Tarif platů by mohl růst od dvou procent, učitelé si polepší o desetinu

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Platové tarify ve veřejném sektoru by se mohly příští rok zvýšit od dvou do deseti procent, a to podle profesí. O desetinu vyšší pevnou část výdělku mají od ledna jistou zřejmě jen učitelé. Nejméně by si mohli v tarifu polepšit policisté a vojáci a pak i lékaři a sestry. 

Na vypracování propočtů jako podkladu pro další jednání o růstu výdělků ve veřejném sektoru se dohodli v červenci odboráři s vládou. Odbory požadují růst tarifů o deset procent všem už od října. Vláda navrhuje rozdílné přidávání, a to od ledna. Nejvíc by si podle ní měli polepšit učitelé a lidé s nízkými výdělky, nejméně příslušníci. Kompromisní varianta zvedá tarif o deset procent učitelům a pracovníkům s nejhoršími platy a o něco víc, než navrhl kabinet, dává úředníkům, zdravotníkům, lidem ve státní službě i bezpečnostním sborům.

Vláda by na zvednutí sumy na platy chtěla v příštím roce z rozpočtu vydat 22,3 miliardy korun. Splnění požadavku odborů by stálo o 4,4 miliardy víc. Třetí varianta, kterou ministerstvo práce spočítalo, by si proti vládnímu záměru vyžádala navíc 3,8 miliardy.

Všechny tři varianty zahrnují zvýšení sumy na platy učitelů o 15 procent a úpravu jejich tarifů o deset procent. Vláda by pak ostatním zvedla obnos na výdělky o šest procent. Podle propočtů ministerstva práce by tak tarify neučitelským a technickým profesím mohly růst o sedm procent, úředníkům o šest procent a sestrám a lékařům pak o čtyři či pět procent. Ve státní službě by se pevná část platu úředníků mohla zvýšit o šest procent a lékařům posudkové služby o pět procent. Vojáci a policisté by měli mít tarif vyšší o dvě procenta.

Podle odborářského modelu by všichni kromě policistů a vojáků měli mít deset procent v tarifu navrch, příslušníci pak čtyři procenta. Suma na výdělky by se zvedla o devět procent. Třetí varianta upravuje obnos technickým a neučitelským profesím o devět procent a tarif zvedá o desetinu. Úředníkům v pracovním poměru i státní službě přidává do pevné části platu osm procent, o osm procent by se zvedla i částka na výdělky. Lékaři, sestry a posudkáři mají mít o šest procent víc.

Stát by mohl na růst tarifů zaměstnancům a lidem ve službě vydat podle variant od 13,2 do 15,8 miliardy, obce a kraje od 3,4 do 5,8 miliardy a zdravotní pojištění pak od 2,1 do 4,7 miliardy. Tyto částky nezahrnují tarifní přidání příslušníkům, které by vyšlo podle variant na 0,92 až 1,8 miliardy. Ministerstvo práce navrhuje také zvýšení příplatků a zvláštních příplatků za práci ve ztíženém prostředí.

Podle dohody odborů s vládou z červencového jednání by rozhodnutí o zvýšení platů mohlo padnout v půli srpna. Termín další schůzky předáků se členy kabinetu zatím ale stanovený není.

Podle ministerstva práce si pracovníci veřejného sektoru od roku 2014 do letoška polepšili o 20,5 procenta. Učitelům se zvýšily tarify o 28 procent, lékařům a sestrám o 30 procent a v sociálních službách o 47,5 procenta.

Ve veřejném sektoru je pět platových tabulek. První je pro neučitelské profese či technické pracovníky. Druhou mají úředníci. Třetí tabulkou se řídí odměňování sester a lidí v sociálních službách, čtvrtou pak lékařů a pátou učitelů. Státní služba má dvě tabulky - pro úředníky a lékaře posudkové služby. Své stupnice mají vojáky a také policisté a další příslušníci.

Propočítávané varianty zvýšení platových tarifů v jednotlivých tabulkách v procentech:

TabulkaVarianta vládyVarianta odborůVarianta kompromisní
1. neučitelské profese, technické profese, kultura71010
2. úředníci6108
3. sestry4 - 5106
4. lékaři4 - 5106
5. učitelé101010
státní služba 1 - úředníci6108
státní služba 2 - posudkoví lékaři5106
1. příslušníci244
2. vojáci244

Zdroj: Propočty ministerstva práce