Whirpool spojuje svoje zastoupení pro Česko a Slovensko

Radek Novotný

Radek Novotný

Nově vzniklou pozici ředitele pro Českou a Slovenskou republiku obsadí dosavadní ředitel českého zastoupení Radek Novotný.

„Cílem spojení obou zastoupení je posílení pozice společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti,“ informoval o strukturálních změnách regionální ředitel společnosti Whirpool pro Polsko, Pobaltí a střední Evropu Mariusz Dabrowski.

Kromě jmenování Radka Novotného ředitelem pro ČR a SR dojde k dalším organizačním změnám v oddělení marketingu, které povede Ján Živný, v oddělení financí pod vedením Pavla Skřičky, a také v oddělení logistiky, které bude řídit Hana Prokopová.