OSVČ: Daňové přiznání 2020 za rok 2019 | E15.cz

OSVČ a daňové přiznání za rok 2019

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
• 
ZDROJ: Profimedia

Kamila Ondráčková, Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

OSVČ musí za rok 2019 vyplnit daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích. Podívejme se, jak vysoké je efektivní zdanění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v závislosti na dosaženém zisku. 

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být za rok 2019 zaplaceno sociální pojištění i zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, i když rok 2019 skončil ve ztrátě. Daň z příjmu fyzických osob však může být nulová. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka se daň z příjmu fyzických osob neplatí do ročního daňového základu ve výši 165 600 korun. 

Kalkulačka čistého zisku OSVČ za rok 2020 >>>

Při uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů může být daň z příjmu fyzických osob nulová i při vyšším ročním zisku (příjmu poníženého o výdaje). Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti lze dokonce neplatit daň z příjmu a obdržet daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, přičemž daňový bonus činí právě rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmů. 

Daňové sazby

Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 procent z daňového základu, OSVČ se ziskem nad 1 569 552 korun odvádí ze zisku nad limit ještě 7procentní solidární daň. Sociální pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu a zdravotní pojištění 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění i zdravotního pojištění je polovina daňového základu. 

Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění i zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění za celý kalendářní rok 2019 je částka 196 194 korun, minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění za celý kalendářní rok 2019 je částka 98 100 korun. 

Jak se liší efektivní zdanění? 

V přiložené tabulce máme vypočteno efektivní souhrnné zdanění u osob samostatně výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost v závislosti na dosaženém hrubém zisku za rok 2019. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se počítá pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 korun. 

Minimální roční zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 26 487 korun.  Minimální roční sociální pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 28 646 korun.  Minimální zdravotní pojištění i sociální pojištění se odvádí, když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění se odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu v částce 1 569 552 korun. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný strop.

Zdanění dle výše zisku

Z údajů v tabulce je názorně vidět, že nejvyšší efektivní zdanění mají OSVČ s nízkým hrubým ziskem, na které doléhá povinnost platit sociální pojištění a zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, což v jejich případě znamená vyšší efektivní sazbu pojistného. Podnikatelé s nadstandardními zisky mají souhrnnou efektivní sazbu nižší z toho důvodu, že již neplatí sociální pojištění ze zisku nad limit. 

Zdanění OSVČ za rok 2019 

při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti

(částky jsou uvedeny v korunách)

Hrubý zisk Daň z příjmu Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daně celkem Souhrnná daňová sazba
150 000 0 28 646 26 487 55 133 36,76 %
300 000 20 160 43 800 26 487 90 447 30,15 %
450 000 42 660 65 700 30 375 138 735 30,83 %
600 000 65 160 87 600 40 500 193 260 32,21 %
750 000 87 660 109 500 50 625 247 785 33,04 %
1 000 000 125 160 146 000 67 500 338 660 33,87 %
8 000 000 1 625 292 458 310 540 000 2 623 602 32,80 %
15 000 000 3 165 292 458 310 1 012 500 4 636 102 30,91 %

vlastní výpočet autora

Daně OSVČ, daňové přiznání OSVČ, kdy se daň z přijmů neplatí, formulář, sazba daně, paušál, student

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video