Internetový obchod Zoot požádal o ochranu před věřiteli

Zoot

Zoot Zdroj: Zoot

Až do konce dubna nehrozí velkému e-shopu Zoot vyhlášení insolvence. Obchodník s módou dosáhl vyhlášení takzvaného moratoria a připravuje restrukturalizaci. Firma dluží věřitelům téměř půl miliardy korun.

Největší český e-shop s oblečením Zoot nebude v dohledné době schopný splácet podstatnou část závazků. Z pohledu insolvenčního zákona se tedy firma nachází v úpadku. Firma však na sebe nepodala insolvenční návrh. Požádala soud o vyhlášení moratoria, což je ochrana před věřiteli. Městský soud v Praze Zootu vyhověl. Ochrana před věřiteli platí do konce dubna.

„Záměrem dlužníka je získat dostatek času a stability k dokončení jednání s věřiteli a obchodními partnery a realizaci zamýšlených opatření, která povedou k podstatné restrukturalizaci a ozdravení provozu dlužníka, to vše při zachování stávajícího provozu dlužníkova závodu a udržení naprosté většiny pracovních míst,“ uvedl Zoot v návrhu na vyhlášení moratoria. Zoot na různé typy úvazků zaměstnává kolem 800 lidí.

V polovině ledna měla společnost závazky ve výši 472 milionů korun. Z toho 215 milionů bylo po lhůtě splatnosti. Klíčovým věřitelem se díky nákupu pohledávek stala skupina Natland. Od Raiffeisenbank a dalších věřitelů shromáždila pohledávky za 123 milionů.

„Dlužník může u insolvenčního soudu podat návrh na moratorium i před zahájením insolvenčního řízení. Moratorium může být 'předstupněm' insolvenčního řízení. Častěji se o prohlášení moratoria žádá až po podání insolvenčního návrhu,“ uvedl právník Bystrík Bugan z advokátní kanceláře Bugan Legal.

Pokud dlužník požádá o moratorium ještě před vyhlášením insolvence, znamená to podle advokáta, že se chce insolvenčnímu návrhu spíše vyhnout. „Návrh na moratorium podává z důvodu ochrany před věřiteli, aby mohl zachovat provoz podniku,“ dodal Bugan.

Po dobu moratoria se mění pořadí závazků, které je dlužník povinen splácet. Závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních třiceti dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání ochrany před věřiteli oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými dluhy. Během trvání moratoria ale již není možné dělat vzájemné započtení pohledávek mezi dlužníkem a věřiteli.

Spolu s vyhlášením moratoria přichází do Zootu i krizový management. Generálním ředitelem se stane Lukáš Uhl. Ten v minulosti šéfoval rozvážkové službě Damejidlo.cz. Dalšími krizovými manažery budou Robert Vojáček a Martin Šporcl.

„Dlužník bude po dobu trvání moratoria vyjednávat o vstupu strategického partnera do společnosti za účelem posílení kapitálu. V obecné rovině projevilo zájem o vstup několik subjektů,“ dodal ve zveřejněném dokumentu předseda představenstva Zootu Ladislav Trpák.

Podle posledních dostupných informací je největším akcionářem Zootu s podílem kolem 39 procent spoluzakladatel portálu Centrum.cz Oldřich Bajer. Zhruba 36 procent akcií drží fond 3TS.

Zoot se stal průkopníkem v prodeji oblečení přes internet na českém trhu. Společnost vybudovala síť výdejen a odstranila řadu bariér, kvůli kterým se zákazníci obávali nakupovat módu on-line. Vysoké náklady na dopravu a obchody ale stáhly hospodaření firmy do červených čísel. K tomu přidružily ještě loňské špatné prodeje kvůli rozmarům počasí a nástup konkurence ze zahraničí.