Cestování do zahraničí: Kam a za jakých podmínek můžete cestovat | E15.cz

INFOGRAFIKA: Chorvatsko se plně otevírá Čechům, padají překážky i pro cesty do Bulharska

fry, vku, vaj, duk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Čechům se rozšiřují možnosti pohodlného cestování. Chorvatské hranice už mohou překračovat bez povinnosti prokazovat se testem či očkovacím certifikátem. Stačí občanský průkaz či cestovní pas. Stejná pravidla platí i pro další populární letní destinaci – Bulharsko. Režim na hranicích všech zemí světa mapují infografiky serveru E15.cz a ministerstva zahraničí. E15 vychází nejen z informací českých úřadů, ale také z mapy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) či nového webu Dovolená 2021.

Situace má nicméně do stavu před pandemií pořád daleko. A to navzdory postupujícímu očkování. Řada evropských států vyžaduje negativní testy i od lidí, kteří mají dokončené očkování. Jde třeba o Itálii, Dánsko či Nizozemsko.

V Česku dostala první dávku vakcíny proti koronaviru necelá polovina populace, nedokončené očkování jí však usnadní přejezd zatím jen maďarských hranic. Většina států vyžaduje obě dávky, respektive absolvování testů na covid-19 bez ohledu na prodělanou vakcinaci.

Do budoucna by cestování měly výrazně zjednodušit takzvané evropské covidové pasy. Jde o společný rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy.

Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od prvního července.

Jak by cestování do zahraničí mohl ulehčit Covid Pas:

Jak bude fungovat covid pas?

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa níže ukazuje, do kterých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností kolem momentální situace doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Střední Evropa

Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko

Severní Evropa

Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko

Jihovýchodní Evropa

Bulharsko, ChorvatskoRumunsko, ŘeckoKypr

Jižní Evropa

Itálie, Portugalsko, Španělsko

Západní Evropa

Belgie, Francie, Irsko, Nizozemsko, Spojené království

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami, například nutností podstupovat testy na covid-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor

Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí.

Nové ochranné opatření rozlišuje nově čtyři kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené) a země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19 (tmavě červené). Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika a Thajsko.

Role očkování a certifikátu

Návraty do vlasti z oranžových a červených zemí budou mít snadnější ti lidé, kteří mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny proti covid-19. Vyhnou se povinné izolaci a testování.

Potvrzení o prodělaném očkování získají lidé v papírové podobě v očkovacím centru, dosud byla ale vydávána většinou až po druhé dávce. Elektronicky je možné ho stáhnout z webových stránek Ústavu zdravonických informací a statistiky. Pro ověření je třeba použít kombinaci čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronickou identitu včetně bankovní.

Od 1. června byl měl web umožnit získat i potvrzení o testu nebo prodělané nemoci v posledním půl roce, což jsou další dvě možnosti, jak prokázat bezinfekčnost. Legislativní ukotvení certifikátu minulý týden projednávala Sněmovna. Schválit ho v legislativní nouzi ale poslanci odmítli. Vojtěch v pondělí předloží nový návrh, který mimo jiné nebude využívat tolik osobních údajů.

  1. Zelená (nízké riziko) – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
  2. Oranžová (střední riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musí cestující neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  3. Červená (vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musejí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po příjezdu do Česka se cestující samoizoluje, do pěti dnů po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tedy karanténa/samoizolace skončí nejdříve šestým dnem nebo předložením negativního výsledku testu, pokud je pozdější než šestý  den. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  4. Tmavě červená (velmi vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve pěti dnů po příjezdu (tedy nejdříve 6.šestý den) na území Česka na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , takže karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve šestý den po příjezdu. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Dosud k nim patřil z evropských států jen Vatikán, od pondělí přibyl Island. Z dalších zemí se do zelených řadí Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko
  5. Černá (extrémně vysoké riziko - ministerstvo zahraničí dle svého vyjádření vycestování do těchto zemí neumožňuje.
  6. Pravidla návratu do ČR dle ministerstva zahraničí Autor: mzv

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě

Belgie

Před vstupem nutné vyplnit formulář PLF. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Británie

Před cestou do Spojeného království nutný test a zarezervované termíny 2 PCR testů po příletu.

Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejdříve pátý den po příjezdu.   

Bulharsko

Pro Čechy neplatí žádná omezení vstupu. Před cestou zpět do České republiky nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Dánsko

Kdo nemá potvrzení o prodělání nemoci, musí mít potvrzení o testu. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Estonsko

Nutné vyplnit formulář. Potřeba je též potvrzení o testu, prodělání nemoci či očkování. Návrat do Česka bez podmínek.

Finsko 

Do země lze cestovat jen ve výjimečných případech. Před cestou zpět do ČR veřejnou dopravou nutný test. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Francie

Předkládat PCR test nemusí ten, od jehož očkování druhou dávkou vakcíny uplynuly aspoň dva týdny. Před cestou zpět do Česka je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Po návratu do Česka je nutné nastoupit do samoizolace, tu lze ukončit do pěti dnů negativním PCR testem.

Chorvatsko

Češi mohou vstoupit do země bez omezení. Návrat do Česka bez omezení už po první dávce vakcíny.

Itálie

Při příjezdu nutný test, vyplněný formulář a nahlášení se na místní zdravotnické zařízení.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Po návratu do Česka je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Irsko

Země až do 19. července nepouští na své území turisty.

Island

Nezbytné prokázat se negativním PCR testem již při nastoupení cesty na Island (nástupu do letadla). Test nesmí být starší než 72 hodin. Dále musí všichni cestující přijíždějící na Island absolvovat při vstupu do země další PCR test, na který naváže 5–6denní karanténa. Návrat do Česka bez omezení.

Kypr   

Před cestou nutné absolvovat PCR test a vyplnit Cyprus Flight Pass. Následně absolvovat PCR test po příletu na Kypr na vlastní náklady. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Maďarsko

Vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce vakcíny. Návrat do Česka bez omezení rovněž po první dávce, od jejího podání ale musí uplynout 22 dní.

Německo

Cestující musejí před cestou vyplnit formulář. Při cestě letadlem nutný test. Od 15. června odpadá povinnost karantény u těch osob, které neprošly očkováním, testem na koronavirus či nemoc v minulosti neprodělaly. Návrat do Česka bez omezení už po první dávce vakcíny.

Nizozemsko 

PCR test a povinná karanténa i pro očkované. Ti ale mají návrat do Česka bez omezení už po 1. dávce. 

Norsko 

Zakázán vstup cizincům. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem. Očkovaní návrat bez omezení už po první dávce.

Polsko

Výjimku z karantény nebo předkládání testu mají plně očkované osoby. Návrat do Česka bez omezení.

Rakousko

Nutné mít vyplněný formulář. Otestovaní, první dávkou očkovaní či lidé po prodělání covid-19 nemusejí do karantény. Návrat do ČR bez omezení už po první dávce vakcíny.

Rumunsko

Při vstupu povinnost mít vyplněný formulář. Návrat do Česka bez omezení.

Řecko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na covid-19 nebo certifikát o dokončeném očkování. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.  

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Slovensko 

Povinnost zaregistrovat se. Otestování, očkovaní či lidé po prodělání covid-19 nemusejí podstupovat test. Návrat do Česka bez omezení už po první dávce vakcíny.

V případě očkování mRNA vakcínou - například BioNTech/Pfizer nebo Moderna – musí od druhé dávky uplynout aspoň 14 dní; v případě očkování vektorovou vakcínou (AstraZeneca) musí od první dávky uplynout aspoň 21 dní.

Slovinsko

Do Slovinska je možné vstoupit bez následné karantény, pokud se osoba prokáže negativním výsledkem PCR testu nebo potvrzením o prodělání covid-19, které není starší než 6 měsíců či potvrzením o očkování: aspoň týden od druhé dávky přípravku od Pfizer/BioNTech, aspoň dva týdny od druhé dávky vakcíny Moderna, aspoň 21 dní od první dávky AstraZeneca, aspoň dva týdny od první dávky Johnson&Johnson.

Návrat do Česka bez omezení už po první dávce vakcíny.

Švédsko

Vstup jen s testem. Před návratem musejí i očkovaní vyplnit příjezdový formulář.

Švýcarsko 

Při vstupu je nutné předkládat potvrzení o testu jen při cestě letadlem.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Španělsko

Při vstupu nutná registrace a předložení potvrzení o testu, dokončeném očkování či prodělané nemoci. Po návratu do Česka je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Portugalsko

Po příletu vyžadován PCR test. V případě návratu do Česka veřejnou přepravou je nutné před cestou podstoupit antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky platí pro individuální dopravu a cizince. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Dovolená v Česku autem: Co navštívit v západních Čechách? >>>

Autor: fry, vku, vaj, duk

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video