Daňové přiznání v roce 2020: Kdy a jak odevzdat a kdo ho podává

Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání

Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání Zdroj: Profimedia

Za většinu zaměstnanců plní daňové povinnosti zaměstnavatel, pro osoby samostatně výdělečně činné jsou však daně, resp. odevzdání daňového přiznání jedním ze základních úkolů.

Daňové přiznání 2021 za rok 2020 >>>

Za rok 2019 musí odevzdat daňové přiznání i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost například pouze v prvních dvou měsících roku a následně byly až do konce roku 2019 zaměstnanci.

Kdo podává daňové přiznání sám?

Každý živnostník i podnikatel, ale i část zaměstnanců, penzistů a studentů, musí odevzdat finančnímu úřadu své daňové přiznaní. Jedná se o ty osoby, které nejsou osvobozeny od daně z příjmu a zároveň měly loni zdanitelné příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun.

Mzdová kalkulačka: Víte kolik odvádíte státu? >>>

Formulář daňového přiznání za rok 2019 naopak nemusí odevzdávat zaměstnanci, kteří během uplynulého roku pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech těchto zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani. Tito zaměstnanci ale zároveň nesmí mít za rok 2019 žádné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, nájmu nebo ostatních příjmů vyšší než 6 tisíc korun.

Termín pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí prodloužilo v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla dosud stanovena na 1. července.

Původně byl první termín pro podání daňového přiznání 1. dubna. Pro ty, kteří mají daňového poradce nebo povinný audit je pak termín 1. července.

Ovšem pozor Finanční správa již dříve upozornila, že se neposunul termín, ale fakticky se jen odpouští do daných termínů sankce. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po 18. srpnu, tak mu správa vypočte pokutu už od 1. dubna.

Daňový kalendář najdete zde >>>

Daňový poradce a přiznání

Služby daňového poradce je však nutno doložit. Podnikatelé a živnostníci využívající služeb daňového poradce mají povinnost tuto skutečnost doložit plnou mocí v základním zákonném termínu, což bylo k 1. dubnu 2020.

Zaplacené zálohy mohou být vyšší než roční daňová povinnost

Zálohy během roku 2019 platily některé OSVČ. Pokud byl hrubý zisk za rok 2019 značně nižší než za rok 2018, potom jsou zaplacené zálohy vyšší, než vypočtená roční daňová povinnost a po odevzdaném daňovém přiznání vznikne nárok na daňovou vratku ve výši rozdílu mezi roční daňovou povinností a zaplacenými daňovými zálohami.

OSVČ mohou platit solidární daň

Solidární daň není záležitostí pouze zaměstnanců. I OSVČ s nadstandardními zisky budou za rok 2019 platit 7procentní solidární daň. Solidární dani podléhá hrubý zisk  nad 1 569 552 korun.

Daň z příjmu může být nulová

Sociální pojištění a zdravotní pojištění musí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost vždy platit, daň z příjmu fyzických osob může být nulová. Důvodem je uplatnění daňových slev a daňových odpočtů. Každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Povinnost odevzdat daňové přiznání přitom vzniká i u nulové daňové povinnosti.

Chytré formuláře pro podání daňového přiznání >>>

Doklady snižující daň jsou daňovou přílohou

I OSVČ mohou uplatňovat daňové odpočty snižující daňový základ, např. odpočet úroků z hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová situace nebo odpočet životního pojištění či doplňkového penzijního spoření. Všechny položky snižující daňový základ je nutno doložit, např. potvrzením banky, pojišťovny či penzijní společnosti.

Lze obdržet daňový bonus

I OSVČ mohou po odevzdaném daňovém přiznání obdržet daňový bonus, pokud uplatňované daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Daňové přiznání: Návod aneb Jak vyplnit daňové přiznání

  • Vyplňuje se čtyřstránkový daňový formulář: Osoby samostatně výdělečně činné nemohou použít dvoustránkový daňový formulář. Daňoví poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu musí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář.
  • Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy: I osoby samostatně výdělečně činné si mohly během roku přivydělávat např. na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Jestliže byla z pracovních dohod odvedena zálohová daň z příjmu, tak je nutné tyto příjmy dle § 6 uvést do daňového přiznání.
  • Vyplňuje se i příloha číslo jedna daňového přiznání: Pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je potřeba vyplnit i přílohu číslo jedna daňového přiznání, kde se jednotlivé příjmy rozepíšou a mimo jiné se rovněž uvede, zdali se výdaje uplatňují výdajovým paušálem či nikoliv.
  • Formuláře si můžete stáhnout zde

Odevzdání: Daňové přiznání online, osobně či poštou

Daňové přiznání je možné podat osobně na finančním úřadu, poštou nebo elektronicky formou datové zprávy díky daňovému portálu EPO. Online podání daňového přiznání pak musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, resp. kvalifikovaným podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání daňového přiznání online přes datovou schránku je navíc povinným způsobem pro ty, kteří mají datovku zpřístupněnou. Jinak hrozí pokuta za nedodržení formátu.

Online, elektronicky, však můžete daňové přiznání odeslat, i když nemáte datovou schránku či elektronický podpis. Na závěr si však musíte vytisknout "Potvrzení o online podání" a to pak doručit na finanční úřad do 5 dnů od podání daňového přiznání elektronicky.