Dějí se tam šílené věci, říká o svém chlebodárci jeden z vedoucích zaměstnanců ČNB

ČNB

ČNB Zdroj: profimedia.cz

ČNB
Česká národní banka, ilustrační foto
WPB Capital
WPB Capital
5
Fotogalerie

Právní bitva mezi Českou národní banku (ČNB) a bývalým vedením WPB Capital přináší zajímavé informace. WPB Capital předložilo Nejvyššímu správnímu soudu nahrávky přednášek zaměstnance ČNB Reného Kurky, který je vedoucím referátu nestandardních činností. Ten se mimo jiné zabývá likvidací družstevních záložen a bank, tedy i likvidací WPB Capital. Nahrávky má redakce E15 k dispozici. 

Kurkovy výroky jsou přinejmenším zarážející, přestože se v přednáškách mohl pochopitelně uchýlit k jisté nadsázce. Na jednom ze seminářů Kurka prohlašuje: „Samozřejmě princip je - o ČNB se nesmí mluvit buďto vůbec, anebo jenom dobře, že jo? Takže ideální je to teďka, že se o ní vůbec nemluví, byť se tam dějou šílený věci.“

Česká národní banka ve svých odpovědích pro Nejvyšší správní soud výroky nevyvrátila.

„Pokud se jedná o neochotu žalované (ČNB - pozn. aut.) podrobněji se vyjadřovat k přepisům skrytě a pro jiné (edukativní) účely pořízených nahrávek prezentací JUDr. Reného Kurky, vyvěrá to výhradně z odlišné míry vkusu žalované,“ uvádí se ve vyjádření národní banky pro soud. 

Obšírněji se ke zmíněnému výroku nevyjadřuje centrální banka ani nyní. „ČNB nebude komentovat jednotlivé výroky pana Kurky, které údajně zazněly při neformální diskusi v rámci jeho soukromé přednáškové činnosti a jsou manipulativně vytržené z kontextu za účelem diskreditace jeho osoby,“ říká mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

WPB Capital však odmítá, že by nahrávky pořídila skrytě. „WPB Capital získala nahrávky seminářů od účastníků.

Jednalo se tedy o veřejné přednášky, které byly zcela standardně nabízeny zájemcům o tuto problematiku a JUDr. René Kurka na nich vystupoval jako pracovník ČNB,“ uvádí mluvčí představenstva WPB Capital Martin Jaroš a dodává: „Představenstvo WPB Capital nevidí důvod, proč by takové nahrávky měly být pořizovány skrytě, jak tvrdí ČNB.“

Podle WPB Capital jsou navíc Kurkovy výroky závažné a nestandardní. „Z výroků je zcela zřejmé, že vybraní představitelé ČNB nedbají na to, aby likvidace pod dohledem ČNB probíhaly hospodárně, a netýká se to pouze likvidace WPB Capital,“ zdůrazňuje Jaroš.

Kurka totiž během seminářů naznačuje, že úsporně se likvidátoři chovat nemusejí. „Otázku účetnictví bude dělat jedna z velkejch, klidně velká čtyřka anebo nějaký těsný pod tím. Právní služby - já jsem advokát, ale prostě nezlobte se, já to nezvládám všechno sám, potřebuju právní kancelář, klidně top kanceláře,“ školí adepty na likvidátory Kurka. Jako „velká čtyřka“ bývají označovány největší auditorské společnosti světa: KPMG, Deloitte, EY a PwC.

ČNB ale podobné výroky neznepokojují. „ČNB nemá žádný zájem na navyšování nákladů likvidací,“ tvrdí Vodstrčilová.

Skutečností ovšem je, že konkrétně likvidace WPB Capital spolykala podle výpisů z účtů, k nimž se představenstvo padlé kampeličky dostalo, obří peníze.

„Za necelé čtyři roky likvidace činily náklady likvidace podle oficiálních výpisů z bankovních účtů družstva bezmála 300 milionů korun,“ vyčísluje Jaroš.

Podle Vodstrčilové ale za vysoké náklady může bývalé vedení záložny. „Na výši nákladů likvidace se v případě WPB Capital rozhodující měrou podílí mimořádně složitá právní situace družstevní záložny, nesmírně komplikované dohledávání majetku, výlohy na blokování pokusů o vyvedení majetku záložny a obstrukční praktiky (nepředání dokumentace), které nemají původ v činnosti likvidátora,“ dodává. 

Na dotaz po nákladech například na likvidaci bankovního domu ERB bank nicméně ČNB neodpověděla.

Zřejmě v duchu dalšího z Kurkových výroků: „Tu stošestku (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - pozn. red.) se snažíme ohýbat, jak to jde. Žádný informace sdělovat nechcem z principu.“ 

Během seminářů navíc Kurka zmínil, že centrální banka nabízí likvidátorům své bankovní služby.

„My jsme totiž takový jako otcovský k těm likvidátorům. Do tý míry, že vlastně my jsme jim jako bych řekl zřídili jakejsi „tajnej“ účet u ČNB,“ prohlásil během jednoho ze seminářů Kurka s tím, že na účty se deponuje odměna pro likvidátora. Centrální banka ale podle Vodstrčilové žádné „tajné účty“ nevede. 

Vybrané výroky Reného Kurky z ČNB

My prostě z principu jako nic neříkáme. Tu stošestku jako se snažíme ohýbat, jak to jde, jo. Žádný informace sdělovat nechcem z principu.
My jsme totiž takový jako otcovský k těm likvidátorům. Do tý míry, že vlastně my jsme jim jako bych řek zřídili jakejsi „tajnej“ účet u ČNB, kde vlastně deponuje se ta jejich odměna.
Takže opravdu nebát se nadechnout z plnejch plic a jako fakt to rozject ve velkým formátu, protože to je potřeba prostě. 
Ideální je to teďka, že se o ní (ČNB, pozn. red.) vůbec nemluví, byť se tam dějou šílený věci.
Jsou situace, kdy opravdu ta rána po tý hlavě nastane prostě z normálního vědomí, fungování najednou pecka a nazdar konec. (komentář k procesu odebrání licence – pozn aut.).