Nedodržení bezpečnosti práce může firmy přijít draho

Výroba

Výroba Zdroj: ctk

Více než 42 milionů korun. Tolik vloni na pokutách vybral Státní úřad inspekce práce (SUIP), což je o zhruba čtyři miliony více než v roce 2012. Nejčastější příčiny kontrol v oblasti bezpečnosti práce byly ochrana zdraví při práci, zdravotní úrazy a stav technických zařízení včetně vedení veškeré dokumentace.

Ve firmách provedl úřad celkem 16 820 kontrol a udělil 991 pokut. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

„Z výsledků provedených kontrol můžeme konstatovat, že nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se BOZP, zejména u malých a středních zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel odboru bezpečnosti práce SUIP Ondřej Varta.

Zákon přitom ukládá, že dokumentaci BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana), musí mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou každý podnikatelský subjekt, to znamená každá fyzická i právnická osoba.

„Papírování všeho druhu je pro firmy obecně velký problém. Společnosti se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpečnosti práce vést samy, stává se však, že je formální či neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v řádech statisíců,“ říká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce BezpecnostPrace.info.

Celý článek ja na serveru BusinessInfo.cz.

Příznivé počasí uspíšilo sezónní práce a snížilo nezaměstnanost