Daňová kalkulačka OSVČ 2024: Výpočet daně z příjmu

Pokud patříte mezi statisíce podnikatelů, kteří si v Česku vydělávají samostatnou výdělečnou činností, mohla by se vám hodit naše kalkulačka čistého zisku OSVČ za rok 2023.

Všichni podnikatelé s hlavní podnikatelskou činností musí ze svého hrubého zisku, což není nic jiného, než rozdíl příjmů a výdajů, zaplatit daň z příjmu fyzických osob, a sociální a zdravotní pojištění. S naší kalkulačkou si všechny OSVČ mohou snadno spočítat svůj čistý disponibilní zisk po zaplacení veškerých přímých daní. Kalkulačka vám také může posloužit jako kontrola pro vaše daňové přiznání.

Sleva na dani u školkovného se shoduje s výší minimální mzdy. Za rok 2023 je tedy možné si odečíst až 17 300 korun. Jelikož bylo školkovné zrušeno, v daňovém přiznání za uplynulý rok 2023 je to naposledy, kdy můžete slevu uplatnit.

Základním vstupním údajem pro výpočet všech přímých daní za rok 2023 je hrubý zisk. Pouze OSVČ, které byly účastny v paušálním daňovém režimu, mají splněné veškeré daňové povinnosti jednotlivými měsíčními platbami.

Výpočet daně z příjmu fyzických osob

Do daňového základu za rok 2023 ve výši 1 935 552 korun podléhá dosažený hrubý zisk 15procentní sazbě daně, vyšší 23procentní sazba daně platí pro daňový základ nad 1 935 552 korun.

Daňovým základem je hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, přičemž daňový základ snižují při splnění zákonných podmínek nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu (např. dary, odpočet zaplacených úroků z hypotéky, odpočet vlastních vkladů na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění, odpočet vlastních vkladů na smlouvu o životním pojištění).

Vypočtenou daň z příjmu následně snižují daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Každý daňový poplatník má za rok 2023 nárok na slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun.

Dalšími významnými ročními slevami jsou např.:

  • sleva na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy do 68 tisíc korun ve výši 24 840 korun (na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši),
  • sleva na studenta ve výši 4 020 korun
  • školkovné v maximální částce 17 300 korun na každé dítě. Roční daňové zvýhodnění na první dítě je 15 204 korun, na druhé dítě 22 320 korun a na třetí a další dítě 27 840 korun.

Sociální pojištění

Sazba sociálního pojištění za rok 2023 je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Pokud je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2023 činí minimální vyměřovací základ 120 972 korun. Pro výpočet sociálního pojištění za rok 2023 je stanoven i maximální vyměřovací základ v částce 1 935 552 korun.

  • Minimální sociální pojištění za celý rok 2023 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 35 324 korun (120 972 korun x 29,2 procenta).

Zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění za rok 2023 je 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Rovněž při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, pokud je vykonávána hlavní samostatná výdělečné činnost. Skutečným vyměřovacím základem je opět polovina daňového základu.

Minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2023 je částka 241 944 korun. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ.

  • Minimální zdravotní pojištění za celý rok 2023 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je tedy 32 663 korun (241 944 korun x 13,5 procenta).

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2023

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu souhrnnou efektivní daňovou sazbu pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2023. Při výpočtu daně z příjmu se počítá pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka. V takovém případě lze zjednodušeně říci, že zdanění se pohybuje okolo třetiny dosaženého hrubého zisku, pouze u velmi nízkého zisku je z důvodu plateb minimálního sociálního a zdravotního pojištění efektivní daňová sazba vyšší.

Hrubý ziskSociální pojištěníZdravotní pojištěníDaň z příjmuPřímé daně celkemEfektivní daňová sazba
150 tisíc korun35 324 korun32 663 korun0 korun67 987 korun45,3 procenta
200 000 korun35 324 korun32 663 korun0 korun67 987 korun34 procent
300 tisíc korun

43 800 korun

32 663 korun14 160 korun90 623 korun30,2 procenta
400 tisíc korun58 400 korun32 663 korun29 160 korun120 223 korun30,1 procenta
500 tisíc korun73 tisíc korun33 750 korun44 160 korun150 910 korun30,2 procenta
600 tisíc korun87 600 korun40 500 korun59 160 korun187 260 korun31,2 procenta
800 tisíc korun116 800 korun54 tisíc korun89 160 korun259 960 korun32,5 procenta
1 milion korun146 tisíc korun67 500 korun119 160 korun332 660 korun33,3 procenta
1,4 milionu korun204 400 korun94 500 korun179 160 korun478 060 korun34,1 procenta
1,8 milionu korun262 800 korun121 500 korun239 160 korun623 460 korun34,6 procenta
2,5 milonu korun365 tisíc korun168 750 korun389 317 korun923 067 korun36,9 procenta
5,5 milionu korun565 182 korun371 250 korun1 079 317 korun2 015 749 korun36,6 procenta