Neziskované organizace dostanou víc peněz, příští rok 151 milionů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová Zdroj: ctk

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pošle neziskovým organizacím v příštím roce 150,9 milionu korun. Je to o 16,9 milionu korun více, než vyčlenilo ministerstvo pro letošní rok. Své projekty mohou neziskové organizace včetně Horské služby ČR předkládat do konce září, informovala mluvčí MMR Veronika Vároši.

Projekty se musí týkat některé z pěti oblastí: podpora bezbariérového užívání staveb, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni, udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a podpora činnosti Horské služby ČR.

„Neziskové organizace stojí často v pozadí veřejnosti a já hledám prostředky pro jejich podporu. Podpořeny budou žádosti o dotace na projekty uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. Dotace má neinvestiční charakter a žadatelem se mohou stát neziskové organizace se sídlem v České republice, jako jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Příjemce může získat až 70 procent nákladů schváleného projektu, součástí žádosti musí být projekt žadatele s podrobným rozpočtem. Bližší informace ministerstvo zveřejnilo na svých internetových stránkách.

Už na začátku letošního června MMR rozdělilo osmi nestátním neziskovým organizacím 7,562 milionu korun. Ty peníze využijí na bytové poradenství. Nejvíce peněz, 4,235 milionu korun, získalo Sdružení nájemníků ČR. Další 1,6 milionu korun putovalo na účet Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků. Nově letos dotaci získalo dTest (330 tisíc korun) a Remedium Praha (202 tisíc korun).

Neziskovky žádají víc peněz na prevenci pití alkoholu u dětí