Jak založit, vést a rozvíjet start-up: Právo, smlouvy a paragrafy | e15.cz

Jak založit, vést a rozvíjet start-up: Jakou právní formu? Na živnosťák nebo firmu?

Patrik Borýsek

Patrik Borýsek

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V dalším díle našeho seriálu o budování start-upu se podíváme na právní aspekty podnikání. Jak firmu snadno založit? Na jaké smlouvy si dát pozor? A kolik procent přiznat investorovi? 

V kolotoči zdokonalování svého produktu a shánění zákazníků nezapomeňte, že s rozjezdem podnikání vás čekají různé právní povinnosti. Abyste na nic nezapomněli, zeptali jsme se v advokátní kanceláři eLegal, co vše vás čeká a co nesmíte opomenout.

OSVČ, NEBO S. R. O.?

Nejprve se musíte rozhodnout, jestli začnete podnikat jako OSVČ, osoba samostatně výdělečně činná, nebo rovnou založíte společnost, nejčastěji společnost s ručením omezeným. Co je výhodnější? Jednoduchá odpověď neexistuje, vždy záleží na tom, v čem chcete podnikat a jaká jsou s tím spojená rizika.

Založení živnosti je otázkou několika hodin a minimálních nákladů. Můžete pak vést zjednodušené účetnictví a také využívat daňové paušály. Ty vám umožní rovnou uplatnit 40 až 80 procent příjmů jako náklad, což sníží daňovou zátěž. Samozřejmě jen pokud nebudete mít vysoké výdaje, které byste mohli prokázat doklady. Mějte ale na paměti, že když projekt nevyjde, budete jako OSVČ ručit za vzniklé dluhy celým svým majetkem, tedy nejen tím pořízeným pro podnikání, ale i osobním.

Naproti tomu společnost jako samostatná právnická osoba staví mezi vás a vaše podnikání určitou bariéru, a pokud se vše nevydaří, nemusí to znamenat osobní dluhy. Tato forma podnikání vám také umožní zapojit další partnery či investory. Společnost se dá později také snáze převést nebo prodat. Nevýhodou je nutnost vést účetnictví, nemožnost uplatnit výdajové paušály a také systém takzvaného dvojího zdanění. To znamená, že zisk bude muset sama společnost nejdříve zdanit 19 procenty, a pokud si jej pak vyplatíte jako majitel, zdaníte jej znovu 15 procenty. Založení s. r. o. je trochu delší a nákladnější proces, obvykle ale nezabere déle než týden a nestojí více než 10 až 15 tisíc korun.

JAK ZALOŽIT ŽIVNOST

 • Jako OSVČ se můžete registrovat na každém živnostenském úřadě (najdete je jako součást městských úřadů nebo úřadů městských částí), nemusíte jezdit do místa bydliště.
 • Vyberete si některou ze seznamu uznávaných živností – volných, řemeslných, vázaných nebo koncesovaných.
 • U některých živností musíte splnit podmínky odborné způsobilosti – jde o kombinaci vzdělání a praxe.
 • Uhradíte poplatek 1000 korun.
 • Musíte předložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde chcete mít své sídlo, s jeho úředně ověřeným podpisem. Pokud budete podnikat bez kontaktu se zákazníky a nebudete skladovat větší množství zboží, obejdete se bez provozovny.
 • Stejným formulářem můžete vyřešit i registraci u finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení.
 • Poté získáte IČO, které vás bude definovat jako podnikatele a které budete muset vždy uvádět.

TIP

Hned po zápisu do živnostenského (OSVČ) nebo obchodního rejstříku (s. r. o.) vám nejspíš přijde několik složenek nebo pro forma faktur za zápisy do různých evropských rejstříků a adresářů, které se mohou tvářit jako oficiální poplatky. Nic z toho hradit nemusíte, jde jen o svérázné obchodní praktiky soukromých firem.

JAK ZAŘÍDIT S. R. O.

 • U notáře sepíšete notářský zápis o založení společnosti. Tento dokument je pak „rodným listem“ společnosti a upravuje, jak bude řízena. V případě složitějších vztahů, například když je více zakladatelů, doporučujeme předem konzultovat tento dokument s právníky. Pokud je společnost založena špatně, může se dostat do vnitřních problémů, které ji ochromí.
 • Od notáře si odskočíte na živnostenský úřad, kde vše proběhne podobně jako u OSVČ. Pokud společnost založíte ještě letos, nevyhnete se ještě cestě do banky, kde společnosti založíte účet a složíte základní kapitál. Ten může být už od jedné koruny za každého společníka. Od roku 2021 bude u částek do 20 tisíc korun možné základní kapitál složit rovnou u notáře.
 • S dokumenty od banky a živnostenského úřadu se vrátíte k notáři a ten dokončí zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 • Pokud se vám nechce toto administrativní kolečko absolvovat, můžete se obrátit na advokátní kancelář, která vše zajistí za vás. Takzvané ready-made společnosti kupovat určitě nedoporučujeme, protože nikdy nevíte, k čemu se společnost už dříve zavázala. Bývá u nich také účetní problém se základním kapitálem, který je často hned po založení vyveden. 

OŠIDNÁ DATOVÁ SCHRÁNKA

V případě založení právnické osoby se vám automaticky zřídí datová schránka a přístupové údaje přijdou na adresu každému jednateli. Datovou schránku doporučujeme ale i všem OSVČ. Můžete díky ní obstarat veškerou úřední komunikaci elektronicky a vyhnete se také tomu, že doručování velmi důležitých záležitostí, pokut nebo soudních rozhodnutí bude záležet jen na pečlivosti pošťáků v místě vašeho bydliště.

Mějte ale na paměti, že všechny úřady vám budou veškeré písemnosti posílat elektronicky, musíte tedy datovou schránku pravidelně kontrolovat. Elektronické dopisy se totiž stejně jako ty papírové považují 10. den za doručené.

CO KDO MŮŽE, CO KDO MUSÍ

Pokud podnikáte jako právnická osoba, musíte si ujasnit, jakou roli budete ve společnosti zastávat. Můžete být totiž zároveň jejím společníkem (majitel), jednatelem (výkonný orgán) i zaměstnancem. Podle toho se bude lišit i způsob, jakým můžete na společnost uplatňovat svůj vliv a jak budete získávat příjmy.

I když budete jediným společníkem, majetek společnosti nikdy nepatří přímo vám. Nemůžete tedy například z účtu společnosti vybírat peníze pro svou osobní potřebu. V případě pozdějšího prodeje firmy nebo vstupu investora byste si tím mohli pěkně zavařit. Jako společník ovlivňujete základní otázky směřování společnosti, a to zejména hlasováním na valné hromadě. Jednatel odpovídá za celkové vedení společnosti, účetnictví a zejména obchodní vztahy, podepisuje také všechny důležité smlouvy.

Jako jednatel budete se společností uzavírat smlouvu o výkonu funkce a máte povinnost péče řádného hospodáře, podle které musíte s majetkem firmy nakládat odpovědně. I ve vlastní společnosti se pak můžete zaměstnat.

Jako zaměstnanec ale nemůžete mít stejný druh práce, jak zastává jednatel, nemůžete tedy být například ředitelem. Jako jednatel i jako zaměstnanec budete muset ze své odměny či mzdy odvádět daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění. Jako společník budete z vyplaceného obnosu hradit jen daň z příjmu, na výplatu zisku budete ale většinou muset čekat celý rok, v případě záporného výsledku hospodaření i déle.

SMLOUVY PRO KLIDNÝ SPÁNEK

Hned ze začátku nezapomeňte na několik drobností, které je snadné splnit, ale když je včas neuděláte, hrozí vám pokuta. Určitě si správně označte své sídlo – musí být uveden název, adresa a IČO, které budete používat. Stejně tak nezapomeňte na plnou identifikaci na svém webu a vystavovaných fakturách.

Nepodceňte smlouvy. Na spory s dodavateli nebo zákazníky dříve nebo později vždycky dojde a pak je lepší mít písemnou oporu. Můžete si tak například předem vyjasnit, co už budou vícepráce, nebo nastavit motivující penále za pozdní dodání. Smlouvu přitom můžete uzavřít a podepsat v klidu i elektronicky.

V případě, že máte zálusk na získání investora, bude pořádek ve smlouvách jednou z prvních věcí, na které se potenciální investor zaměří a která bude hrát velkou roli v hodnotě vašeho projektu. Není nic horšího, než po letech zjistit, že nemáte vyřešená licenční práva k části kódu, který pro vás v samých začátcích napsal kamarád na dobré slovo.

CO SE ZAMĚSTNANCI

Nejflexibilnější formou je dohoda o provedení práce, která umožní práci až do 300 hodin ročně a kde se do příjmu 10 tisíc korun měsíčně nemusí odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění. U těchto zaměstnanců nemusíte řešit dovolenou a spolupráci můžete kdykoli ukončit.

Druhou variantou je dohoda o pracovní činnosti, která umožňuje práci v rozsahu až polovičního úvazku, úlevy na odvodech tu ale platí jen do tří tisíc korun.

Nejdůležitější je pak hlavní pracovní poměr založený pracovní smlouvou. Přestože si můžete sjednat zkušební dobu, doporučujeme první pracovní smlouvu sjednat na dobu určitou. Pracovní poměr na neurčito totiž jako zaměstnavatel můžete ukončit jen z přísně daných důvodů a může vás to vyjít draho na odstupném.

Pozor dejte na uzavírání smluv s jinými živnostníky, takzvanými „IČaři“. Pokud by se spolupráce až příliš podobala zaměstnání (dodavatel fakturuje jen vám, pracuje ve vaší kanceláři, používá vaše vybavení), může to být posouzeno jako obcházení zákoníku práce, za což hrozí pokuty.

ANDĚLÉ S KOPÝTKY

Investice do start-upů už v počátečních fázích je běžná věc, ale investoři vždy nemusejí být tak andělští, jak se zdá. Od začátku si střežte svůj nápad a v případě různých konzultací dbejte na uzavření dohod o mlčenlivosti (NDA).

Při námluvách s investory buďte opatrní na podmínky a kritéria, k nimž se zavazujete v takzvaných term sheetech: budete je muset přesně plnit pro čerpání dalších peněz a budou hlavním kritériem evaluace. Nemyslete také jen na čísla, ale i na další přidanou hodnotu, kterou vám a vašemu projektu může vhodný partner nabídnout jako mentor, nebo které trhy vám může pomoct otevřít. Ještě obezřetnější buďte s rozdáváním podílů a zaměstnaneckých akcií – 10 procent z milionu není totéž jako 10 procent ze sta milionů, až se vám podaří na trhu uspět.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější