Babiš ve vládě narazil s plánem na změnu řízení státních firem | E15.cz

Babiš ve vládě narazil s plánem na změnu řízení státních firem

ČTK

Vláda dnes neschválila Strategii vlastnické politiky státu, kterou předložilo ministerstvo financí. Materiál upravoval pravidla pro vlastnictví a správu podílů státu ve firmách. MF například navrhovalo, že by stát neměl vlastnit podíl v těch společnostech, kde má méně než deset procent. Řízení těchto firem totiž nemůže reálně ovlivnit.

Celkem podle materiálu existuje 289 obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků, státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu vykonávajících podnikatelskou činnost. Podíl menší než deset procent má stát u zhruba desetiny firem.

MF navrhovalo, aby jednotlivá ministerstva roztřídila "své" podniky na strategické (například ČEZ), podpůrné, tedy nezbytné pro vlastní fungování státu a zajišťující nezbytné služby pro veřejnost, a zbytné. Ty by měly být následně privatizovány či jít do likvidace.

MF dále navrhovalo u strategických společností s majetkovou účastí státu a státních podniků založení výboru pro odměňování. Ten by měl stanovit pravidla odměn uvnitř podniků a dohlížel by na jejich dodržování. Zároveň by kontroloval soulad odměňování se zásadami stanovenými vládou.

Kam mizí peníze České pošty? Státní podnik koupil přes čtyři tisíce lahví vína

Cílem materiálu bylo podle MF přiblížit fungování společností s majetkovou účastí státu a státních podniků praxi, která vyplývá z doporučení OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností.

Dokument dnes kritizoval například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Tento materiál i jeho záměr naprosto odmítám. Neumím si představit, že MF řídí podnik Lesy ČR, Budvar či podniky povodí, kde minimálně v případě Lesů ČR a podniků povodí, to je vysoce odborná záležitost. Kozla zahradníka fakt ne," uvedl ministr na Facebooku.

Babiš by chtěl všechny státní podniky pod jednu ruku

 

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!