Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

INFOGRAFIKA: Očkovaní budou mít návraty ze zahraničí mnohem snadnější

fry, vku, vaj, duk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Postupující očkování v EU už usnadňuje některé zahraniční cesty. Od 4. května se plně očkovaní Češi budou moci vracet ze středně a vysoce rizikových zemí (oranžových a červených dle vládního semaforu) bez nutnosti podstupovat testy či karanténu, uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. O něco méně komplikované už jsou také návraty z Polska, Maďarska, Slovenska či Estonska i pro lidi, kteří vakcinaci neabsolvovali. Karanténu mohou ukončit už do pěti dnů. Od 19. května by certifikát o očkování měl navíc zrušit nutnost nastupovat do karantény po překročení rakouských hranic. Režim na hranicích všech zemí světa mapují infografiky serveru E15.cz a ministerstva zahraničí. E15 vychází nejen z informací českých úřadů, ale také z mapy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Pravidla mírně upravilo také Německo.  Negativní test nebude vyžadován již při vstupu do Německa, ale bude ho možné podstoupit až po příjezdu. Německo s účinností od neděle 2. května přeřadilo Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových států do mírnější kategorie "pouze" rizikových zemí. Brzy by ale mělo být značně snadnější cestování do Rakouska.

Jižní sousedé České republiky připravují vlnu uvolňování restrikcí. Kromě podniků v gastronomii a kulturní scény bude od 19. května povoleno také sportování v uzavřených prostorách. Ubytovací zařízení budou moci nabízet služby i návštěvníkům z ciziny.

Ve stejný den bude usnadněn vstup do země ze zahraničí. Po předložení očkovacího certifikátu, dokladu o vyléčení z COVID-19 nebo negativního testu na koronavirus odpadne nutnost uchýlit se po příjezdu do karantény. Povinná bude karanténa již pouze pro osoby cestující z vysoce rizikových oblastí, mezi něž se v současnosti řadí některé kraje na východě Česka.

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností kolem momentální situace doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami, například nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor

Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí.

Nové ochranné opatření rozlišuje nově čtyři kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené) a země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené). Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika a Thajsko.

Role očkování

Návraty do vlasti z oranžových a červených zemí budou mít snadnější ti lidé, kteří mají alespoň 14 dní po druhé dávce vakcíny proti COVID-19. Vyhnou se povinné izolaci a testování.

  1. Zelená (nízké riziko) – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
  2. Oranžová (střední riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musí cestující neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  3. Červená (vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musejí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po příjezdu do Česka se cestující samoizoluje, do pěti dnů po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tedy karanténa/samoizolace skončí nejdříve šestým dnem nebo předložením negativního výsledku testu, pokud je pozdější než šestý  den. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.
  4. Tmavě červená (velmi vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve pěti dnů po příjezdu (tedy nejdříve 6.šestý den) na území Česka na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , takže karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve šestý den po příjezdu. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Dosud k nim patřil z evropských států jen Vatikán, od pondělí přibyl Island. Z dalších zemí se do zelených řadí Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko
  5. Černá (extrémně vysoké riziko - ministerstvo zahraničí dle svého vyjádření vycestování do těchto zemí neumožňuje.
  6. Pravidla návratu do ČR dle ministerstva zahraničí Autor: mzv

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě

Belgie

Povoleny i turistické cesty, povinností je ale před odjezdem podstoupit PCR test s negativním výsledkem a vyplnit formulář PLF. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu.

Británie

Před vstupem povinný test (antigen či PCR), následně povinná 10denní karanténa doplněná dvěma testy po příjezdu, před odjezdem nutnost vyplnit formulář. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejdříve pátý den po příjezdu.   

Bulharsko

Pro české občany a občany EU platí, že mohou vstoupit na území Bulharska pouze při předložení PCR testu s negativním výsledkem ne starším 72 hodin Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Dánsko

Turistům vstup zapovězen, povolené jsou cesty v odůvodněných případech (práce, studium, návštěva rodiny a podobně). Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu.

Estonsko

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény. Před cestou do Česka nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do Česka povinnost nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve do 5 dní negativním PCR testem.

Finsko 

Do země lze cestovat jen ve výjimečných případech. Před cestou zpět do ČR veřejnou dopravou nutný test.

Francie

Pro vstup do země je nutné předložit negativní test na COVID-19. Před cestou zpět do Česka je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem.

Chorvatsko

Vstup možný s negativním výsledkem nejen dosud výlučně PCR testu, ale i testu antigenního, s platným potvrzením o prodělání nemoci covid nebo s potvrzením o vakcinaci.  Před cestou zpět do ČR nutný test. Následuje karanténa, kterou lze po 5 dnech ukončit druhým PCR testem.

Itálie

Před příjezdem je povinný test - karanténa 5 dní a opět povinný test (testy mohou být antigenní nebo PCR). Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do Česka je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Irsko Povinnost prokázat se negativním PCR testem při příjezdu. Dále platí povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form a nutnost podrobit se 14denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Před cestou zpět do ČR veřejnou dopravou nutný test.

Island

Nezbytné prokázat se negativním PCR-testem již při nastoupení cesty na Island (nástupu do letadla). Test nesmí být starší  než 72 hodin. Dále musí všichni cestující přijíždějící na Island absolvovat při vstupu do země další PCR-test, na který naváže 5-6denní karanténa. Před cestou zpět do ČR veřejnou dopravou nutný test.

Cestující s platným potvrzením o prodělané infekci či o očkování proti COVID-19 vyňati z protiepidemiologických opatření na hranici.

Kypr   

Před cestou nutné absolvovat PCR test a vyplnit Cyprus Flight Pass. Následně absolvovat PCR test po příletu  na Kypr na vlastní náklady. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Maďarsko

Vstup možný jen v odůvodněných případech, respektive při tranzitu či osobám, které v posledncíh 6 měsících prodělaly koronavirus. Před návratem do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Německo

Berlín považuje Česko za rizikovou zemi, cestující musejí absolvovat test (antigen či PCR; nově stačí až po příjezdu), vyplnit formulář a nastoupit 10denní karanténu. Výjimku mají řidiči nákladní dopravy a lidé, kteří Německem pouze projíždějí. Také pendleři jsou pravidelně testováni a vstupní formulář vyplňují jednou týdně. Bavorsko počínaje od 28.4. nevyžaduje testy a ani karanténu od přijíždějících cizinců, kteří mají ukončené očkování proti nemoci COVID-19.

Po návratu do Česka z pobytu v Německu je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Nizozemsko 

Cestující z Česka musejí po příjezdu do země do desetidenní karantény. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do Česka je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem.

Norsko 

Zakázán vstup cizincům. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Polsko

Po vstupu do země nutná karanténa, pokud přijíždějící nebude mít negativní test (stačí antigen) nebo dvě dávky oočkování proti nemoci COVID-19. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit do 5 dní negativním PCR testem.

Rakousko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní test na COVID-19 a mít vyplněný formulář Cestující z Moravy a části východních Čech musejí do karantény, Vídeň tyto části českého území považuje za vysoce rizikovou oblast.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Od 1.4. 2021 musejí pendleři z pracovních důvodů, školáci a studenti za účelem školní docházky a osoby pravidelně cestující do/z Rakouska za životními partnery a rodinou, předkládat lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem.

Rumunsko

Po vstupu do země povinná karanténa. Neplatí pro osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně deset dnů před vstupem do země nebo nedošlo k přímému kontaktu s pozitivní osobou.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Řecko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na COVID-19 nebo certifikát o provedeném očkování. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Slovensko 

Jen negativní cest už k cestám na Slovensko nestačí. Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice, domácí 14denní karanténa a PCR test nejdříve osmý den izolace.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Slovinsko

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit do 5 dní negativním PCR testem.

Švýcarsko 

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Španělsko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na COVID-19.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Portugalsko

Před vstupem nutný test a registrace,  po příletu karanténa. V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné před cestou podstoupit antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky platí pro individuální dopravu a cizince.

Dovolená v Česku autem: Co navštívit v západních Čechách? >>>

Autor: fry, vku, vaj, duk

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video