ČOI: Nespokojte se s EET účtenkou, reklamace nebudou možné

xx

xx Zdroj: Profimedia

xx
xx
xx
xx
xx
9
Fotogalerie

Spotřebitelé mají při koupi zboží stále nárok na doklad o zakoupení, chystaná povinná účtenka pro elektronickou evidenci tržeb takový doklad nenahrazuje, pokud nebude obsahovat i údaje požadované zákonem o ochraně spotřebitele. Vystavení dokladu o zakoupení bude Česká obchodní inspekce (ČOI) i nadále kontrolovat. Inspekce na to dnes upozornila v tiskové zprávě.

Doklad z elektronické pokladny podle ČOI nemusí obsahovat informace například o zkrácené době trvání odpovědnosti za vady u použitého spotřebního zboží. Pokud ale účtenka všechny údaje podle zákona o ochraně spotřebitele i EET obsahovat bude, vystačí si podnikatelé i zákazníci pouze s jedním dokladem, upřesnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Ministerstvo financí během dne reagovalo na zprávu od ČOI s tím, že je matoucí, zákon o evidenci tržeb podle něj žádným způsobem nemění dosavadní roli účtenky v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele. "Ani dosavadní účtenka automaticky nenahrazuje doklad o zaplacení a není nám proto známo, z jakého důvodu se ČOI domnívá, že by tak měla být vnímána účtenka po zavedení e-tržeb," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Mládek naopak večer označil za zavádějící informaci ministerstva financí. "Dvě účtenky nejsou třeba za předpokladu, že uvedou všechny potřebné informace podle zákona o evidenci tržeb i podle zákona o ochraně spotřebitele, který je stále platný," reagoval.


Praxe by tak měla i podle Žurovce fungovat jako dosud. Bude záležet pouze na podnikateli, zda příslušné doklady bude vydávat samostatně, nebo je vydá jako jeden doklad. Pokud podnikatel například dosud standardně vydával daňový doklad, doplní na něj údaje požadované zákonem o evidenci tržeb a taková vydaná účtenka splní požadavky obou právních předpisů na jednom nosiči. Stejně tak případně může doplnit účtenku i o chybějící náležitosti podle zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel má podle zákona nárok na doklad o zakoupení se všemi náležitostmi. Má být poskytnut na vyžádání v okamžiku zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby. Takový doklad pak slouží například i pro účely reklamace, kdy zákazník tímto dokladem prokáže, že koupil konkrétní výrobek či objednal službu u daného prodejce. Na vydání dokladu o zakoupení by podle ČOI měli zákazníci trvat.Záruku stanoví občanský zákoník u spotřebního zboží obecně na 24 měsíců. Při koupi použitého spotřebního zboží se prodávající může se spotřebitelem dohodnout, že se tato lhůta zkracuje na polovinu. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za vady je však třeba vyznačit v dokladu o zakoupení, stejně jako případné vady nebo nedostatky.

Oproti tomu doklad k elektronické evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb nemusí tyto informace obsahovat. "Proto spotřebitelům doporučujeme, aby na vystavení dokladu o zakoupení se všemi náležitostmi stále trvali a nespokojili se jen s účtenkou vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tzv. EET," uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.