Brusel pošle peníze firemním školkám

Iustrační foto

Iustrační foto Zdroj: Dominik Bachurek

Když společnost otevře pro děti svých zaměstnanců školku, může čerpat dotace z Evropské unie. Takto budou co nevidět motivované firmy v České republice. Podnikatelé již teď mluví tom, že o zřizování školek bude velký zájem.

Dobrou zprávu pro české společnosti přináší rozhodnutí Evropské komise, kterým uvolní na budování firemních školek dotace. V novém programovacím období v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 plánuje mimo jiné finančně podpořit vznik a fungování dětských skupin.

Ačkoli možnost čerpat finanční prostředky na školky fungovala částečně i dosud, české firmy o ní moc nevěděly. „Pokud dojde ke změně situace a dojde k vypsání takového grantu, zájem ze strany firem bude určitě veliký,“ říká viceprezidentka Hospodářské Komory České republiky Irena Bartoňová Pálková.

Pro velké firmy je finanční podpora budování školek důležitá zejména kvůli tomu, že si finance vynaložené na zřízení školek nemohou zahrnout do nákladů. Menší firmy zas vítají možnost čerpat příspěvek i na méně početné skupiny dětí.Zejména menší podnikatelé, totiž na zřizování školek nemají dostatečný počet dětí zaměstnanců.

Evropská unie ovšem proplatí pouze personální náklady. Vybudování samotných školek si budou muset firmy hradit ze svého. „V takovém případě se jedná o vítanou a cílenou podporu tam, kde je to nejvíc potřeba, a to i z pohledu dopadu na zaměstnanost,“ vítá novinky z Bruselu Irena Bartoňová Pálková.