Evropská komise uvolnila Česku 700 milionů eur z fondu obnovy

Evropská komise uvolnila Česku dotace v objemu 702 milionů eur v rámci mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. O svém souhlasu s výplatou těchto peněz informovala unijní exekutiva již v únoru. Česko podle komise splnilo podmínky, aby mohlo další finance z Národního plánu obnovy získat.

„Dnes komise vyplatila Česku druhou platbu ve výši 702 milionů eur ve formě grantů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Stejně jako u všech dalších členských států jsou platby poskytnuté České republice v rámci tohoto nástroje založeny na dosažených výsledcích a realizaci investic a reforem uvedených v českém plánu obnovy,“ uvedla Evropská komise v prohlášení.

Česko předložilo žádost o druhou platbu loni 6. prosince. Evropská komise následně letos v únoru oznámila, že ČR „uspokojivě splnila 28 milníků a cílů“, a dotace ve výši 702 milionů eur schválila. První řádnou platbu schválila komise České republice již loni v únoru, tehdy šlo o dotace v objemu 928 milionů eur.

Národní plán obnovy má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Loni v září Evropská komise schválila jeho revidovanou podobu a současně s tím i zvýšení objemu peněz určených pro Česko o 2,2 miliardy eur na 9,2 miliardy eur. Z toho 736 milionů eur tvoří peníze z projektu REPowerEU, které mají jít na investice do rozvodné sítě, obnovitelných zdrojů a čisté dopravy. Peníze z Národního plánu obnovy může Česko čerpat v devíti platbách.

Národní plán obnovy vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Primárním cílem českého plánu obnovy je zvýšení ekonomické prosperity a zkvalitnění života.