Ministerstvo financí odloží termín daňového přiznání | e15.cz

Ministerstvo financí odloží termín přiznání daní

ČTK, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou odloží termín přiznání daní. Součástí tzv. liberačního balíčku jsou i opatření týkající se kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb – konkrétně promine některé pokuty a 3 měsíce nebude pokutovat dodržování EET.

Březen je obvykle měsícem odevzdávání daňového přiznání. Březnem 2020 však rezonuje zcela jiné téma – pandemie koronaviru, která má dopad snad na všechny oblasti, daně nevyjímaje. Lidé a firmy tak budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. 

Cílem tzv. liberačního balíčku ministerstva financí, jehož upřesněnou podobu představí Ministerstvo financí v pondělí 16. března, je zmírnění dopadů aktuální situace. Ta negativně ovlivňuje výdělečnou činnost mnoha podnikatelů a firem. Stejně tak by byly nežádoucí nutné návštěvy finančních úřadů spojené právě s odevzdáním daňového přiznání.

"Nepochybně toto opatření pomůže zejména těm OSVČ nebo zaměstnancům, kteří se z důvodu zavádění bezpečnostních opatření (například zavření obchodů, nemožnost poskytovat určité služby, redukce pracovníků na pracovišti apod.) mohou dostat do tíživé finanční situace," uvádí pro Finexpert Gabriela Ivanco z Mazars a doplňuje "Podnikatelé a zaměstnanci podávající si daňové přiznání tak budou mít více času na to sehnat si všechny potřebné doklady, sestavit si své daňové přiznání, ale také třeba sehnat dostatek finančních prostředků na zaplacení daně."

Nový termín odevzdání daňového přiznání

Mezi jedno z hlavních opatření patří plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. 

Fakticky to tedy znamená, že všichni daňový poplatníci mohou podat daňové přiznání k dani z příjmu (a uhradit tuto daň) bez jakékoliv sankce o 3 měsíce později. Podnikatelé nijak nemusejí prokazovat žádné důvody související s koronavirem. 

Dalším opatřením je prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. „Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty – fyzické osoby i podnikatele,“ uvádí Michal Žurovec, ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace MF ČR.

Alena Schillerová také plánuje plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 korun v roce 2020, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. V současnosti je automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 korun.

Generální finanční ředitelství pak plánuje úpravu pokynu, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení. V tomto případě bez časového omezení, ovšem musí být prokázána spojitost s koronavirem.

Důležité je i prominutí správního poplatku v původní výši 400 korun za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně, důvod související s koronavirem je však třeba prokzáaz, a to do 31. července.

„Ze zákona však není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti,“ doplňuje Žurovec.

Hlavní opatření liberačního balíčku ministerstva financí:

- Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

- Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

- Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši tisíc korun v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši tisíc korun.

- Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

- Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.

- Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

 

 

Autor: ČTK, Kamila Ondráčková

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery