Dušan Šrámek: Teplo z domovních kotelen zdraží | E15.cz

Komentář Dušana Šrámka: Teplo z domovních kotelen zdraží

Dušan Šrámek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Součástí daňového balíčku, který míří ve sněmovně do druhého čtení, je mimo jiné i zrušení výjimky pro domovní kotelny ze zdanění zemního plynu. V praxi se zákon dotkne zejména bytových domů s ústředním topením a domovní kotelnou, na rodinné domy a bytové domy připojené na teplárny nebude mít žádný dopad.

Na jedné straně je možné argumentovat tím, že jakékoli zvýšení daňové zátěže je a priori špatné, navíc se nepochybně dotkne příjmově slabších domácností. Vzhledem k tomu, že celkový benefit na straně státního rozpočtu odhaduje ministerstvo financí na dvě stě milionů korun, jedná se o zanedbatelný fiskální efekt. I v případě nízkopříjmových skupin dojde v porovnání s veškerými výdaji daných domácností k nárůstu výdajů na energie pouze do 0,2 procenta, což znamená navýšení přibližně o 11 korun na osobu a měsíc. Do hry tak vstupují jiné faktory včetně environmentálních a tržních.

Zrušení výjimky pro domovní kotelny ze zdanění zemního plynu částečně narovnává situaci zdanění tepla mezi domácnostmi, které využívají domovní kotelnu, a domácnostmi připojenými na soustavy zásobování teplem, které uvedenou daň v ceně tepla dlouhodobě platí, a do ceny tepla se jim navíc promítá cena emisních povolenek, které musejí teplárny nakupovat. Cena povolenek přitom nedávno vystoupila na 11leté maximum. V současné době jsou domácnosti připojené na domovní kotelny zatíženy podstatně nižšími poplatky a daněmi než domácnosti připojené na soustavy zásobování teplem, a tak se budou od těchto soustav i nadále odpojovat, což se postupně děje už od schválení výjimky.

V případě rozpadu soustavy zásobování teplem a přechodu na domovní plynové kotelny přitom hrozí další významné zhoršení kvality ovzduší ve městech.  Domovní kotelny vypouštějí do ovzduší znečišťující látky, a to přímo do dýchacího ústrojí. Stávající systémy centrálního vytápění naproti tomu mají vysoké komíny, často daleko od bytové zástavby. Při smogových situacích se pak znečišťující látky z nízkých komínů kumulují pod inverzní vrstvou. Evropská komise přitom vede s Českou republikou dvě řízení pro neplnění závazků vůči EU kvůli nevyhovující kvalitě ovzduší. Za nedodržení imisních limitů nám v této souvislosti hrozí soudní řízení před Soudním dvorem EU a následně uložení finančních sankcí.

Z Metodické příručky Generálního ředitelství cel navíc vyplývá, že domovní kotelna nemusí být vůbec v domě a může dodávat teplo i do jiných budov. Rozdíl oproti blokové kotelně tak může být jen v tom, že domovní kotelna byla zkolaudována současně s domem, zatímco bloková kotelna, i když s domem přímo sousedí, byla zkolaudována zvlášť. Což je absurdní.

Pro domácnosti by bylo pochopitelně nejlepší všechny nesmyslné ekologické daně zrušit stejně tak jako obchod s emisními povolenkami. Bohužel to vzhledem k pravidlům EU nelze udělat. Pokud už taková situace je, měly by srovnatelné náklady nést všechny srovnatelné subjekty. Jinou otázkou je, kde výnosy z této daně končí. Pokud už není zbytí, měly by směřovat do energetických úspor a zvyšování účinnosti energetických médií.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video