VZP loni hospodařila se ziskem 1,295 miliardy

Krajské sídlo VZP

Krajské sídlo VZP Zdroj: CTK/Sojka Libor

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hospodařila loni se ziskem 1,295 miliardy korun, což je meziročně o 1,045 miliardy více. Na běžném účtu základního fondu, z něhož se hradí zdravotní péče, měla na konci roku 900 milionů korun. Neměla žádné závazky po splatnosti. V rezervním fondu, který ještě počátkem roku byl prázdný, měla na konci roku 1,2 miliardy korun. Uvádí to výroční zpráva, kterou dnes schválily správní i dozorčí rada VZP.

„Toho všeho VZP dosáhla, aniž by žádala stát například o předsunutou platbu, jak bylo dříve obvyklé, dokonce při současném splacení další části finanční výpomoci státu ve výši 500 milionů korun. Zbývajících 500 milionů bude vráceno v roce 2016,“ sdělil radním ředitel Zdeněk Kabátek.

„V minulém roce ovlivnily hospodaření pojišťovny jednak růst ekonomiky a výběr pojistného, jednak úsporná opatření, která přinesla jednu miliardu,“ řekl předseda správní rady Jiří Běhounek. V roce 2014 hospodařila VZP s čtvrtmiliardovým přebytkem, rok předtím měla miliardový propad.

Příjmy VZP do základního fondu po přerozdělení dosáhly loni 153,427 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta víc, výdaje 154,577 miliardy korun, meziročně o 3,5 procenta víc.

VZP uspořila na lécích miliardu

VZP uspořila loni v nákladech na léky jednu miliardu korun, přispěly k tomu seznamy levněji nakoupených léků pro lékaře a nemocnice, tzv. pozitivní listy, a zkrácené revize cen a úhrad. Ušetřené peníze byly podle Běhounka vydány na nejmodernější léky pro nejtěžší chronické pacienty. Výdaje na specializovaná centra loni přesáhly 7,5 miliardy korun.

Na kompenzaci poplatků v ambulancích a lékárnách vydala VZP loni 1,248 miliardy. Na ambulantní péči dala 36,253 miliardy korun, meziročně o 2,5 procenta víc. Z toho zubaři dostali 5,744 miliardy (o 2,7 procenta více), praktičtí lékaři 8,18 miliardy, (o 2,2 procenta více), gynekologové 1,8 miliardy, (o 3,7 procenta více), léčebná rehabilitace 1,414 miliardy, (o 1,5 procenta více), diagnostická péče 5,163 miliardy, (o půl procenta více), domácí péče 1,6 miliardy, (o 0,9 procenta více), specializovaná ambulantní péče 12,043 miliardy, (o 2,7 procenta více), a ošetřovatelská a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb 808 milionů, (o 5,1 procenta méně).

Na ústavní péči vydala VZP loni 79,876 miliardy, meziročně o 3,3 procenta víc, z toho nemocnice dostaly 72,799 miliardy, plus 3,4 procenta, následná péče 7,077 miliardy, plus 3,2 procenta.

Lázně i záchranná služba dostaly víc peněz

Lázně dostaly loni od VZP 1,494 miliardy, meziročně o 15,5 procenta víc, zdravotnická záchranná služba 1,61 miliardy, plus 7,7 procenta. Za léky na recept vydala VZP loni 20,694 miliardy a za zdravotnické prostředky na poukaz 4,381 miliardy korun. Za léčení v zahraničí zaplatila 692 milionů, je to o 30,2 procenta meziročně víc, za léčení cizinců v ČR 659 milionů, což je zhruba srovnatelné s rokem předchozím.

Průměrné náklady na zdravotní služby na jednoho pojištěnce činily 24 753 korun. Celkem bylo k 31. prosinci 2015 u VZP pojištěno 5 934 051 lidí.