Výdajový paušál za rok 2019 | E15.cz

Daně a výdajový paušál za rok 2019 v příkladech

Petr Gola

Možnost stanovit výdaje paušálem je v praxi velmi oblíbená. Paušálem lze uplatnit výdaje při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Pokud jsou skutečné výdaje vyšší než při stanovení paušálem, tak dochází k finanční úspoře nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale i sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Stanovení výdajů paušálem je jednoduché a srozumitelné. Sazba výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané samostatné výdělečné činnosti. Jaký paušál lze použít?  

  • 80procentní výdajový paušál pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z jiných příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
  • 60procentní výdajový paušál pro příjmy ze živnostenského podnikání
  • 40procentní výdajový paušál pro příjmy ze samostatné činnosti
  • 30procentní výdajový paušál pro příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

Maximální limit pro paušál za rok 2019

Za rok 2019 je možné přitom každý výdajový paušál počítat maximálně z příjmu 2 000 000 korun. Pokud OSVČ vykonává více činností, potom se maximální limit posuzuje u každé činnosti zvlášť. Každá osoba samostatně výdělečně činná by tedy měla mít vlastní propočty, zdali je pro ni výhodnější vedení daňové evidence nebo stanovení výdajů paušálem. Některé OSVČ v praxi volí paušál, i když skutečné výdaje jsou nižší, z důvodu nižších administrativních nároků, minimalizace chyby a jednoduchosti splnění daňových povinností.  

Hlavní a vedlejší činnost se nerozlišuje

Možnost uplatnění výdajového paušálu je stejná pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost i pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Roli hraje pouze typ vykonávané činnosti. Změna výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti na vedlejší v průběhu roku, například z důvodu odchodu do penze nebo zaměstnání, nemá vliv na stanovení výdajů paušálem.

Příklad: Maximální limit

Živnostnice Karolína dosáhla za rok 2019 ročního příjmu 2 800 000 korun. Výdaje uplatní 60procentní výdajovým paušálem. Výdaje budou tedy 1 200 000 korun (2 000 000 korun x 60 procent). Hrubý zisk (daňový základ) za rok 2019 bude činit 1 600 000 korun (2 800 000 korun - 1 200 000 korun). Výdaje paušálem se budou počítat ze stropu. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti bude 1 600 000 korun a vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění a zdravotního pojištění 800 000 korun (polovina daňového základu).

Příklad: Žádné výdaje navíc

Podnikatel Karel uplatní za rok 2019 výdaje paušálem. Nad rámec paušálu chce však ještě uplatnit paušál na auto. To není možné. Ve výdajovém paušálu dle § 7 zákona o dani z příjmu jsou již všechny výdaje. Nad rámec vypočtené částky procentem z příjmu nelze tedy uplatnit žádné výdaje navíc.

Příklad: Více činností

Podnikatel Josef vykonává dvě činnosti. Pro první lze uplatnit 80procentní výdajový paušál a pro druhou 60procentní výdajový paušál. Podnikatel Josef tak musí uplatnit výdajový paušál pro obě činnosti. Pan Josef nemůže pro jednu činnost uplatnit výdajový paušál a pro druhou skutečné výdaje z daňové evidence. V příloze číslo jedna daňového přiznání přitom pan Josef uvede v příslušné tabulce příjmy z každé činnosti spadající pod jiný výdajový paušál zvlášť a k tomu vypočte výdaje příslušným procentem. Daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti bude následně součtem příjmů z obou činností a součtem výdajů stanovených paušálem z obou činností.

Z první činnosti budou příjmy 400 000 korun, výdaje tedy 320 000 korun (400 000 korun x 80 procent). Z druhé činnosti bude mít pan Josef příjmy 600 000 korun, výdaje tedy 360 000 korun (600 000 korun x 60 procent). Základ daně ze samostatné výdělečné činnosti bude 320 000 korun.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!