NKÚ: Katastrální úřady chybovaly v tendrech i účetnictví

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: E15 Pictures

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a šest krajských katastrálních úřadů pochybilo v zadávání veřejných zakázek a nevedly ani správné a úplné účetnictví. Jejich hospodaření v letech 2010 a 2011 prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Český úřad zeměměřický a katastrální například přenechal od 1. ledna 2003 soukromé firmě bezúplatně k užívání kuchyň a jídelnu včetně vybavení, přestože do prosince 2002 společnost platila za prostory roční nájem půl milionu korun.

ČÚZK také nakoupil za 178,7 tisíce korun tři počítačové licence, aniž by je potřeboval. Den po jejich zaúčtování do majetku úřadu je podle kontrolorů bezúplatně převedl na jinou organizační složku státu.

NKÚNKÚZdroj NKÚ

Zákon o veřejných zakázkách porušily Katastrální úřady pro Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu. Moravskoslezský katastrální úřad nedodržel zásadu transparentnosti u zakázek za celkem 694,5 tisíce korun, když uchazečům neoznámil v dostatečném předstihu jasné podmínky, podle kterých chtěl zakázky později hodnotit.

U zakázek za 258,1 tisíce korun porušil i zákaz diskriminace . „Plnění zakázky totiž dodávaly firmy, které se neúčastnily výběrového řízení. Byli tak diskriminováni uchazeči, kteří se výběrového řízení zúčastnili,“ konstatovali kontroloři.

NKÚNKÚZdroj NKÚ

NKÚ prověřil nakládání s majetkem za 1,5 miliardy korun a výdaje například za opravy, spotřebu materiálu nebo cestovné za celkem 75,4 milionu. Zkontroloval také výnosy například z pronájmu či prodeje majetku v celkové výši 44,1 milionu a závazky za 26,6 milionu korun.

: