Komentář Martina Kolovratníka: Pandemie zvýšila nezbytnost kontroly přímých investic | E15.cz

Komentář Martina Kolovratníka: Pandemie zvýšila nezbytnost kontroly přímých investic

Martin Kolovratník

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jsem rád, že hospodářský výbor sněmovny má konečně na stole k projednání dlouho připravovaný návrh zákona, který v České republice zřídí mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic realizovaných investory ze zemí mimo Evropskou unii. 

Rozhodně podporuji fungování a rozvoj EU a jednotného trhu, a zrovna tento návrh je pro mě ukázkou dobré spolupráce států na evropské úrovni. Protože zavádí postupy pro vzájemnou koordinaci a výměnu informací zajišťující bezpečnost jednotlivých států a celé EU. A v tomto sdílení vidím sílu.

Jeho smyslem je včas identifikovat sporné transakce a minimalizovat rizika pro bezpečnostní zájmy České republiky a všech dalších zemí EU. Navrhovaný mechanismus umožní monitorovat transakce, vyhodnocovat rizika s nimi spojená a v nutných případech konkrétní investici vhodným způsobem omezit - nastavením podmínek, za kterých může být realizována, nebo ji zablokovat.

Řada unijních států už přímé investice ze zemí mimo EU prověřuje. Schválení nového zákona umožní České republice zapojit se i do užší spolupráce v rámci Evropské unie, ke které dojde od letošního října 2020, jejíž podstatou bude širší sdílení informací o rizicích konkrétních investic.

Jak důrazně upozornila pandemie spojená se šířením koronaviru, mohou v sobě mít hospodářské přínosy některých zahraničních investic skryté politické či strategické motivace, anebo nepřátelské zajištění přístupu k citlivým technologiím. Jak varovala sama Evropská komise, v době, kdy svět čelí pandemii koronaviru, výrazně roste potenciální riziko především pro strategická odvětví. Tedy především odvětví související s výrobou ochranného lékařského vybavení, vývoje a výroby vakcín, ale i třeba výroba a pěstování potravin, těžba a distribuce strategických surovin, doprava. Otevřenost EU vůči investicím z mimoevropských zemí proto musí podléhat patřičné kontrole a prověřování skutečného účelu.

Velký otazník mám nicméně nad aktuální zdravotní situací. Návrh zákona pochází z loňského roku, není do něj promítnuto dění posledních měsíců. V paragrafu7 nedefinuje zdravotnický materiál, výrobu vakcín, zdravotních prostředků apod. Toto určitě bude nezbytné do zákona doplnit.  Kromě hospodářského výboru je proto nutné, aby tento návrh projednal i bezpečnostní a zdravotní výbor, a pokud to bude zapotřebí, jsem připraven to sám navrhnout.

Navíc na evropském vnitřním trhu nemusí rizika vyvolaná určitou investicí nutně končit na hranicích členského státu. A v tom je právě třeba spatřovat aktuální situací zostřený problém. Již dnes jsme svědky „pouhých“ dodávek zdravotnického materiálu z Číny nebo Ruska do Itálie. S dalším šířením koronaviru do dnes už všech členských států budou ale dodávky z potenciálně rizikových států přibývat a vliv zahraničí na evropskou kritickou zdravotní infrastrukturu v jednotlivých členských státech se bude zvyšovat. Pandemie je ideální pro nenápadnou a plíživou expanzi některých zemí skrze investice do zdravotní infrastruktury. I proto by měly být přijaty všechny dostupné mechanismy, jak bezpečnost členských zemí před nežádoucími investicemi chránit.

Autorem je Martin Kolovratník, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video