Rozsah cestovního pojištění letos určuje cestovní semafor

Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020)

Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020) Zdroj: Reuters

Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020)
Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020)
Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020)
Turisté se po otevření hranic pomalu vracejí i do Španělska, omezení ale pořád platí (18. 6. 2020)
5
Fotogalerie

Domácnosti by letos při uzavírání cestovního pojištění měly myslet i na rizika spojená s covidem-19. Při výběru destinace by proto měly sledovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR a cestovní semafor Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tuzemské pojišťovny při posuzování pojistné události vzniklé mimo území České republiky u klientů s uzavřeným cestovním pojištěním budou i letos postupovat jako v předchozích letech. Pro cestovatele to znamená řídit se doporučeními vydanými Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV ČR). Pokud úřad nedoporučuje cestovat do některých zemí z důvodu vyhlášení obecného zákazu, pak ani pojišťovny nekryjí pojistná rizika v těchto ministerstvem vymezených regionech.

„Pojišťovny zároveň upozorňují na to, že v případě vycestování do bezpečné země budou hradit jak léčebné výlohy, tak případnou hospitalizaci i asistenční služby. A to i lidem, kteří tam onemocní infekcí covid-19,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění ze skupiny Partners Jiří Matusík.

Tip: Vyberte si cestovní pojištění přesně podle vašich požadavků

Dodává přitom, že doporučeními MZV ČR se stejně jako v předchozích letech řídí i tuzemské pojišťovny při úhradě léčebných a dalších výloh, ke kterým došlo za hranicemi naší země.

„Informace o podmínkách vstupu do cizích zemí jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách MZV ČR, odkud se návštěvník proklikne i do příslušných zastupitelských úřadů ČR. Doporučuji tyto informace cestovatelům pravidelně sledovat,“ upřesňuje.

Červená, oranžová a zelená

Poněkud jiná pravidla u cestovního pojištění platí pro krytí rizik spojených s nákazou covid-19. Pojistné plnění při nákaze koronavirem v zahraničí posuzují pojišťovny podle míry rizika v dané zemi, kterou určuje takzvaný cestovní semafor.

Jde o interaktivní mapu ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí, která rozlišuje země třemi barvami. Barvy na mapě označují závažnost vývoje nákazy v dané zemi. Zeleně jsou označeny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem.

A tímto se v letošní sezoně řídí i tuzemské pojišťovny. Většina z nich tak v současnosti nekryje léčení covid-19 v červeně označených zemích. Nutno však upozornit, že jde o léčebné výlohy, náklady na hospitalizaci a další služby vzniklé následkem nákazy infekcí covid-19. V ostatních případech, jako jsou například úrazy nebo jiné infekční nemoci, pak pojišťovny výlohy z cestovního pojištění hradí až do výše sjednané v pojistné smlouvě cestovatele i v červeně označených zemích.

Nejde jen o covid-19

Cestování do zahraničí ale není spojeno pouze s rizikem nákazy infekcí covid-19. Na cestách může dojít i k jiným událostem, které jsou za současných zvýšených hygienických opatření možná i pravděpodobnější než nákaza koronavirem. Proto je, podle Jiřího Matusíka, namístě ochránit se i proti dalším rizikům.

„Důležitým pojištěním na cestách je i pojištění odpovědnosti. To mají lidé často sjednáno v rámci majetkového pojištění. Pak si ale musí ověřit i jeho územní platnost, tedy platnost v zahraničí,“ vysvětluje.

Za velmi praktické dále považuje si na cesty připojistit i kvalitní asistenční služby.

„V letošní letní sezóně se očekává více turistů cestujících vlastním vozidlem, proto doporučuji mít uzavřené i rozšířené asistenční služby. Odtah vozu, byť ze sousední země, se může velmi prodražit,“ uzavírá.

Semafor je aktualizován jednou za týden

Sledovat semafor mohou cestovatelé jak na webových stránkách MZV ČR, tak i na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Mapa je aktualizována ve zhruba týdenním intervalu. Pokud by se stalo, že při odjezdu do cílové destinace byla země zelená, tedy považovaná z hlediska nákazy covidem-19 za bezpečnou, ale během pobytu se změnila na zemi s vysokým rizikem nákazy, tedy by zčervenala, pak se při posuzování pojistné události pojišťovny řídí stavem při uzavření cestovního pojištění. Jinak řečeno, klientovi by v případě nákazy koronavirem léčebné výlohy a další náklady s léčbou spojené vyrovnaly.

Cestovatelský semafor by měli ale lidé sledovat i při svém návratu z ciziny. To proto, že při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy mají povinnost předložit negativní PCR test na koronavirus. Ten by neměl být starší než čtyři dny. Druhou možností pak je nahlásit příjezd na krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o karanténě.