Nadace VIA vyhlásila vítěze 15. ročníku Ceny Via Bona | E15.cz

Nadace VIA vyhlásila vítěze 15. ročníku Ceny Via Bona

Nadace Via
Nadace Via
• 
ZDROJ: Nadace Via

nos

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nadace VIA společně s The Kellner Family Foundation, velvyslanectvím USA a dalšími partnery vyhlásila vítěze 15. ročníku ceny Via Bona za individuální a firemní filantropii za rok 2012. Záštitu nad akcí převzal Norman Eisen, velvyslanec Spojených států amerických.

Soukromé dárcovství v Česku loni dosáhlo podle údajů Generálního finančního ředitelství loni 3,8 miliard korun, meziročně vzrostlo o 5,4 procenta a po třech letech se tak vrátilo na úroveň doby před krizí. Meziročně narostl také počet individuálních dárců, ale průměrná výše jejich ročních darů se naopak snížila. „Po dvou letech poklesu celkového objemu soukromých darů v roce 2008 a 2009, vidíme od roku 2010 růstový trend a to je nadějná zpráva pro budoucnost,“ řekl Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace Via.

Mezi individuálními dárci narostl počet těch, kteří darovali o 4 700 lidí, o 890 korun ale klesla průměrná hodnota souhrnu ročních darů a to na 11 466 korun. V souhrnu darovali individuální dárci v roce 2011 celkem 1,341 miliardy korun, což je o 45 milionů méně než v roce 2010.

„Tahounem růstu soukromého dárcovství byly loni firmy, jejich štědrost se meziročně zvýšila o 10,8 procenta. Nadějnou zprávou pro budoucnost jsou i inspirativní příběhy dárců, kteří byli letos nominováni na jubilejní, již 15. ročník ceny Via Bona,“ říká Bárta.

Školní dobročinnost

Vedle tradičních kategorií Via Bona jako je Cena novinářů nebo Srdcař roku je letošní novinkou Cena za školní dobročinnost. Ta má najít jednotlivce i kolektivy, kteří v prostředí základních a středních škol iniciují a realizují promyšlené a následováníhodné dobročinné projekty. Do kategorie již v prvním ročníku přišlo 39 nominací, které ukázaly, že školáci a studenti vědí, co znamená pomáhat potřebným.

„Jestliže chceme v naší zemi rozvíjet dobročinnost, je dobré začít již ve školách,“ řekl Jan Leiner, člen správní rady The Kellner Family Foundation, která je partnerem Ceny a iniciátorem této kategorie.

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená ze třinácti zástupců předních českých médií.

Vítězové 15. ročníku se v jednotlivých kategoriích

Cena novinářů pro individuálního dárce: Jana Bečvářová

Jana Bečvářová již několik let podporuje občanské sdružení Středisko náhradní rodinné péče, které pomáhá ohroženým dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Paní lékárnice z pražského IKEMu, jež nyní žije v Paříže, nadchla k pomoci i řadu svých kolegů. Společně připravili sbírku pro děti. Neváhá práci věnovat i večery a víkendy. Tuto cenu uděluje porota třinácti novinářů z předních českých médií.

Cena za školní dobročinnost: Studenti Gymnázia Broumov a učitelka Šárka Rambousková

Porotu oslovil tento projekt svou naprostou výjimečností. Studenti gymnázia se rozhodli podporovat žáky ze sociálně vyloučených rodin z broumovské základní školy. Snaží se o to, aby žáci bez problému zvládali základní vzdělávání, a doučují je. Zároveň napomáhají odstraňovat negativní nálady ve společnosti vůči Romům.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku: Ondřej Horecký

Také v tomto případě projekt porotu zaujal hned na první pohled. Mladých lidí, kteří namísto budování kariéry odjedou po vystudování vysoké školy do zahraničí pečovat o ochrnuté lidi a vydělané peníze použijí na péči o sirotky v Tanzánii, moc neexistuje. Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v Tanzánii hledat adoptivní rodiče pro sirotky a navazuje dlouhodobou spolupráci mezi českými a africkými školami. Je opravdový „srdcař“!

Cena za otevírání nových cest: společnost Adastra

V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Firma Adastra si vítězství určitě zasloužila, protože se pustila do tématu, kterému se firemní dárci spíše vyhýbají. V roce 2011 se stala hlavním partnerem kampaně „Nebojme se zbytečně“ občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Cena pro malou a střední firmu: MIBCON

Společnost Mibcon dlouhodobě podporuje Nadační fond Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým. Nejde přitom jen o peníze, v projektu jsou zapojeni i zaměstnanci firmy, kteří dnes již například soukromě pořádají sbírky, jeden z nich dokonce věnoval nadačnímu fondu svůj automobil.

Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství: KMPG Česká republika

U firemního dárcovství je jedním z nejdůležitějších parametrů dlouhodobost. Pro příjemce pomoci není nic cennějšího než vědět, že mohou s podporou počítat v horizontu delším než jeden rozpočtový rok. Společnost KPMG od roku 2004 významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá ekologickému sdružení Tereza. Nejde přitom jen o finance. KPMG poskytuje i další podporu jako je právní poradenství, tisk materiálů nebo překlady. Organizuje též dobrovolnické dny, vánoční trh či posílá hmotné dary pro děti.

Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu: společnost OKD

Společnost OKD se prostřednictvím své nadace od roku 2011 systematicky angažuje v oblasti podpory pracovní integrace hendikepovaných lidí. V roce 2011 získalo podporu v celkové výši 9 milionů korun více než 30 chráněných dílen a dalších neziskových organizací, jež vytvářejí pracovní místa pro zdravotně hendikepované. V případě tohoto projektu šla ale dál než jen k finanční podpoře chráněných dílen. Uvědomila si také, že se výrobky z nich musejí prodat – jinak jde jen o prázdné „cvičení: podílela na vzniku internetového e-shopu chráněných dílen: www.pracepostizenych.cz.

Autor: nos

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video