Paušální daň pro OSVČ 2024: Pásma a podmínky. Vyplatí se vám?

Paušální daň 2024: Jaké jsou limity pro paušální režim? (ilustrační foto)

Paušální daň 2024: Jaké jsou limity pro paušální režim? (ilustrační foto) Zdroj: E15 (Midjourney)

Plnění daňových povinností formou měsíční platby paušální daně je pro svoji administrativní jednoduchost a daňovou úsporu pro některé OSVČ velmi atraktivní. Pro příští rok se však opětovně zvyšují měsíční platby paušální daně. Jak funguje paušální daň v roce 2024? Kdy se vyplatí?  

V měsíční paušální dani jsou zahrnuty platby na všech přímých daních – dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění. OSVČ v paušálním režimu mají tedy jednou měsíční platbou daňové povinnosti vyřešeny a neodevzdávají již daňové přiznání ani přehledy.

Podmínky pro paušální daň

Plnit daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně mohou pouze OSVČ splňující zákonné podmínky uvedené v § 2a) a § 7a) zákona o dani z příjmu č. 586/1992. Těmi hlavními jsou, že nesmí OSVČ současně odvádět daň z příjmu ze závislé činnosti ze zaměstnání, nesmí být plátcem DPH a nesmí mít příjem z kapitálového majetku, příjem z pronájmu nebo ostatní zdanitelný příjem vyšší než 50 tisíc korun.

Nižší limit pro DPH od roku 2023

Pro OSVČ uvažující o dobrovolném vstupu do paušální daně bylo příznivou legislativní novinkou zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH od roku 2023 na 2 mil. korun z předchozího 1 mil. korun. Tato legislativní změna byla důvodem pro zavedení tří režimů paušální daně od roku 2023. V přiložené tabulce máme uvedenu měsíční platbu paušální daně v letošním roce a v příštím roce. U částek pro rok 2024 počítáme, že všechny navrhované změny (např. výpočet minimálního sociálního pojištění) úspěšně projdou legislativním procesem.

Paušální režim 2023  2024 Zvýšení
1. pásmo 6 208 korun 7 498 korun 1 290 korun
2. pásmo 16 tisíc korun 16 745 korun 745 korun
3. pásmo 26 tisíc korun 27 139 korun 1 139 korun

Pásmo paušální daně závisí na předchozím příjmu ve zdaňovacím období a vykonávané činnosti.

  • První paušální pásmo mohou využít všechny OSVČ s příjmem do 1 000 000 korun, dále potom OSVČ s příjmem do 1 500 000 korun, jestliže mají alespoň 75 procent svých příjmů z činností, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál a také OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, když mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, u které lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.
  • Druhé paušální pásmo mohou využít OSVČ s příjmem od 1 000 000 korun do 1 500 000 korun bez ohledu na vykonávanou samostatnou výdělečnou činnost a dále potom OSVČ s ročním příjmem do 2 000 000 korun, když alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál.
  • Třetí paušální pásmo mohou využít ostatní OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 korun.

Kdy se paušální daň vyplatí?

Vstup do dobrovolného paušálního daňového režimu se vyplatí OSVČ, jejichž skutečná daňová povinnost by byla vyšší než souhrnná roční platba na paušální dani. Vzhledem k snadnému plánování a jednoznačnosti je zajímavým řešením i pro některé OSVČ, které preferují minimální administrativu, i když daňově neušetří a zaplatí nepatrně více na daních.

Žádost o vstup do paušálního režimu a formulář

OSVČ oznamují vstup do paušálního režimu na příslušném tiskopisu Ministerstva financí. Lhůta pro podání příslušného oznámení je do desátého dne daného zdaňovacího období. Kam platit? Paušální daň je splatná do 20. dne příslušného měsíce a platí se na účet místně příslušného finančního úřadu, přičemž každý finanční úřad má vlastní speciální bankovní účet a variabilním symbolem je u OSVČ zpravidla rodné číslo.

Vedlejší činnost a paušální daň

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je v praxi nejčastěji vykonáván při zaměstnání, v penzi nebo během studia. Podnikající zaměstnanci však nemohou vstoupit do paušálního režimu, neboť odvádí ze zaměstnání na pracovní smlouvu zálohovou daň z příjmu. Pro podnikající penzisty s nižším ziskem zase není paušální daň finančně výhodná.

Paušální daň a DPP

V režimu paušální daně je možné mít příjmy podléhající srážkové dani. Lze si tedy přivydělat na dohodu o provedení práce, pokud je z hrubé odměny odvedena srážková daň z příjmu. Hrubá odměna musí být do limitu (v letošním roce 10 tisíc korun a méně) a není u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Hypotéka a další odpočty

Při využití paušální daně již nelze čerpat žádné daňové slevy a daňové odpočty. Měsíční částka paušální daně je konečná. Ani splátka hypotéky není důvodem pro obdržení daňového přeplatku za celý rok.

Přerušení živnosti a paušální daň

V případě, že OSVČ přeruší činnosti a přitom ve stejném zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost opět zahájí, tak je poplatníkem ve stejném pásmu paušální daně jako před přerušením činnosti.