Sokolovské uhelné se otevřela cesta k vytěžení desítek milionů tun uhlí | E15.cz

Sokolovské uhelné se otevřela cesta k vytěžení desítek milionů tun uhlí

Jiří Liebreich

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Těžaři ze Sokolovské uhelné budou moci dál provozovat poslední uhelný lom na Sokolovsku. Společnost získala od ministerstva životního prostředí kladný posudek EIA pro další těžbu v Lomu Jiří. Firma zde plánuje mezi lety 2020 a 2030 vytěžit čtyřicet milionů tun uhlí. Stávající povolení pro těžbu vyprší v roce 2020.

Nejvíce uhlí plánuje společnost vytěžit mezi roky 2020 a 2025, ročně to je v průměru skoro pět milionů tun. Od roku 2026 do roku 2030 se má roční objem těžby výrazně snížit.

„Za méně významné lze považovat vlivy například na hlukovou situaci, čistotu ovzduší, povrchové a podzemní vody, biodiverzitu a vliv na faunu a flóru. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako nevýznamné,“ uvádí se v argumentaci ministerského posudku.

Hornická činnost bude probíhat převážně v oblastech Alberov, Lomnice a částečně v Královském Poříčí a dotkne se obcí Sokolov, Svatava, Vintířov, Nové Sedlo, Královské Poříčí a Lomnice.

Sokolovská uhelná ročně vytěží kolem sedmi milionů tun hnědého uhlí. Zhruba polovinu z toho využívá v procesu zplyňování k výrobě energoplynu, který je určen pro spalování v paroplynové elektrárně k výrobě elektrické energie jak pro vlastní těžební a průmyslové procesy, tak pro další odběratele v Evropě.

Loni firma dosáhla zisku 564 milionů korun, předloni měla zisk po zdanění ve výši 1,094 miliardy. Tržby firmy meziročně ale stouply o 1,5 procenta na 6,85 miliardy korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah