O "pětadvacítku" žádají i živnostníci, kteří na ni nemají nárok | E15.cz

O "pětadvacítku" žádají i živnostníci, kteří na ni nemají nárok

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné, takzvaný kompenzační bonus neboli pětadvacítku, momentálně vyplácí finanční úřady žadatelům za období od 12.3.2020 do 30.4.2020. Za každý den tohoto období, kdy byla jejich živnost utlumena epidemií koronaviru dostanou 500 korun.

Dobrou zprávou pro OSVČ v tuto chvíli také je, že příspěvek bude živnostníkům stát vyplácet i po 30. dubnu. A to ve stejné výši, tedy 500 korun za každý den. A to až do uvolnění všech opatření, které činnosti OSVČ omezují.

„Podnikatel, který splňuje zákonné podmínky, bude moci o bonus požádat i po 30. dubnu. Postačí mu k tomu opět vyplnit jednoduchou žádost na stránkách finanční správy a čestné prohlášení. Tím má potvrdit, že splňuje zákonem předepsané podmínky,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Ondřej Hatlapatka.

Zároveň připomíná, že tento příspěvek pro OSVČ známý jako pětadvacítkaka nepodléhá žádnému zdanění, výkonu rozhodnutí ani exekuci. To znamená, že by banka měla příspěvek jeho příjemci, tedy majiteli bankovního účtu, který byl na žádosti uveden, s odkazem na exekuční nepostižitelnost, vyplatit.

Tip: Jak ustát krizi? Řešením může být dobré pojištění

Problém je v chybách žadatelů

O finanční bonus pětadvacítkaka už požádalo více než 700 tisíc OSVČ. Bohužel chybovost ze strany žadatelů je podle Finanční správy ČR vysoká a některé formuláře musí finanční úřady vracet i vícekrát. Častým důvodem pro zamítnutí žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu je souběh podnikání a zaměstnání. O příspěvek může žádat osoba samostatně výdělečně činná podle zákona o důchodovém pojištění, a to jak na činnost hlavní, tak i na činnost vedlejší. Nárok na příspěvek má tedy i osoba, která je vedle výkonu samostatné výdělečné činnosti i zaměstnaná. Podstatné pro poskytnutí příspěvku je ale to, že nemá žadatel ze zaměstnaneckého poměru povinou účast na nemocenském pojištění.

„Na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány,“ potvrzuje ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Podle zákona o nemocenském pojištění vzniká povinnost účasti na nemocenském pojištění ve chvíli, kdy zaměstnanec dosáhne svým výdělkem takzvaný stanovený rozhodný příjem. A tím rozhodným příjmem je výdělek ve výši tří tisíc korun a výše. Pak je zaměstnanec povinen odvádět ze svého příjmu nemocenské pojištění a nemá tedy nárok na kompenzační bonus od státu zvaný pětadvacítkaka. Zde je nutné zmínit, že určitou výjimkou jsou pouze zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce. Ty jsou povinni odvádět nemocenské pojištění až od dosažení částky deset tisíc korun za měsíc.

Problém OSVČ činí i vyplnění formuláře

I přesto, že formulář žádosti o pětadvacítkaku je a zůstane velmi jednoduchý, v něm žadatelé často chybují. Vesměs jde přitom o chyby spíše z nepozornosti, které ve svém konečném důsledku prodlužují samotné vyplacení bonusu a zároveň zbytečně přidělávají práci zaměstnancům finančních úřadů.

„Termín pro podání žádosti o kompenzační příspěvek pětadvacítka je až do 29.6.2020. Na stránkách finanční správy je přitom dostupný i průvodce vyplněním žádosti o příspěvek, který doporučuji si nejprve projít,“ říká Ondřej Hatlapatka.

Podle údajů z finanční správy mají žadatelé často problém s vyplněním kolonky DIČ neboli daňového identifikačního čísla. U OSVČ je daňové identifikační číslo nejčastěji tvořeno přeponou CZ a rodným číslem bez lomítka a bez mezer. Pracovníci finančních úřadů jako další častou chybu při podávání žádosti uvádějí, jejich odeslání ve špatném formátu. Takové žádosti finanční úřady zpracovat nemohou a oslovují žadatele o nápravu. Žádosti by měly být na úřad odeslány ve formátech .pdf, .jpg nebo .png. Dalším nedostatkem v žádosti bývá i to, že se žadatel na žádosti nepodepíše. To se týká těch žadatelů, kteří odevzdávají formulář fyzicky, poštou nebo oskenovaný emailem. A s tím je spojena i další potíž. Žadatelé odesílají vyplněné formuláře na nesprávné územní pracoviště finančního úřadu.

„Žádost pak musí pracovník finančního úřadu znovu poslat na správné pracoviště, do jehož obvodu OSVČ patří. A to může výplatu podpory také o nějaký den prodloužit,“ říká Ondřej Hatlapatka.

Dodejme, že pracovníci finančních úřadů upřednostňují podání žádostí, a to nejenom těch o kompenzační bonus ale i všech ostatních, elektronickou formou. Tedy datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo i poštou.

Autor: Dan Tácha

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video