Metro D je po půl století příprav konečně ve výstavbě. Mapa, harmonogram a vizualizace

Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha

Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha Zdroj: vizualizace Metroprojekt Praha

Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha
Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha
Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha
Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha
Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha
14
Fotogalerie

„Modré“ metro D je novou, čtvrtou trasou pražské podzemní dráhy, jejímž hlavním účelem je lepší propojení západní oblasti jižní části města s centrem. Má zásadně zlepšit problematickou dopravní situaci asi sto padesáti tisíc obyvatel Krče, Lhotky, Libuše a Písnice. Ti se teď při cestě do centra hromadnou dopravou mohou přepravovat pouze autobusy s přestupem na metro C na Kačerově.

Stanice metra D

Plánovaný úsek o délce 10,6 km zahrnuje deset stanic: 

 • Náměstí Míru (přestup na linku A)
 • Náměstí Bratří Synků
 • Pankrác (přestup na linku C)
 • Olbrachtova
 • Nádraží Krč
 • Nemocnice Krč
 • Nové Dvory
 • Libuš
 • Písnice
 • Depo Písnice

Mapa tras a napojení na stávající plán metra v Praze vypadá následovně:

Metro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová PrahaMetro D, vizualizace Metroprojekt Praha, Magazín Nová Praha|vizualizace Metroprojekt PrahaPlán trasy metra DPlán trasy metra D|DPP

Harmonogram, dokončení a fáze stavebních prací metra D

Výstavba těchto stanic je rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap:

 • Fáze 0 – Doplňkový geologický průzkum Pankrác–Olbrachtova
 • I.D1 Pankrác D – Nové Dvory
 • I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice
 • I.D3 Pankrác D – Náměstí Míru

Podle harmonogramu, který Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zveřejnil na svých stránkách, by všechny úseky měly být uvedeny do provozu na podzim 2029.

Stanice metra D: Inovace a vybavení

V nových tunelech se cestující nesvezou klasickým metrem, jaké znají z ostatních linek, ale podélně průchozími vlakovými soupravami s plně automatizovaným provozem bez strojvůdce. Od nich si DPP slibuje nejen vyšší spolehlivost, ale i nižší provozní náklady.

Novým standardem by se měly stát bezpečnostní stěny s posuvnými dveřmi mezi nástupištěm a kolejemi nebo nejmodernější generace zabezpečovacího a řídicího systému řízení souprav založeného na komunikaci (CBTC). Jeho výhodou je flexibilita intervalů v závislosti na množství cestujících.

Kvalitnější dopravní systém metra D by v budoucnu mohl inspirovat postupné systémové vylepšení stávajících linek A, B a C. Například nejzatíženější trase C by přechod na CBTC umožnil zkrácení intervalů, což by vedlo ke zvýšení přepravní kapacity.

Video: Jak bude vypadat nová linka D pražského metra?

Video placeholde

Jak bude vypadat nová linka D pražského metra? • Videohub

První stavební etapa

Práce začaly jako první na nejnáročnějším úseku I.D1a Pankrác D – Olbrachtova, jehož dokončení bude trvat sedm a půl roku. Stavba byla zahájena 21. dubna 2022 a bude probíhat v šesti lokalitách. Na čtyřech z nich dopravní podnik prováděl od června 2019 geologický průzkum.

Na stavbu úseku podepsalo s DPP smlouvu sdružení pěti společností Subterra, Hochtief CZ, Strabag, Hochtief Infrastructure a Ed. Züblin, které ve veřejné zakázce nabídlo nejnižší cenu, necelých čtrnáct miliard korun.

K ražbě nejen tohoto úseku budou zhotovitelé využívat rakouskou tunelovací metodu NRTM. Ta byla při výstavbě pražského metra použita poprvé v devadesátých letech při ražbě levého jednokolejného tunelu mezi stanicemi Kolbenova a Hloubětín v rámci tehdejšího prodloužení metra B. Naposledy ji bylo možné vidět v akci při stavbě prodloužení linky A z Dejvické do Nemocnice Motol.

V rámci první etapy zhotovitelé postaví dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční traťové tunely, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojku mezi tratěmi C a D a několik eskalátorových tunelů pro výstupy do vestibulů.

Pankrác D bude největší stanicí na celé trase a bude držet tři pražská prvenství. Bude to první přestupní stanice ražená metodou NRTM, první jednolodní přestupní stanice a první přestupní stanice s bočními nástupišti.

Dvě pražská prvenství získá i stanice Olbrachtova. Bude to první ražená dvojlodní stanice a bude první s nástupišti v oblouku tratě.

Další stavební etapy

Na první etapu naváže druhý úsek I.D1b Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory. Veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto úseku se DPP chystá vyhlásit v nejbližších týdnech, samotnou stavbu plánuje zahájit na podzim 2023. V rámci této fáze vzniknou tři stanice: Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory.

Jako třetí by na jaře 2024 měla odstartovat stavba úseku I.D3 navazující na Pankrác D se dvěma stanicemi – Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Na podzim 2025 by měla začít stavba stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice v rámci poslední etapy I.D2, během níž dojde i na stavbu depa pro vlaky metra D.

Metro D v datech
Počet stanic:10
Celková délka:10,6 kilometru
Celková odhadovaná cena:98 miliard korun
Odhadovaná kapacita ve špičce:10 500 osob
Minimální provozní interval:90 vteřin

Rozvoj okolních lokalit

V okolí stávajících i nových stanic jsou plánovány projekty, které umožní plynulejší přestupy z nové linky metra na další části městské hromadné dopravy.  V okolí stanice Pankrác se například připravuje prodloužení tramvajové trati ze stávající provizorní konečné Pankrác přímo před Arkády s přímým přestupem do vestibulu metra C i D.

Důsledky stavby metra D není možné omezit pouze na komfortnější dopravní dostupnost západní oblasti jižní části Prahy. Trasa podnítí také stavbu nových kancelářských budov či bytů v přilehlých lokalitách, v okolí čtyř z nich budou i nová záchytná parkoviště P+R s celkovou kapacitou až dva tisíce míst.

V souvislosti se vznikem stanice Nádraží Krč vznikl developerský projekt Nová Krč, díky němuž by v okolí nádraží měla vzniknout moderní poliklinika, administrativní komplex i bytová zástavba.

Varianty budoucího prodloužení metra D

I když zatím není hotová ani jedna stanice, existuje několik variant prodloužení metra D na obou koncích. V centru bude přestupní stanice Náměstí Míru jako otevřené ukončení trasy připravená na další pokračování prakticky v jakékoli podobě.

Z poslední studie z roku 2015 plyne, že další prodloužení by bylo žádoucí a efektivní, je ale nutné zvolit vhodnou trasu. První možností by bylo linku vést přes Churchillovo náměstí na Žižkov, což by ale zbytečně přetížilo úsek metra A Náměstí Míru – Můstek.

Obecný plán vést do roku 2050 na Žižkov jakékoli metro se vzhledem k budoucímu demografickému vývoji v této oblasti navíc ukázal nereálným. I při naplnění maximalistických odhadů nárůstu obyvatel je podle studie trvale možné zajistit kvalitní dopravní pokrytí jen tramvajemi. Jednoznačně nejlepší by bylo rozšířit linku D do centra přes Hlavní nádraží na Náměstí Republiky.

V dobách přípravy nového územního plánu mezi lety 2007 a 2009 vznikla také ověřovací studie, v rámci níž se mimo jiné zkoumalo možné prodloužení metra D směrem na jih. Na jejím základě se rozhodlo o konečné stanici Depo Písnice tak, jak je v plánu dnes.

Další pokračování metra do Jesenice se kvůli nízké hustotě zalidnění nikdy neplánovalo, zavrženo bylo i jižní prodloužení tramvaje směrem od Libušské. Dopravní situace v regionu se bude řešit kombinací parkovišť P+R v Jesenici a u Depa Písnice a novými linkami autobusů nebo trolejbusů ke konečné stanici metra D.

Historie stavby metra D

Myšlenka stavby metra D není novinkou. Přestože v průběhu let prošla několika obměnami, linka vedoucí z jihu Prahy do centra se plánovala už od počátku budování sítě metra v šedesátých letech minulého století. Nejprve byl ale v osmdesátých letech definitivně zamítnut návrh na jižní větvení trasy C ve stanici Pankrác. Metro D v tu dobu mělo vést podél pravého břehu Vltavy k Palackého náměstí.

Na začátku devadesátých let firma Metroprojekt zpracovala podrobné zadání stavby v rozsahu Zálesí – Náměstí Míru, bylo ovšem nutné rozhodnout, zda se linka bude se stávajícím metrem C křížit na Kačerově, nebo na Pankráci. V rámci křížení s trasou A se kromě Náměstí Míru zvažovaly i stanice Jiřího z Poděbrad, Flora nebo Želivského.

Metro se vyvíjelo i v délce. Například v roce 1993 existoval návrh na trasu Bělnice – Náměstí Republiky, která vedla přes Hlavní nádraží. Následujících osm let se pozornost věnovala prodloužení linky C. Po studiích z roku 2001, jež podrobně prověřily úsek Nové Dvory – Náměstí Míru, se začalo přemýšlet o alternativě lehkého metra, které by částečně jezdilo nad zemí.

V roce 2006 byla jako nejvýhodnější možnost vyhodnocena varianta lehkého automatického metra na pneumatikách. Ta ovšem nepočítala s budoucím zvýšením kapacit. Rada hlavního města Prahy ve svém programovém prohlášení pro funkční období 2006 až 2010 přesto potvrdila, že pro linku D má být řešení lehkého metra upřednostněno.

Následovala finanční studie, která specifikovala strategické cíle projektu a zjišťovala způsoby financování včetně PPP (Public-Private Partnership). Smysl této metody spočíval v dlouhodobém smluvním vztahu v oblasti veřejné infrastruktury mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem na patnáct až třicet let. 

Vznikl proto Koncesní projekt, který posloužil jako podklad nejen pro odhad investičních nákladů, ale i pro potřeby stabilizace pražského územního plánu. Metroprojekt po vítězství ve výběrovém řízení a uzavření smlouvy s DPP vypracoval dokumentaci k územnímu rozhodnutí, na jehož základě stavební úřad záměr schvaluje, a dokumentaci EIA, v rámci níž se posuzuje vliv stavby na veřejné zdraví a životní prostředí.

V roce 2011 bylo po dohodě s investorem rozhodnuto o zavedení vlaků bez strojvůdce, bezpečnostních stěn i dalších prvků popsaných výše. O rok později město konstatovalo, že projekt je nad jeho investiční možnosti. Přesto pokračovala snaha o získání územního rozhodnutí na celou trasu Náměstí Míru – Depo Písnice, v roce 2015 byla dokončena studie proveditelnosti. 

Začalo se s výkupem pozemků a na začátku roku 2018 se rozběhla příprava výtvarných soutěží na všechny stanice. DPP se rozhodl zapojit do projektu architekta Davida Vávru, který s autory designerské návrhy konzultoval. V roce 2019 došlo na rozfázování plánu výstavby a v oblasti stanic Pankrác a Olbrachtova začal doplňkový geologický průzkum.

Den před koncem roku byla podána žádost o stavební povolení pro úsek Pankrác – Nové Dvory následované výběrem zhotovitelů pro zahájení stavby metra D. Hlavní stavební povolení nabylo právní moci na konci března 2022, stavba prvního úseku začala o měsíc později.