Depo až ve středočeském kraji nebo vchody bez střech. Podívejte se na nové vizualizace metra D

Návrh stanice Olbrachtova (umělecké ztvárnění Vladimír Kokolia)

Návrh stanice Olbrachtova (umělecké ztvárnění Vladimír Kokolia) Zdroj: Metroprojekt Praha a.s.

U původních návrhů byly kritizovány vstupy do stanic metra jako jednoduché a bez nápadu. Byly to však jen dočasné návrhy demontovatelných staveb, které mají být nahrazeny budovami. Toto je jeden z případů.
Upravený návrh stanice Olbrachtova (umělecké ztvárnění Vladimír Kokolia).
Upravený návrh stanice Olbrachtova (umělecké ztvárnění Vladimír Kokolia).
Vizualizace navrhovaného rozvoje v oblasti stanice Nemocnice Krč.(vizualizace mají spíš orientační charakter naznačující rozdělení území)
Pohled od nemocnice. (vizualizace mají spíš orientační charakter naznačující rozdělení území)
12
Fotogalerie

Radní Adam Scheinherr a Petr Hlaváček představili společně se zástupci Dopravního podniku hlavního města Prahy aktulizované vizualizace připravovaných stanic metra D a jejich okolí. Podívejte se, jak budou vypadat stanice Pankrác Olbrachtova, Nádraží Krč, nebo okolí nemocnice v Krči.

Ve stanici Pankrác se objeví umělecká práce Jakuba Nepraše, stanici Olbrachtova vyzdobí Vladimír Kokolia. Výtvarníci při návrzích spolupracovali s architekty obou stanic. 

V případě stanice Pankrác si Jakub Nepraš vybral jako dominantní prvek nanočástice a pracoval s tématy jako evoluce, společnost, pokrok nebo věda. Malíř Vladimír Kokolia vypíchl motivy jako každodennost a všednost. Rozhodl se zúročit moment čekání, kdy lidé nevědí, kam s očima. Na klenbách stanice se tak objeví soubory figur zabraných shora.

Podívejte se na vizualizace metra D:

Nezastupitelnou roli v celém procesu hrál architekt a výtvarník David Vávra ve spolupráci s architekty Metroprojektu.

Linka D propojí deset stanic, od náměstí Míru až po sídliště Písnice. Trasa bude dlouhá 10, 6 kilometrů.