,“ dodal Závodský.

Dittrich k tomu uvedl, že by chtěl snížit počet pracovišť až na polovinu. Zároveň chce řízení úřadu změnit z dřívější struktury k dnešnímu stavu, kdy v ČR existuje 14 krajů. „Vycházím z modelu na Pozemkovém fondu, kde od roku 2010 probíhala změna. Došlo k úsporám v oblasti personální i finanční,“ uvedl nový ředitel.

Mají 81 ředitelů

Dále by chtěl Dittrich změnit současné třístupňové řízení úřadu na dvojstupňové. V současnosti jsou například na krajských pracovištích ÚZSVM ředitel, tři sektoroví ředitelé a šéfové odborů. „Máme celkem 81 pozic ředitelů, stačilo by do budoucna 14,“ uvedl Dittrich. Zároveň chce koncentrovat pracovníky do větších kolektivů, tedy snížit počet oddělení, kde by ale bylo více pracovníků.

Dittricha byl dosud ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj. Funkce se ujme 1. října. Nahradí Miloslava Vaňka, který k 1. dubnu rezignoval.

Právní úřad

Dittrich vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V minulosti působil například jako vedoucí Krajského pracoviště Pozemkového fondu České republiky pro Pardubický kraj, zástupce ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Pardubice na katedře výbušnin.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

Konzultace za miliony na majetkovém úřadě prošetřuje policie