Právník Matzner: Spory dědiců mohou vyústit v padělání Krtečka

Pohádková legenda Krteček

Pohádková legenda Krteček Zdroj: Zbyněk Pecák

Krtkova dobrodružství
Pohádková legenda Krteček
Krtkova dobrodružství
Krtkova dobrodružství
Pohádková legenda Krteček
20
Fotogalerie

Pražský Vrchní soud rozhodl v dalším dějství sporů o Krtka Zdeňka Milera. Dal za pravdu správkyni dědictví Mileně Fischerové a Milerově dceři Kateřině naopak zakázal s dílem dále nakládat. O další licenční smlouvě, kterou má výtvarníkova vnučka Karolína, zatím nerozhodl. Pokud se dědicové mezi sebou nedohodnou, bude ztrácet Krtek na ceně a hrozí i to, že se začne padělat. Říká to advokát Jiří Matzner, který zastupuje právě Fischerovou.

Jak to v současnosti vypadá se spory o Krtka?

Vrchní soud rozhodl v rámci odvolacího řízení o žalobě správkyně autorských práv pana Milera proti Kateřině Milerové, která vydala knihu Krtek na návštěvě, v níž se objevuje nová postavička paní Krtečkové. Paní Kateřina vycházela z licenční smlouvy, kterou uzavřela se svým tatínkem v červenci 2011. Povinností správkyně je ale spravovat dědictví, v tomto případě autorská práva a dílo zůstavitele, a to pro všechny dědice. Musí jej chránit i v případě, že jedním z potencionálních porušovatelů je samotný dědic, což je přesně tento případ.

Paní Kateřina totiž doložila smlouvu, kterou jsme vyhodnotili jako neplatnou, a to pro absenci základních náležitostí, což byla dohoda o ceně licence. To se stalo v roce 2015, od té doby se soudní spor táhl. V roce 2017 byl vynesen částečný rozsudek u Krajského soudu v Praze. Ten zakázal další nakládání s dílem a nařídil stažení z trhu, zatím se ale nezabýval částí týkajících se finančních náhrad.

Vrchní soud potvrdil, že je tato smlouva skutečně neplatná, ujednání o ceně licence nebylo nikterak prokázáno a ani doloženo. To má být podle výkladu smlouvy součástí jiné dohody, tu ale nejsou schopni nikterak prokázat, doložit a ani říci, jaká ta výše vlastně je.

Jak bude spor dále pokračovat?

Předpokládám, že paní Kateřina podá dovolání, už po jednání bylo avizováno, že s rozsudkem není spokojená, protože jí ani tak nejde o peníze, jako o to, zda může s dílem nakládat do budoucna a Krtka udržovat v dění, v životě a rozvíjet dál jeho příběhy. Poukazují na to, že se jedná o formalistický přístup obou soudů, měly se podle nich zabývat tím, zda dohoda nepředpokládá to, že cena bude běžná v době a čase vzniku toho díla.

Dovolání nemá odkladný účinek…

To nemá, rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné, paní Kateřina by tedy měla stáhnout neprodané knihy z trhu a přestat s dílem nakládat. Krajský soud teď bude pokračovat v řízení o finanční náhradě, tam si ale myslím, že dojdeme ke shodě. Správkyně teď patrně podá žalobu i proti další knize, a to Krtek a zahrádka.

Licenční odměna by se platila do dědictví?

Ano, ale to se nedělo. Jejich návrh ale spočívá v tom, že nejde o peníze, ale o pokračování díla, což prý chtěl i pan Miler. Ani tam ale nejsem přesvědčený, že je to takto černobílé. Existuje řada poměrně protichůdných dokumentů, všechny podepsal pan Miler. Některé opravdu hovoří o tom, že by chtěl, aby dcera v díle pokračovala, jiné naopak o tom, že dílo uzavřel už v roce 2005 a nechce, aby v něm někdo pokračoval. Je tedy těžké se v tom zorientovat a říci, co bylo jeho skutečné přání.

Licenční smlouvu má ale rovněž Milerova vnučka Karolína…

Podobný argument platí i na tuto licenční smlouvu. Ta je ze září 2011 a také umožňuje nakládání s kompletním dílem. I tady je otázkou, zda toto opravdu pan Miler chtěl. V této smlouvě je sice cena licence uvedena, Městský soud ale rozhodl o tom, že smlouva je neplatná kvůli nejednoznačnosti definice jejího předmětu.

V době, kdy se podepisovala, existovalo několik stovek licenčních smluv, které byly uzavřeny za života pana Milera a k těm částem, které byly součástí těchto smluv, nemohl dát práva nikomu jinému. Ani v červenci Kateřině, ani v září Karolíně.

Celý rozhovor čtěte na webu Info.cz.