Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ 2024: Výše, splatnost a paušální daň

Minimální zálohy na pojištění OSVČ 2024: Výše, kdy a kam zaplatit

Minimální zálohy na pojištění OSVČ 2024: Výše, kdy a kam zaplatit Zdroj: Profimedia

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by se s příchodem roku 2024 měly seznámit s novými pravidly pro výpočet odvodů na sociální, zdravotní a případně i nemocenské pojištění. Pro zjednodušení administrativy mohou OSVČ odvádět paušální daň. Jak vysoké jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024? Co platí pro hlavní a vedlejší činnost? Jakou částku mohou živnostníci odvádět na nemocenské pojištění? Kolik je paušální daň pro jednotlivá pásma? Komu a do kdy posílat odvody? 

Měsíční paušální daň v sobě sdružuje odvody na všech přímých daních – dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění. OSVČ v paušálním režimu mají tedy skrze jednu měsíční platbu vyřešeny daně a neodevzdávají daňové přiznání ani přehledy. Nemusí to pro ně být ale výhodné. 

Minimální zálohy na sociální pojištění 2024

Sazba sociálního pojištění pro OSVČ je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2023 a v předcházejících letech se minimální záloha na sociálním pojištění vypočítávala ze čtvrtiny průměrné mzdy stanovené MPSV. Pro rok 2024 se však má minimální záloha počítat z 30 procent průměrné mzdy. Vzhledem k tomu, že se zvýšila i průměrná mzda, tak se jedná o značné zvýšení minimální měsíční zálohy.

  • Rozhodná průměrná mzda činí pro rok 2024 částku 43 967 korun (40 638 korun x 1,0819), přičemž se získala jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022. 
  • V roce 2024 činí nová měsíční minimální záloha 3 852 korun (43 967 korun x 30 procent x 29,2 procenta) pro OSVČ vykonávající čínnost jako hlavní   
  • Minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší v roce 2024 činí 1 413 Kč.

Splatnost

Termín splatnosti pro sociální pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí. Platí se na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Více v článku: Zálohy na sociální pojištění v roce 2024 >>> 

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2024

Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost se odvozuje od průměrné mzdy stanovené MPSV.

Průměrná mzda se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022. Dle navrhovaného nařízení vlády činí všeobecný vyměřovací základ 40 638 korun a přepočítací koeficient 1,0819.

  • Rozhodná průměrná mzda pro výpočet minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění pro rok 2024 je tedy 43 967 korun (40 638 korun x 1,0819).
  • Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ vedoucí činnost jako hlavní činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 2 968 korun (43 967 korun x 50 procent x 13,5 procenta).
  • OSVČ, která vykonává činnost jako vedlejší zálohy na zdravotní pojištění neplatí, pojistné na základě reálných příjmů se platí zpětně za celý rok zároveň s podáním přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu.

Splatnost

V případě zdravotního pojištění je nutné platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění samostatně příslušné zdravotní pojišťovně. Splatnost měsíční zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Více v článku: Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2024 >>> 

Nemocenské pojištění 2024

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Do konce roku 2023 byla sazba pro nemocenské pojištění stanovena na 2,1 procent vyměřovacího základu. Od roku 2024 dochází ke zvýšení na 2,7 procent.

Nemocenské pojištění se vypočítává maximálně z téhož základu, jaký platí pro sociální pojištění. Nejnižší možná výše odvodů činí naopak 2,7 procent z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, který pro rok 2024 činí 8 000 Kč, což představuje minimální měsíční odvod ve výši 216 Kč.

Odváděná částka nepředstavuje zálohu, ale přímo o pojistné. Při opomenutí odvodu tak můžete o nemocenské pojištění přijít.

Splatnost

Podobně jako u sociálního pojištění, je termín splatnosti pro nemocenské pojistné nastaven na konec měsíce, který odpovídá období, za které se příspěvek platí. Platí se na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Pozor - povinné sociální pojištění se platí na jiný účet OSSZ než dobrovolné nemocenské pojištění.

Vyzkoušejte: Daňová kalkulačka OSVČ 2024 >>>

Paušální daň 2024

Pro OSVČ uvažující o dobrovolném vstupu do paušální daně bylo příznivou legislativní novinkou zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH od roku 2023 na 2 mil. korun z předchozího 1 mil. korun. Tato legislativní změna byla důvodem pro zavedení tří režimů paušální daně od roku 2023. V přiložené tabulce máme pro srovnání uvedenu měsíční platbu paušální daně v letech 2023 i 2024.

Paušální režim 2023  2024 Zvýšení
1. pásmo 6 208 korun 7 498 korun 1 290 korun
2. pásmo 16 tisíc korun 16 745 korun 745 korun
3. pásmo 26 tisíc korun 27 139 korun 1 139 korun

Pásmo paušální daně závisí na předchozím příjmu ve zdaňovacím období a vykonávané činnosti.

  • První paušální pásmo mohou využít všechny OSVČ s příjmem do 1 000 000 korun, dále potom OSVČ s příjmem do 1 500 000 korun, jestliže mají alespoň 75 procent svých příjmů z činností, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál a také OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, když mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, u které lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.
  • Druhé paušální pásmo mohou využít OSVČ s příjmem od 1 000 000 korun do 1 500 000 korun bez ohledu na vykonávanou samostatnou výdělečnou činnost a dále potom OSVČ s ročním příjmem do 2 000 000 korun, když alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál.
  • Třetí paušální pásmo mohou využít ostatní OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 korun.

Více v článku: Paušální daň 2024 >>> 

Splatnost

Paušální záloha pro zvolené pásmo paušálního režimu je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Paušální záloha se platí na bankovní účet finančního úřadu.

Název finančního úřadu Bankovní účet pro paušální zálohy
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 2866-47620661/0710

Zdroj: financnisprava.cz