Korporátní klienti berou odbornost a profesionalitu za samozřejmost

Zdroj: Raiffeisen Bank

Raiffeisenbank je dlouhodobým a spolehlivým partnerem velkých a nadnárodních firem s miliardovými obraty. O tom, co může banka takovýmto společnostem nabídnout a na čem staví svůj úspěch, jsme si povídali s Barbarou Tutass, ředitelkou divize Large Corporates.

Jak dlouho se Raiffeisenbank věnuje péči o velké korporátní klienty?

Na tento segment se zaměřujeme od roku 1993. Čerpáme ze zkušeností a tradic naší mateřské skupiny Raiffeisen Bank International (RBI) a samozřejmě spolupracujeme s jejími členskými bankami. Je to systém výhodný pro všechny, navzájem si pomáháme a zároveň se od sebe můžeme mnohému naučit. I díky tomu máme na tuzemském i zahraničním trhu silné postavení a za poslední dva roky jsme se podíleli prakticky na všech velkých transakcích, které se v České republice uskutečnily.

Co všem velkým korporátním klientům nabízíte?

V mé divizi se věnujeme výhradně velkým firemním klientům s obratem nad 1,5 miliardy korun ročně. Zajišťujeme pro ně komplexní podporu a poradenství v oblastech financování, a to včetně strukturovaných, syndikovaných a exportních úvěrů, cash managementu a treasury. Jsme aktivní také na kapitálových trzích, snažíme se pro klienty hledat optimální kapitálovou strukturu a rozložení zdrojů. Standardně pracujeme s úvěry v řádech 30 až 50 milionů euro, jsme ale schopni zpracovat i částky vyšší než 100 či 150 milionů euro.

Co vás od konkurence nejvíce odlišuje?

Jsme zdravá, kapitálově silná a stabilní finanční instituce, která umí klientům nabídnout vše, co v dané chvíli potřebují. Přes naši velikost jsme stále velmi flexibilní bankou schopnou připravit individuální řešení šité na míru konkrétnímu klientovi. Velký rozdíl oproti konkurenci vidím také v kvalitě a zkušenostech našich zaměstnanců. Většina pracovníků na seniorních pozicích pracuje v divizi Large Corporates deset i více let a jsou tedy schopni s klienty utvořit stabilní, pevný a dlouhodobý vztah.

A pokud byste měla zmínit něco z produktové oblasti, co by to bylo?

Zmínila bych hned několik sofistikovaných treasury řešení, která nabízíme lokálně i v rámci skupiny. Jako jedna z pouhých dvou českých bank jsme aktivním clearingovým členem evropského komoditního trhu prostřednictvím European Commodity Clearing (ECC), kde jsme pro naše klienty schopni vypořádat jejich transakce.

Zmínila jste důraz na kvalitu zaměstnanců. Jak si nové kolegy vybíráte?

Vyžadujeme především vysokou míru odborných znalostí, bez těch se totiž v našem oboru neobejdete. Proto se intenzivně věnujeme vzdělávání našich zaměstnanců a vytvořili jsme efektivní trainee program, který patří k nejlepším na českém trhu. Kromě odborné stránky hodně dbáme také na komunikativnost a lidskost. Jak už jsem říkala, zaměstnanci jsou naší obrovskou přidanou hodnotou, kterou klienti velmi oceňují.

Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Naší jasnou prioritou je růst. Když budu hovořit konkrétněji, pak naše strategie stojí na třech pilířích. První tvoří naši dlouhodobí zákazníci, pro něž jsme hlavní bankou. Zde chceme samozřejmě dále růst a tuto skupinu klientů rozšiřovat o ty společnosti, kde jsme momentálně až druhou či třetí bankou. Druhý pilíř představují firmy, které působí na mezinárodním trhu a spolupracují s jinými bankami v rámci skupiny Raiffeisen Bank International. Zde bychom rádi využívali přeshraničních synergií. A do třetice chceme pokračovat ve strukturovaných, exportních a syndikovaných transakcích, protože zde vidíme velkou tržní příležitost.

O nabídce služeb se více dozvíte na www.rb.cz