Komentář Martina Kolovratníka: Pandemie zvýšila nezbytnost kontroly přímých investic | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Komentář Martina Kolovratníka: Pandemie zvýšila nezbytnost kontroly přímých investic

Martin Kolovratník

Martin Kolovratník

Jsem rád, že hospodářský výbor sněmovny má konečně na stole k projednání dlouho připravovaný návrh zákona, který v České republice zřídí mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic realizovaných investory ze zemí mimo Evropskou unii. 

Rozhodně podporuji fungování a rozvoj EU a jednotného trhu, a zrovna tento návrh je pro mě ukázkou dobré spolupráce států na evropské úrovni. Protože zavádí postupy pro vzájemnou koordinaci a výměnu informací zajišťující bezpečnost jednotlivých států a celé EU. A v tomto sdílení vidím sílu.

Jeho smyslem je včas identifikovat sporné transakce a minimalizovat rizika pro bezpečnostní zájmy České republiky a všech dalších zemí EU. Navrhovaný mechanismus umožní monitorovat transakce, vyhodnocovat rizika s nimi spojená a v nutných případech konkrétní investici vhodným způsobem omezit - nastavením podmínek, za kterých může být realizována, nebo ji zablokovat.

Bohatí tuhle krizi platit nebudou, říká bývalý centrální bankéř Niedermayer

Řada unijních států už přímé investice ze zemí mimo EU prověřuje. Schválení nového zákona umožní České republice zapojit se i do užší spolupráce v rámci Evropské unie, ke které dojde od letošního října 2020, jejíž podstatou bude širší sdílení informací o rizicích konkrétních investic.

Jak důrazně upozornila pandemie spojená se šířením koronaviru, mohou v sobě mít hospodářské přínosy některých zahraničních investic skryté politické či strategické motivace, anebo nepřátelské zajištění přístupu k citlivým technologiím. Jak varovala sama Evropská komise, v době, kdy svět čelí pandemii koronaviru, výrazně roste potenciální riziko především pro strategická odvětví. Tedy především odvětví související s výrobou ochranného lékařského vybavení, vývoje a výroby vakcín, ale i třeba výroba a pěstování potravin, těžba a distribuce strategických surovin, doprava. Otevřenost EU vůči investicím z mimoevropských zemí proto musí podléhat patřičné kontrole a prověřování skutečného účelu.

Měsíčně proděláme sto milionů, říká šéf Smartwings Šimáně

Velký otazník mám nicméně nad aktuální zdravotní situací. Návrh zákona pochází z loňského roku, není do něj promítnuto dění posledních měsíců. V paragrafu7 nedefinuje zdravotnický materiál, výrobu vakcín, zdravotních prostředků apod. Toto určitě bude nezbytné do zákona doplnit.  Kromě hospodářského výboru je proto nutné, aby tento návrh projednal i bezpečnostní a zdravotní výbor, a pokud to bude zapotřebí, jsem připraven to sám navrhnout.

Navíc na evropském vnitřním trhu nemusí rizika vyvolaná určitou investicí nutně končit na hranicích členského státu. A v tom je právě třeba spatřovat aktuální situací zostřený problém. Již dnes jsme svědky „pouhých“ dodávek zdravotnického materiálu z Číny nebo Ruska do Itálie. S dalším šířením koronaviru do dnes už všech členských států budou ale dodávky z potenciálně rizikových států přibývat a vliv zahraničí na evropskou kritickou zdravotní infrastrukturu v jednotlivých členských státech se bude zvyšovat. Pandemie je ideální pro nenápadnou a plíživou expanzi některých zemí skrze investice do zdravotní infrastruktury. I proto by měly být přijaty všechny dostupné mechanismy, jak bezpečnost členských zemí před nežádoucími investicemi chránit.

Autorem je Martin Kolovratník, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!