Jenom nám nic nedarujte, děsí se česká muzea

Muzeum - dárci, ilustrační foto

Muzeum - dárci, ilustrační foto Zdroj: Marek Podhora, Mlada fronta E15

Další legislativní paskvil od ledna letošního roku značně komplikuje život krajským a obecním muzeím. Dary, které mnohde tvoří klíčovou část sbírek, musejí odmítat. Zatížily by jim značně rozpočet. Podle nového občanského zákoníku dar musí ohodnotit znalec a ještě je třeba odvést daň. Asociace muzeí a galerií ČR bije na poplach, problém už řeší ministerstva kultury a financí.

Pikantní na všem je, že obecní a krajská muzea pouze žádají o stejné podmínky, jako mají „bohatší“ státní instituce tohoto druhu. Ty daň z darů platit nemusejí.

Hodina práce soudního znalce může stát kolem 500 korun, proto muzea už našla fintu, jak se těmto nákladům vyhnout. Ale problém to stejně neřeší.

„Dar nepřijmeme a tomu, kdo ho přinesl, vyplatíme symbolickou částku. Služby soudního znalce tak nepotřebujeme,“ vysvětlil E15.cz ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.

Sloveso „vyplatíme“ je však delší čas pouze virtuální. Muzea nákupy sbírek musí financovat z investičního fondu.

„Musím proto třeba i kvůli padesáti koruně žádat Radu Zlínského kraje, a ona to musí schválit na jednání rady,“ popsal oficiální postup Stránský. Proplacení daru se tak může táhnout například měsíc i déle.

„Problém s přijímáním darů způsobilo neuvážené zrušení zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Postihuje největší část akviziční činnosti muzeí a galerií, protože sbírky byly už od počátku 19. století naplňovány především z darů mecenášů a jen z menší části nákupy. To vzhledem k finanční situaci většiny muzeí a galerií platí dodnes,“ řekl E15.cz člen Exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) Zdeněk Kuchyňka.

Exekutiva AMG už připravila řešení, které uplatňuje jako připomínku k novele zákona o dani z příjmu, která se právě projednává.

O muzejní absurditě vědí už i ministerstva. „Po našem upozornění se zdaněním darů pro nepříspěvkové organizace navrhuje ministerstvo financí v rámci novely zákona o daních z příjmů, aby při poskytnutí darů, byla hodnota bezúplatného plnění stanovena na jednu korunu. Podle návrhu by tuto úpravu mohli dotčení poplatníci použít již za rok 2014,“ vysvětlila E15. cz mluvčí ministerstva kultury Helena Markusová.

Zda a kdy by mohla novela muzeím v jejich strastech pomoci, zdaleka není jasné. „Návrh novely zákona by měl být v nebližších dnech rozeslán teprve do řádného vnějšího připomínkového řízení. Proto téměř jisté, že v rámci připomínkového řízení se bude návrh ještě měnit,“ dodala Markusová.

Koruna může být urážkou

Asociace muzeí a galerií ČR současně upozornila i na etický problém: „Ocenění daru jednou korunou situaci v žádném případě neřeší. Pro dárce totiž takovéto ocenění daru může být doslova urážkou.“

AMG dále popsala modelový příklad: Někdo se například rozhodne darovat do sbírky galerie obraz Františka Kupky. Jeho díla se na aukcích prodávají za miliony korun a v darovací smlouvě bude uvedeno, že dar byl galerií ohodnocen na jednu korunu. Myslíte, že dárce na toto přistoupí, případně že bude ochoten ještě někdy něco muzeu či galerii darovat?

A co když půjde o odkaz muzeu, který se bude řešit až po smrti dárce? Spokojí se notář projednávající pozůstalost s tím, že například sbírka obrazů české avantgardy 30. let minulého století má cenu jedné koruny?

Ve spolupráci s Exekutivou AMG proto připravil radní pro kulturu Středočeského kraje Zdeněk Štefek návrh novely zákona o dani z příjmu, který by popsaný problém vyřešil. Z § 19b tohoto zákona by měl zmizet dovětek, že osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšných poplatníků se neuplatní u krajů a obcí.

A v paragrafech 15 a 20, které mluví o tom, jaké dary jsou od daně fyzických a právnických osob osvobozeny, by bylo vypuštěno „financování“, které znamená, že jsou osvobozeny jen peněžní a nikoli věcné dary.

„Tento návrh změny zákona už schválila Rada Středočeského kraje a rozhodla o jeho postoupení do parlamentu. Exekutiva AMG jej uplatňuje jako připomínku k novele zákona o dani z příjmu, která se právě projednává,“ uzavřel popis aktuální situace Kuchyňka.

Americké přírodovědné muzeum digitalizovalo obrovskou sbírku fotografií starých až 145 let