Nový stavební zákon posune Česko směrem k evropským standardům, říká Kostiha z Metrostavu

Vojtěch Kostiha, mluvčí skupiny Metrostav

Vojtěch Kostiha, mluvčí skupiny Metrostav Zdroj: E15 - Michaela Szkanderová

Vojtěch Kostiha,mluvčí skupiny Metrostav
2
Fotogalerie

Nový stavební zákon, který schválila Poslanecká sněmovna, má nahradit dosavadní zákon z roku 2006. Ministerstvo si od něj mimo jiné slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt. Cílem MMR také je, aby občan díky digitalizaci nemusel na úřad chodit. Vznikne i Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady. „Očekáváme, že stavebník si na stavební úřad půjde pro jedno digitální razítko, které získá při dodržení předem stanovených pravidel,“ říká k budoucímu zjednodušení povolovacího procesu za společnost Metrostav její mluvčí Vojtěch Kostiha.

Co by pro stavebníky a stavební firmy přijetí nového stavebního zákona znamenalo?

Přijetí nového stavebního zákona je velká šance posunout české stavebnictví směrem k evropským standardům. Z éry nekonečného papírování a obíhání mnoha úřadů a úředníků bychom se mohli dostat do transparentního digitalizovaného prostředí, kde jsou předem jasná pravidla, a to nejenom pro stavebníka, ale i pro všechny zúčastněné orgány veřejné správy.

Co konkrétního by se podle vás zlepšilo a zrychlilo?

Očekáváme výrazné zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení u všech typů staveb. Očekáváme, že stavebník si na stavební úřad půjde pro jedno digitální razítko, které získá při dodržení předem stanovených pravidel.

Nový zákon má ale řadu kritiků. Část opozice tento princip odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení. Je to podle vás opravdu pozitivní úprava a proč?

Ano, doufáme, že nové nastavení umožní větší koordinaci stavební správy a specializaci stavebních úřadů. Nečekáme, že pravidla budou mírnější. Neusilujeme o vyřazení veřejnosti z procesů územního plánování a povolování. Jenom bychom rádi, aby střet mnoha veřejných a soukromých zájmů nepůsobil blokaci projektu, ale aby kompetentní stavební úřad byl schopen tyto zájmy posoudit a spravedlivě o nich rozhodnout.

Jak novinku, kterou čeká ještě projednávání a schvalování v Senátu, hodnotíte z hlediska velké stavební firmy?

Hlavně u velkých dopravních staveb by mělo dojít ke skokovému posunu v rychlosti výstavby. Podle našeho názoru nový zákon umožní, aby investoři lépe plánovali výstavbu a aby i velké stavební firmy mohly lépe plánovat své zdroje, a tím i modernizaci a ekologizaci stavební výroby. Pokud bude reálný předpoklad, že v České republice se v příštích letech bude do staveb investovat a povolování nebude nepředvídatelnou překážkou, můžeme i my naplánovat kapacity a více investovat do inovací.