Rok jinak: korporátní know-how pro neziskovky

Zdroj: Repro Strategie

Nadace Vodafone spouští další ročník podpůrného programu Rok jinak, který může dát zájemcům nový směr jejich kariéře a výrazně změnit jejich životní hodnoty.

V programu s názvem Rok jinak, do nějž se mohou zájemci hlásit až do konce října, dává Nadace Vodafone možnost získání stipendia lidem z byznysu či státní správy, kteří chtějí dát své kariéře nový směr a spojit své dosavadní zkušenosti s prací pro neziskové organizace a sociální projekty.

Nadace hradí vybraným zájemcům jejich dosavadní roční mzdu, zájemce o grant musí splňovat podmínku minimálně pětileté praxe v oboru. Krédem programu je docílit tímto propojením pozitivních společenských změn s pomocí moderních informačních a komunikačních technologií.

Součástí nových řešení v rámci projektů mohou být aplikace, využití dat, sítí, internetu či jiné technologické koncepty, které mohou pomoci alespoň tisícovce uživatelů. Podle Vodafonu je klíčový zejména přenos know-how mezi držiteli grantů a neziskovými organizacemi, jež zvýší inovační potenciál (čili capacity building) neziskovek, s nimiž grantisté v rámci programu spolupracují.

„Za uplynulých devět let prošlo Rokem jinak už pětačtyřicet grantistů. Většina z nich se vrací do komerční sféry, ale ne do svého původního zaměstnání. A ve většině případů zůstávají někdejší držitelé grantů i nadále v kontaktu s organizací, v níž realizovali svůj projekt,“ říká projektová manažerka Roku jinak Michaela Rázgová.

Společenský přínos celé věci je v propojení oborových specialistů s neziskovým či sociálním sektorem a využití specifických zkušeností oborových odborníků ve prospěch sociálních projektů, které takové odborníky potřebují.

Svět mimo korporát

Žádost o zapojení do programu podává zájemce už v koordinaci s neziskovou organizací či sociálním podnikem. Popíše v ní projektový záměr včetně klíčových aktivit, harmonogramu a očekávaných výsledků. Aby měla žádost šanci podporu získat, musí být projekt zaměřen na využití nových technologických řešení.

Své zkušenosti ředitelky technologické divize velké firmy letos využila v programu Roku jinak Jasna Sýkorová při práci pro organizaci Lékaři bez hranic. Pracuje v ní na pozici konzultanta pro technologie a nová média.

„V digitálním týmu Lékařů bez hranic hledáme nové cesty, jak oslovit dárce a příznivce pod třicet let. Jednou z možností je zapojení virtuální reality a videí. S pomocí speciální kamery začínáme natáčet i na humanitárních misích. Díky brýlím pro virtuální realitu se nám následně daří přenést diváka například na besedách přímo do míst, kde pomáháme. Videa lidem umožní být alespoň na chvíli v naší kůži,“ popisuje Jasna Sýkorová, pro kterou je dosud největším přínosem pocit vnitřní změny a nově nabyté radosti z práce.

Letošní aktéři projektu Nadace Vodafone Rok jinak pomohli posunout několik neziskových organizací.Letošní aktéři projektu Nadace Vodafone Rok jinak pomohli posunout několik neziskových organizací.|Repro Strategie

„Rok jinak neznamená jít si odpočinout do neziskového sektoru. Je to skvělé řešení pro ty, kteří mají ambici v této oblasti něčeho dosáhnout, něco nového si vyzkoušet a zároveň pomáhat. Hodiny strávené nad kampaní pro podporu krizové sbírky pro Nigérii, která může pomoci přežít desetitisícům lidí, jsou radost a práce, která dává smysl,“ říká Sýkorová.

Získání nových zkušeností a zároveň ověření vlastních limitů si od účasti v projektu slibovala i Monika Koťarová. „Důležité pro mne bylo rozšíření mých vlastních znalostí neziskového sektoru i setkání s novými inspirativními lidmi. Bavilo mne sledovat rozvoj mých nových kolegů, sdílet vlastní nabyté zkušenosti a zjišťovat, jak funguje svět mimo korporát,“ říká Koťarová, která měla ve svém původním zaměstnání na starosti společenskou odpovědnost automobilové firmy (TPCA Toyota Peugeot Citroën).

Očekávání se jí v Roce jinak dosud splnila beze zbytku. „Zažila jsem nesmírně přátelskou a cennou zkušenost v neziskové organizaci, kterou budu jen s těžkým srdcem opouštět.“

Koťarová přenesla své know-how z korporátního prostředí do organizace Prostor plus. Zde měla na starosti zejména projekt Lepší místo. Jde o jednoduchou a uživatelsky intuitivní mobilní aplikaci, v níž je možné upozornit na problémy, se kterými se setkávají obyvatelé měst či vesnic v České republice.

Může jít například o nefunkční semafor či místo obtížného přecházení silnice, kde chybí přechod pro chodce. Chce-li dát uživatel aplikace podnět k řešení problému, stačí vše vyfotit a stručně popsat. Aplikace doručí každý tip na potřebný úřad města či vesnice.

Od podobných programů zaměřených především na rozbíjení stereotypu, rozšiřování zkušeností a prevenci rutiny a vyhoření se projekt Nadace Vodafone liší ambicí užitečně propojit komerční a neziskovou sféru. To má kromě jiného dostatečný komunikační potenciál na to, aby program přitáhl pozornost k samotné značce.

Pro firmu je tedy Rok jinak jednou z možností, jak na veřejnosti prezentovat naplňování strategie společenské odpovědnosti (CSR) a pro úspěšné žadatele o grant zajímavou výzvou, která může mít zásadní vliv na jejich profesní i společenské směřování.

Užitečné selfpromo

Po devíti letech existence se s nynějším ročníkem Roku jinak spojuje poměrně důležitý moment. Vodafone při komunikaci projektu poprvé upustil od klasické reklamní ATL kampaně a soustředil se pouze na PR a komunikaci na sociálních sítích. Pro zajištění obojího si vybral kreativní komunikační agenturu Nedori.

„Hlavním úkolem agentury bude komunikace nové strategie Nadace Vodafone, která cílí až do roku 2020. Rádi bychom díky této nové strategii dostali do povědomí veřejnosti jedinečnost Nadace Vodafone v tom, že se jako jediná soustředí na maximální podporu sociálních inovací v kombinaci s technologiemi,“ vysvětluje místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone Adriana Dergam.

Na kreativní část kampaní využívá Nadace Vodafone už tradičně dodavatele červeného mobilního operátora a speciální tendr nedělá. Na dodavatele služeb včetně PR se však výběrové řízení vypisuje.

V minulých letech využíval Vodafone při komunikaci projektu i printovou inzerci podle cílových skupin, rozhlasové spoty, reklamu na digitálních obrazovkách v shopping centrech či propagaci na posterech v klubech a barech. Digitální kampaně využívaly wallpaperů a bannerů či newsletterů, vznikly televizní jingly a natáčely se medailonky s účastníky programu. V roce 2010 zajišťovala kampaň agentura Lemonade, o rok později pak pověřil Vodafone komunikací Team Red z agentury Young & Rubicam.

Stejná agentura připravila kampaň i následující rok a jejího kreativního konceptu se Nadace Vodafone drží dodnes. Pro komunikaci v současnosti nejvíce využívá sociální sítě, především Facebook.

V roce 2015 navíc odvysílala Česká televize cyklus sedmi dokumentů, které přibližují fungování neziskových organizací na příbězích stipendistů nadačního programu Rok jinak. Minisérie dokumentárních filmů představuje například práci režisérky Lenky Wimmerové v Agentuře pro rozvoj Broumovska.

Další z dokumentů pak mapuje například rok působení manažera Tomáše Kupce v neziskové organizaci Fokus Vysočina, kde měl na starosti zefektivnění výroby v chráněné dílně pro lidi trpící duševním onemocněním. Jiný dokument zachycuje roční působení advokátky Hany Hniličkové v nadaci Post Bellum, kde se držitelka grantu podílela na budování Centra Paměti národa. Dokumenty tak na konkrétních příkladech ukazují možnosti, které účast v programu Rok jinak skýtá.