Cestování do zahraničí: Kam a za jakých podmínek můžete cestovat | E15.cz

INFOGRAFIKA: Neočkovaní se po návratu z Kypru či Norska vyhnou karanténě

fry, vku, vaj, duk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Navzdory nástupu podzimu dochází k uvolnění některých cestovních omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Neočkovaní Češi vracející se z Norska, Kypru či Lucemburska už nebudou muset podstupovat po návratu do vlasti minimálně pětidenní karanténu. Čeká je však test před vstupem do země a do pěti dnů po příjezdu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Všichni Češi musejí kvůli návratu z jakékoliv zahraniční destinace vyplňovat příjezdový formulář. Režim na hranicích všech zemí světa mapují infografiky serveru E15.cz a ministerstva zahraničí. E15 vychází nejen z informací českých úřadů, ale také z mapy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) či nového webu Dovolená 2021.

Stále více zemí se učí žít s covidem a umožnit cestovatelům vstup na vlastní území. V listopadu Spojené státy uvolní restrikce a budou vpouštět plně očkované cizince. Kanada k podobnému kroku přistoupila v září. O něco obezřetněji se světu otevírají některé asijské státy. Singapur a Thajsko spustily pilotní projekty, které mají za velmi přísných podmínek dovolit vstup turistům.

Přesné datum zrušení omezení vstupu do USA Bílý dům neuvedl. Dosud platí, že Čechům jsou Spojené státy pro turistické cesty uzavřeny. Kdo je však plně očkován a před cestou podstoupí PCR test, může navštívit Kanadu.

Už dříve padly restrikce pro cesty českých cestovatelů do Ruska. Dostat se lze s PCR testem i na Kubu nebo do Peru (kde lze potvrzení o PCR testu nahradit očkovacím certifikátem), které patří co do počtu obětí covidu mezi nejzasaženější státy vůbec.

Jak má cestování do zahraničí ulehčovat covid pas:

Covid pas a aplikace Tečka

 

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa níže ukazuje, do kterých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností kolem momentální situace doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Střední Evropa

Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko

Severní Evropa

Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko

Jihovýchodní Evropa

Bulharsko, ChorvatskoRumunsko, ŘeckoKypr

Jižní Evropa

Itálie, MaltaPortugalsko, Španělsko

Západní Evropa

Belgie, Francie, Irsko, Nizozemsko, Spojené království

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami, například nutností podstupovat testy na covid-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor

Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí. V současné době je navíc semafor relevantní hlavně pro neočkované Čechy. Ti s dokončenou vakcinací musejí po příjezdu do vlasti jen vyplnit příjezdový formulář.

Ochranné opatření rozlišuje nově čtyři kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené) a země s velmi a extrémně vysokým rizikem nákazy covid-19 (tmavě červené, respektive černé). 

Role očkování a certifikátu

Potvrzení o prodělaném očkování získají lidé v papírové podobě v očkovacím centru, dosud byla ale vydávána většinou až po druhé dávce. Elektronicky je možné ho stáhnout z webových stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pro ověření je třeba použít kombinaci čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronickou identitu včetně bankovní.

Od 1. června má web umožnit získat i potvrzení o testu nebo prodělané nemoci v posledním půl roce, což jsou další dvě možnosti, jak prokázat bezinfekčnost. Legislativní 

  1. Zelená (nízké riziko) – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti podstupovat karanténu. Podmínkou je dokončené očkování, neočkované čeká test. Všichni cestující musejí vyplňovat příjezdový fomulář.
  2. Oranžová (střední riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musí cestující neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  3. Červená (vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve pěti dnů po příjezdu (tedy nejdříve šestý den) na území Česka na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , takže karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve šestý den po příjezdu. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  4. Tmavě červená (velmi vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve pěti dnů po příjezdu (tedy nejdříve 6.šestý den) na území Česka na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , takže karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve šestý den po příjezdu. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. 
  5. Černá (extrémně vysoké riziko - ministerstvo zahraničí dle svého vyjádření vycestování do těchto zemí neumožňuje, z právního hlediska jde však pouze o důrazné nedoporučení.
  6. Pravidla návratu do ČR dle ministerstva zahraničíAutor: mzv

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě

Belgie

Před vstupem nutné vyplnit formulář PLF. Při návratu musejí Češi podstoupit PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Už před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Británie

Od pondělí 2. 8. mohou plně očkovaní do Spojeného království Velké Británie, aniž by museli do povinné 8denní karantény. I pro plně očkované ale bude nadále platit povinnost disponovat testem před a po cestě.

Návrat do Česka pro plně neočkované: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejdříve pátý den po příjezdu.   

Bulharsko

Při vstupu nutné prokázat se certifikátem bezinfekčnosti, návrat pro očkované bez omezení. Češi, kteří nemají dokončenou vakcinaci, čeká test jak před cestou do vlasti, tak nejdříve pátý den po příjezdu (PCR).

Dánsko

Kdo nemá potvrzení o prodělání nemoci, musí mít potvrzení o testu. Návrat do Česka pro plně neočkované: podstoupit PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Už před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Estonsko

Nutné vyplnit formulář. Potřeba je též potvrzení o testu, prodělání nemoci či očkování. Pro neočkované je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Návrat do Česka pro plně očkované bez podmínek.

Finsko 

Země se otevřela osobám plně očkovaným či těm, které prodělaly COVID-19.  Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení.

Francie

Při vstupu nutný doklad bezinfekčnosti a vyplněný příjezdový formulář. Po návratu musejí neočkovaní absolvovat test, nejdříve však po pěti dnech. Do té doby karanténa.

Chorvatsko

Pro vstup nutný covid pas a v něm doklad o očkování, potvrzení o prodělání nemoci, nebo negativní test. Neplatí pro děti do 12 let, pokud cestují s rodičem či opatrovníkem. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení. Chorvatské úřady nově uznávají očkování po 9 měsících od druhé dávky namísto dosavadních 7. Neočkování musejí po příjezdu do ČR do karantény ukončitelné pátým dnem PCR testem. Před samotnou cestou do vlasti musejí na testy v případě, že použijí hromadnou dopravu.

Itálie

Při příjezdu nutný certifikát bezinfekčnosti a vyplněný formulář. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení.

Irsko

Možno vstoupit s dokladem bezinfekčnosti a vyplněným formulářem. Neočkované čeká po návratu minimálně pět dnů karantény.

Island

Nezbytné prokázat se negativním PCR testem již při nastoupení cesty na Island (nástupu do letadla). Test nesmí být starší než 72 hodin. Dále musí všichni cestující přijíždějící na Island absolvovat při vstupu do země další PCR test, na který naváže 5–6denní karanténa. Pro neočkované je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení, nutné je pouze vyplnit příjezdový formulář.

Kypr   

Před cestou nutné absolvovat PCR test a vyplnit Cyprus Flight Pass. Následně absolvovat PCR test po příletu na Kypr na vlastní náklady. Před cestou zpět do ČR pro plně neočkované nutný test, následuje test i po vstupu do vlasti.

Maďarsko

Cestující pozemní trasou ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska či Rumunska mohou vstupovat do země bez omezení. Bez restrikcí je pro plně očkované návrat z Maďarska do Česka. Kdo se dopraví do Maďarska letecky, musí předložit očkovací certifikát (stačí první dávka) nebo negativní PCR test.

Malta

Od 14.7. vpouští jen plně naočkované dospělé, dětem stačí test. Plně očkovaní návrat bez omezení, ostatní čeká aspoň pětidenní karanténa ukončitelná testem.

Německo

Cestující musejí před cestou vyplnit formulář. Od srpna musejí mít při překročení hranic potvrzení o své bezinfekčnosti. Pendleři mají mít výjimku. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení, ostatní musejí jít do karantény ukončitelné po pěti dnech PCR testem.

Nizozemsko 

Češi mají při vstupu povinnost při cestě letadlem vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. Pro plně očkované návrat bez omezení

Norsko 

Vstupm možný s certifikátem očkování. Plně očkovaní návrat bez omezení.

Polsko

Výjimku z karantény nebo předkládání testu mají plně očkované osoby. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení.

Rakousko

Otestovaní, druhou dávkou očkovaní (pro úřady je očkování dokončené v den podání druhé dávky vakcíny) či lidé po prodělání COVID-19 nemusejí do karantény. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení. 

Neočkování musejí po příjezdu do ČR do karantény ukončitelné pátým dnem PCR testem. Před samotnou cestou do vlasti musejí na testy v případě, že použijí hromadnou dopravu.

Rumunsko

Při vstupu povinnost mít vyplněný formulář. Návrat do Česka  pro plně očkované bez omezení.

Řecko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na covid-19 nebo certifikát o dokončeném očkování. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.  

Pro plně neočkované v případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Slovensko 

Povinnost zaregistrovat se před příjezdem. Kdo nemá dokončené očkování, musí do karantény. Osoby, které nemají plně ukončené očkování, avšak do 9. 7. obdržely alespoň první dávku očkování, mohou ještě v přechodném období 19. 7. – 2. 8. 2021 (6:00 hod.) ukončit karanténu PCR testem kdykoli po příjezdu. Neočkovaní musejí do 5 dní po návratu absolvovat test.

Slovinsko

Vstup s dokladem bezinfekčnosti (od 19. září platí i pro tranzit), jinak 10denní karanténa. Návrat do Česka pro plně očkované bez omezení.

Jak dlouho muselo uplynout od podání vakcíny v závislosti na jejím výrobci:

  • nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna
  • nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca
  • nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag

Švédsko

Vstup jen s certifikátem o očkování, prodělané nemoci či absolvování testu. Při návratu musejí Češi podstoupit PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Už před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Švýcarsko 

Při vstupu je nutné předkládat potvrzení o testu jen při cestě letadlem.

V případě návratu do ČR plně neočkovaných veřejnou přepravou je nutné před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Češi, kteří nemají dokončenou vakcinaci, čeká test jak před cestou do vlasti, tak nejdříve pátý den po příjezdu (PCR).

Španělsko

Občané ČR kromě obyvatel Prahy musejí jen vyplnit formulář. Pražané ještě prokázat se bezinfekčností.

Před návratem do Česka neočkovaných veřejnou dopravou nutné mít negativní test, následně absolvovat PCR vyšetření nejdříve pátý den po příjezdu.

Portugalsko

Při příletu notné vyplnit formulář a prokázat se bezinfekčností.

Kvůli zařazení Portugalska na německý rizikový seznam není možný tranzit přes německá letiště při cestě z Portugalska do Česka. Před návratem do Česka neočkovaných veřejnou dopravou nutné mít negativní test, následně absolvovat PCR vyšetření nejdříve pátý den po příjezdu.

Dovolená v Česku autem: Co navštívit v západních Čechách? >>>

Autor: fry, vku, vaj, duk

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video