Praha chce dostat městský okruh více pod zem. Podle nové studie budou tunely delší než Blanka

Křižovatka Balabenka, aktuální studie

Křižovatka Balabenka, aktuální studie Zdroj: Institut plánování hl. města Prahy

Povltavská, aktuální studie
Povltavská, předchozí studie
Povltavská, současný stav.
Libeňská spojka, aktuální studie
Libeňská spojka, předchozí studie
18
Fotogalerie

Více parků, cyklostezek a tras pro pěší nebo méně estakád. Výrazné změny přináší nová studie Městského okruhu v Praze. Tu představili náměstci pražského magistrátu Adam Scheinherr a Petr Hlaváček. Podívejte se na srovnání původních a nových plánů v galerii.

Podle nové studie okruh povede ve stejné trase, kromě zelených prvků ale dozná dalších podstatných změn. Klíčové části namísto estakád nově projektanti zahloubili, odvedli od řeky a zástavby. Návrh počítá se vznikem zhruba 8,5 kilometrů dlouhého tunelového komplexu. Ten naváže na tunel Blanka a svou délkou jej zhruba o tři kilometry překoná. 

„Namísto dálnice městem máme šanci na moderní městské řešení. Přicházíme s úplně novou filosofií toho, jak mají zásadní dopravní stavby vznikat. Buď můžete nechat nakreslit dopravní projektanty dálnici městem, anebo do týmu přizvat architekty, urbanisty a krajináře a vymyslet řešení, které městu umožní dýchat a rozvíjet se. Přesně to jsme udělali a teď můžeme Pražanům představit chytré moderní řešení,” přiblížil novou koncepci náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nově návrh navíc umožňuje vznik nových tramvajových tratí, zvyšuje bezpečnost v tunelech a ve špičkách umožňuje regulovat dopravu. Modernizovaná koncepce rovněž přinesla zmenšení původních dálničních křižovatek a tím pádem i snížení počtu vykupovaných pozemků.

A díky mezioborové spolupráci s urbanisty městský okruh místo rozdělení čtvrtí nabízí nová potenciálně rozvojová území, a to například mezi Palmovkou a Vysočany, kde původní návrh naopak počítal s estakádou.

Vzhledem k tomu, že nový návrh, na němž kromě dopravních inženýrů pracovali i architekti, urbanisté a krajináři, respektuje stávající trasu a zároveň plánovaný územní rozvoj, se stavba nijak nezdrží. Řešení jednotlivých území budou nyní projektanti řešit s městskými částmi.