Vybudovat socialismus, vystoupit z NATO a mír ve světě. S tím chtějí komunisté uspět u voleb | e15.cz

Vybudovat socialismus, vystoupit z NATO a mír ve světě. S tím chtějí komunisté uspět u voleb

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Komunisté půjdou do podzimních sněmovních voleb s heslem "Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma". Po zasedání širšího vedení KSČM, které schválilo volební program i podobu volebního hesla, to řekl místopředseda KSČM zodpovědný za přípravu voleb Jiří Dolejš. Komunisté stále považují za cíl vybudování socialismu, chtějí ho dosáhnout postupnými kroky. V programu mají také třeba vystoupení z NATO či odmítání migračních kvót.

Komplexní volební program má podle Dolejše osm stránek, voliče budou chtít komunisté zároveň oslovit jednostránkovým výběrem stěžejních bodů. Dvojí podobu bude mít i volební heslo. Delší "Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma" budou pro grafické účely krátit na "Mír, spravedlnost a bezpečí".

"Z toho logicky vyplývají určité akcenty, které vnímáme, že lidi trápí. To znamená jak pocit bezpečí a udržení míru, tak sociální spravedlnost," řekl Dolejš.

Program je členěn do pěti částí. "První začíná otázkami míru a bezpečí, tedy život bez obav. Druhá se věnuje sociálním otázkám," poznamenal. Třetí část řeší ekonomické záležitosti, čtvrtá ochranu životního prostředí a pátá se věnuje demokracii a lidským právům.

"Nelze nezmínit, že naším cílem zůstává socialismus, byť moderní socialismus, a že společenské podmínky chceme měnit postupnými kroky ve prospěch většiny," řekl Dolejš. Většina sociálních požadavků, které KSČM podle něj v programu má, není nová, ale kdyby se měly všechny splnit, bylo by to poměrně náročné.

"Vyžadují silný sociální stát a fungující ekonomiku. Tudíž logicky naše vize sociální spravedlnosti se musí opírat o prosperující ekonomiku, kde jako důležitý prvek vidíme aktivní roli státu," dodal. Stát by se podle něj měl věnovat strategickým otázkám, měl by být aktivní investor a podporovat české podniky tak, aby se snížila závislost na zahraničí. Za nástroj k tomu označil vznik státní komerční banky, která by se věnovala podpoře českých projektů.

Mezi dalšími body programu je třeba zvyšování důchodů, na které chce KSČM podle Dolejše získat dostatek peněz zajištěním vyšších mezd, ze kterých stát získá vyšší odvody. "Neobejdeme se ale bez toho, aby byly zapojeny i veřejné finance," podotkl.

Komunistický program dále slibuje třeba zavedení brané výchovy, omezení zahraničních misí, nezvyšování spoluúčasti pacientů, vzdělávání bez školného či novomanželské půjčky. Požaduje také obecné referendum, omezení národní a bruselské byrokracie či revizi a zdanění církevních restitucí. Komunisté chtějí také zahájit výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Podle Dolejše bude mít strana na centrální úrovni na volby 25 milionů korun, další peníze mají dát regiony i jednotliví kandidáti. KSČM si už domluvila bilboardy, bannery a plakátovací plochy. V září plánuje rozdávání volebních novin. Hlavní část volební kampaně chce zahájit na konci srpna. "Máme vytipovaných několik akcí, které budou mít nadregionální přesah, kde se zapojíme my všichni," dodal.

V posledních sněmovních volbách dostala KSČM 14,9 procenta hlasů, což jí zajistilo 33 poslanců ve 200členné dolní komoře Parlamentu. Poslední průzkumy komunistům přisuzují mezi deseti a 14 procenty hlasů.

Hlavní body programu KSČM:

- řešit příčiny migrační krize, s odmítnutím migračních kvót na přerozdělování běženců

- zajistit funkční a akceschopné bezpečnostní sbory

- posílit obranyschopnost země

- omezit zahraniční mise a zbytečnou militarizaci, vystoupit z NATO

- zavést brannou a vlasteneckou výchovu

 

Sociální spravedlnost a úcta k práci

- právo na práci pro každého, mzdy na evropské úrovni, minimální mzdy ve výši 50 procent průměrné mzdy

- právní ochrana zaměstnance, posílit odborová práva

- pravidelná valorizace důchodů podle potřeb seniorů

- pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce

- pomoc zdravotně postiženým, stabilizace sociálních služeb

- snížit počty občanů žijících pod hranicí chudoby

- podpora vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren

- zavést jednu státní pojišťovnu, proplácení i prvních tří dnů nemocenské

- podpora nízkonákladového bydlení a výstavby obecních i družstevních bytů

- větší ochrana před obchodníky s chudobou

- podpora učňovského vzdělání, větší sociální a prospěchová stipendia, snížení administrativy na školách

- podpora zachování speciálního školství, inkluze za každou cenu je nesmysl

- podpora rodin s dětmi, právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky

 

Ekonomika pro lidi

- obnova vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní)

- vznik komerční banky ve vlastnictví státu pro financování národních krajských a obecních projektů

- rozvoj družstevních a komunálních podniků, spoluúčast zaměstnanců

- podpora vědy, vývoje a inovací, větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou

- daňová úleva lidem s nízkými příjmy, daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění velkých korporací, zjednodušení daňového systému

- energetická bezpečnost a cenově dostupná energie pro domácnosti, výstavba dalších bloků JE Dukovany

- návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě

- zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech

- podpora ekologicky šetrných druhů dopravy, národních dopravců

 

Příroda, životní prostředí

- zastavit devastaci krajiny a půdního fondu; vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátit do vlastnictví státu

- přísnější postihy znečišťovatelům ovzduší

- udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin

- rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu

 

Demokracie a lidská práva

- omezení národní i bruselské byrokracie, srozumitelnost a vymahatelnost práva

- zamezit korupci a klientelismu ve veřejné správě, zavést plošná majetková přiznání

- prosazení zákona o obecním referendu

- urychlit odluku státu od církve, revize a zdanění církevních restitucí

- svobodný internet, objektivní informovanost veřejnosti

Vše o parlamentních volbách 2017 čtěte zde

Rozbory volební situace a autorské komentáře sledujte na Info.cz

Autor: ČTK

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery