Ošetřovné pro OSVČ: Pokud partner pobírá rodičovský příspěvek, s podporou se rozlučte

Ošetřovné pro OSVČ

Ošetřovné pro OSVČ Zdroj: profimedia.cz

Bohatství, ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Takzvané „ošetřovné“ pro OSVČ je mimořádná podpora poskytovaná podnikatelům, kteří z důvodu uzavření školy nebo jiného zařízení nemohli podnikat, neboť pečovali o dítě nebo jinou osobu závislou na jejich péči.

Ačkoliv se dávce říká „ošetřovné“, o klasické ošetřovné se nejedná. Ve skutečnosti jde o dotaci pro malé a střední podniky administrovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Proto se také OSVČ musí vejít do zákonné definice malých a středních firem.

Dotace je nenároková

Za březen byla částka podpory 424 korun na den, od dubna došlo k navýšení na 500 korun na den. Na poskytnutí podpory ale není právní nárok. Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu dotaci „přiklepne“, musí OSVČ uchovávat související dokumentaci po dobu 10 let.

Podmínky podpory

Na dávku mají nárok OSVČ, pro které je podnikání činností hlavní a které z důvodu péče o dítě nebo jinou závislou osobu museli omezit svou činnost. Tzv. ošetřovné pro OSVČ tedy dostanou typicky rodiče dětí mladších 13 let navštěvující školu nebo školku, která byla z důvodu opatření proti koronaviru uzavřena. V případě přidělení dotace podnikateli vzniká nárok pouze za období platnosti mimořádných opatření při epidemii.

O ošetřovné mohou žádat i OSVČ, jež pečují o dítě mladší 26 let nebo jinou osobu, která je na pomoci jiné osoby závislá ve stupni I (lehká závislost), a z důvodu zařízení sociální péče byla dočasně umístěna do domácí péče.

Dalšími podmínkami jsou bezdlužnost vůči státním institucím, zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Proti OSVČ nesmí být vedena exekuce a nesmí se nacházet v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzu podle dříve platného zákona o konkurzu a vyrovnání. Kromě žádosti o dotaci podnikatel podepisuje řadu čestných prohlášení. K podepsanému dokumentu žadatel přiloží doklad o uzavření školského zařízení.

Rodiče na rodičovské mají smůlu

Podle aktuálního znění Programu podpory „Ošetřovné“ pro OSVČ dotací nezíská ten podnikatel, pokud on nebo jiná osoba ve společné domácnosti pobírá ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. V původním znění Programu podpory z konce března však toto omezení výslovně zakotveno nebylo.

S dotací „ošetřovné“ pro OSVČ se může podnikatel rozloučit i v případě, že druhý z rodičů čerpá dávku peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek na druhé dítě.

„Primárním účelem ‚ošetřovného‘ pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a rodiče nepobírají žádné dávky, jako například rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo jinou obdobnou dávku,“ vysvětluje Miluše Trefancová z Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě více dětí v jedné domácnosti tak rodiče získají pouze jeden typ státní podpory.