Riziko krádeží celých firem bude s digitalizací nižší, říká šéf notářské komory

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR Zdroj: Notářská komora ČR

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR
2
Fotogalerie

Založení firmy půjde i přes videokonferenci, podnikatelé už nebudou muset osobně k notáři, slibuje návrh novely notářského řádu, který brzy projednají poslanci. Předpis reaguje na evropskou směrnici, která chce po členských zemích, aby umožnily zakládání obchodních společností na dálku. Digitalizaci vítá i prezident Notářské komory Radim Neubauer, podle kterého by mělo být jednodušší zabránit podvodům s notářskými zápisy či s falešnými identitami.

Co návrh novely notářského řádu přináší firmám, co se například zrychlí?

Novela přinese usnadnění procesu zakládání obchodních společností zejména tím, že se klient nově nebude muset k notáři dostavit osobně. Založit obchodní společnost bude možné online prostřednictvím videokonference. Díky tomuto řešení notář klienta provede všemi kroky založení a poskytne mu odborné poradenství.

Dále novela zavádí elektronickou sbírku dokumentů a elektronickou evidenci ověřených podpisů. V praxi to bude znamenat, že si každý bude moct online ověřit existenci notářského zápisu či ověřovací doložky. V neposlední řadě přináší novela notářského řádu změnu ve vydávání apostil na notářské listiny, které bude vydávat Notářská komora a jejich osm regionálních komor.

Prokazování totožnosti má být prostřednictvím videokonference a identifikačního dokladu, jak to bude v praxi fungovat?

Klient se přihlásí do portálu NKČR, kde v zabezpečeném rozhraní prokáže svou totožnost elektronickým občanským průkazem, který se načítá NFC čtečkou, která je již běžnou funkcionalitou chytrých telefonů. Notář tak kromě osobních údajů získá i přístup k fotografii klienta uložené v základních registrech, u cizinců pak na čipu jejich dokladu totožnosti. Fotografii bude moci díky videopřenosu porovnat s podobou účastníka jednání.

A podepisovat se budou lidé pomocí elektronického podpisu, který budou moci notáři zanést do nové evidence. Přinese to lidem i další výhody?

Hlavní výhoda se projeví v případech, kdy zákon vyžaduje opatření dokumentu úředně ověřeným podpisem. Takový dokument již nebude nutné konvertovat z elektronické do listinné podoby.

Zabrání elektronizace podvodům, krádežím firem či využívání bílých koní?

Ano, významně se sníží riziko použití padělané plné moci. Z minulosti známe případy, kdy takto byly odcizeny celé obchodní společnosti. Nově bude každý notářem ověřený dokument do této evidence uložen a bude mu vygenerován a přiřazen unikátní kód. Tím následně notář fyzický dokument opatří a každý, komu bude takto zaevidovaný dokument předložen, si bude přes webovou aplikaci vedenou Notářskou komorou moci ověřit jeho pravost, a to právě zadáním tohoto unikátního kódu.

Proč nepůjdou na dálku vyřídit rodinné a dědické záležitosti?

U této agendy považujeme osobní kontakt s klienty za velmi důležitý. Pozůstalostní řízení jsou mnohdy emočně vypjatá a notář při nich působí i jako rodinný mediátor. Je důležité vžít se do role příbuzných, kterým odešel jejich blízký a kteří někdy mívají pocit křivdy, není-li jim přiznán majetek, který si nárokují. Stejně tak u sepisu manželských smluv hrají hlavní roli mezilidské vztahy.

Notářská komora bere na sebe výdaje na technické řešení digitalizace. Na kolik korun vás to vyjde a v čem to bude spočívat?

Technické řešení spočívá ve tvorbě zabezpečeného webového rozhraní pro identifikaci, komunikaci a výměnu dokumentů mezi notářem a klientem. Náklady byly přímo úměrné náročnosti řešení, stupni jeho zabezpečení a rozsahu IT prací.

Změní se nějak ceny za služby notáře?

Digitalizace zakládání obchodních společností by neměla mít zásadní vliv na výši nákladů klienta. Důležité je říci, že stávající proces zakládání obchodní společnosti fyzicky u notáře tu zůstane i nadále.

Návrh novely čeká už od minulého jara na první čtení. Myslíte, že to zákonodárci stihnou projednat do voleb?

V to pevně doufám. Včasné přijetí novely notářského řádu je důležité i z hlediska implementace směrnice o užívání digitálních nástrojů v právu obchodních společností, která mimo jiné zavádí povinnost členských států umožnit založení obchodní společnosti bez nutnosti fyzické přítomnosti zakladatele u notáře či jiné kompetentní autority, a to nejpozději od 1. srpna tohoto roku.

Od začátku roku se výrazně zvyšovaly odměny za notářské úkony. Už se to nějak projevilo ve vašich příjmech?

Notářský tarif ministerstvo spravedlnosti upravilo, protože obsahoval položky, které se nezměnily deset, ale i více než dvacet let. Dlouhodobě tedy tarif neodpovídal ekonomickým poměrům a podnikatelskému prostředí v naší zemi, vůbec nezohledňoval inflaci. Spíše než o zdražení se tedy jednalo o narovnání cen.

Zvýšení cen ministerstvo obhajovalo i tím, že by mohlo zatraktivnit profesi notáře. Komora bojuje dlouhodobě s nedostatkem notářů, zejména v chudších oblastech. Z jakého důvodu?

Zásadně vyšší zájem o naši profesi kvůli novému tarifu neregistrujeme, protože problém sociálně vyloučených regionů, kde občas bojujeme o udržení notářského úřadu, není důsledek nastavení cenových sazeb, ale nevyužívání služeb notáře. Lidé tam obvykle nepodnikají a nepotřebují zakládat ani upravovat obchodní společnosti, dědictví bývají zatížena exekucemi a insolvencemi, tamní obyvatelé nevyužívají notářské úschovy při koupi nemovitosti, protože na vlastní bydlení mnohdy nedosáhnou. Uchazečům o notářský úřad tam z ekonomického hlediska tedy otevření kanceláře často nedává smysl, jelikož její provoz není rentabilní.

V minulosti se mluvilo o tom, že by notáři mohli rozvádět. Je pro to nějaká podpora?

Nesporné rozvody před notářem považujeme stále za aktuální téma. Přenesení této kompetence ze soudů na notáře se již osvědčilo v mnoha členských zemích EU a jsem si jist, že Česká republika by nebyla výjimkou. I podle průzkumu veřejného mínění je tato možnost občany vítána – nejen, že by byli ušetřeni mnohdy emočně náročného soudního řízení, ale zároveň by došlo ke snížení zátěže soudů.