Slovníček koronavirové doby: inteligentní karanténa, koeficient r nebo covidiot

V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem

V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem
V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem
Koronavirus v Irsku.
Testování na koronavirus v Malajsii.
Severočeští policisté.
6
Fotogalerie

Současná situace spojená s pandemií nového typu koronaviru přináší i nové termíny, respektive slova, která donedávna znali pouze odborníci. Nyní však tyto pojmy plní éter a dostávají se k uším všem. Je dobré se v nich zorientovat.

Covidiot 

Onemocnění pod označením covid-19, které nový typ koronaviru způsobuje, dalo základ slovu složenému také ze známého označení pro člověka s narušenými kognitivními funkcemi. Interpretace temínu covidiot je podle populárních on-line slovníků následující: jde o člověka, který ignoruje zdravotní a bezpečností varování ohledně současné pandemie. V dalším smyslu jde podle některých výkladů také o člověka, který hromadí zboží denní spotřeby, typicky potraviny, nad rámec aktuální očekávané spotřeby.

Inteligentní karanténa

Digitální a technologická kontrola lidí, jejich pohybu a kontaktů ve snaze mapovat šíření koronaviru. Za použití takových nástrojů je pak možné a očekávané, že se plošná karanténní opatření mohou zmírňova.

Přitom bude docházet ke stejným efektům ochrany obyvatelstva, karanténa by v případě použití její "inteligentní" formy reagovala na konkrétní případy. Jinak samotné slovo karanténa - pro kontext - znamená držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky určité nemoci. Pochází z italského termínu pro číslo 40 - jako 40 dnů, kdy se takto preventivně nevpouštěly lodě do přístavů. Zelenou měly právě až po 40 dnech kotvení. 

Liberační opatření

Termín pro uvolnění od povinností, zejména vůči státu, úřadům, rozpočtu. Může obsahovat například oddálení povinnosti zálohových plateb na zdravotní či sociální pojištění, odpuštění daňové povinnosti po určitou dobu či přímé dávky podpory. Používá se i termín liberační balíček. Z minulosti zůstávají v paměti spíše úsporné balíčky, což znamená naopak zvyšování daní, snižování dávek podpor v nezaměstnosti, na rodičovské dovolené a podobně. 

Koeficient r

Jde průměrný počet lidí, které každá jedna nakažená osoba infikuje koronavirem. Aktuálně se v Česku pohybuje kolem úrovně 1,5. Pokud tento koeficient klesne pod úroveň 1, virus bude postupně eliminován.

Kurzarbeit

Dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a státem, při níž se zkrátí pracovní doba ve firmě a ušlý příjem z této dohody doplatí stát. Počítá se s tím, že zaměstnavatel nebude nikoho propouštět a po omezenou dobu vše bude takto fungovat. Toto opatření se v řadě evropských zemích rozšířilo při a po finanční krizi v roce 2009.  

Letecký most

Při nedostatku zdravotnického materiálu pro současnou úroveň krize začaly státy i velké soukromé firmy hledat na světových trzích a nakupovat. Ve chvíli, kdy se prakticky zastavila mezinárodní doprava, je ale pro přepravu nakoupeného materiálu potřeba vytvořit cestu. Jelikož dodávek je potřeba víc, ideálně je třeba hledat kyvadlovou variantu, kdy v průběhu několika dnů může letadlo nebo jiný dopravní prostředek takovou cestu “otočit”. V paralele s podobným použitím v armádě se pak takovému koridoru říká v případě použití letadel letecký most.

Ošetřovné

Je jednou z dávek, kterou sociální systém poskytuje znevýhodněným. V Česku jsou pak dalšími takovými dávkami navázanými na nemocenské pojištění nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dlouhodobé ošetřovné.

Na ošetřovné má ze základu nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. V současné situaci se nárok na tuto dávku rozšířil na děti, respektive rodiče dětí do 13 let věku, jimž bylo v Česku ve stavu nouze zakázáno navštěvovat školy.

Pendler

Člověk pravidelně dojíždějící za prací přes hranice států. V Česku takto lidé z příhraničí jezdí zejména do Německa nebo do Rakouska. Ve snaze jednotlivých zemí se v tuto chvíli izolovat je takové pendlování různě omezováno. 

Polymorbidní

Oběti koronavirové nákazy v Česku jsou většinou vyššího věku. Často jde také o osoby, které mají i jiné zdravotní komplikace. Používá se pro to výraz chronicky nemocní nebo právě polymorbidní, což znamená, že člověk bojuje s více nemocemi najednou. 

Tichý přenašeč

Hostitel viru nebo jiného rizika pro ostatní, který neprojevuje příznaky nákazy. Je proto velmi obtížné jej identifikovat či dokonce léčit. U některých nemocí a některých problémů může jít dokonce o celoživotní přenašečství. V této souvislosti se používá také termín superpřenašeč. Jde o označení lidí, kteří předali nějakou nemoc výrazně vyššímu počtu osob, než je běžné.

Trasování

V koronavirové souvislosti jde o způsob mapování cesty jednotlivce, míst, kde se nacházel, kontaktů s nimiž byl ve styku.

Zploštění křivky

Navážeme-li na vysvětlení termínu koeficient r, pokud se tento bude v čase snižovat, bude docházet k poklesu přírůstků nakažených. Na matematických modelech epidemiologů to pak bude v grafech ukazovat postupně zaoblení a ideálně pokles do tvaru zvonu. Všechna opatření, která jsou v tuto chvíli v Česku v boji s koronavirem zavedena, mají právě tento cíl.