Milostivé léto. Ty, kteří dluží za nájemné, Praha osloví přímo  

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Dopravní podnik eviduje celkem 173 tisíc exekucí za jízdu bez platného jízdního dokladu a neuhrazenou přirážku k jízdnému.
2
Fotogalerie

Celkově dluží lidé Magistrátu hl. m. Prahy a jeho organizacím stovky milionů korun. Lidé se mohou v rámci Milostivého léta obracet na bezplatnou infolinku 800 100 000 a dluhovou poradnu organizace Člověk v tísni na telefonu 770 600 800.

„Pražský magistrát spustil v listopadu informační kampaň s cílem informovat veřejnost o jejich možnostech v souvislosti s akcí Milostivé léto. Dlužníci mohou v rámci projektu zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč. Tím bude jejich exekuce ukončena a nebude nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady,“ říká radní Hana Kordová Marvanová. „Dosud jsme zaznamenali největší zájem s řešením dluhů, které pocházejí z černých jízd v MHD. Stále zde je velké množství dluhů z nájmů. Rozhodli jsme se, že oslovíme dlužníky z řad nájemníků aktivně sami formou dopisu, aby se včas o této možnosti dozvěděli.“

Například odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy eviduje 3 600 dlužníků s celkovým dluhem 318 milionů korun. Dále například odbor hospodaření s majetkem eviduje téměř 2 000 dlužníků s celkovým dluhem více jak 128 milion.

„Správci aktivně oslovují jednotlivé dlužníky, ve společných prostorách nemovitostí jsou umístěny informační letáky. Požádal jsem i městské firmy, aby se pokusily vytipovat a informovat dlužníky, kteří jsou zároveň v řadách jejich zaměstnanců,“ uvádí pražský radní Jan Chabr.

Dopravní podnik eviduje celkem 173 tisíc exekucí za jízdu bez platného jízdního dokladu a neuhrazenou přirážku k jízdnému. V tomto případě se jedná o součet všech případů od roku 1993 do konce letošního srpna. Celková dlužná částka za všechny exekuce v rámci Dopravního podniku představuje cca 185 milionů korun. V posledních týdnech ale zájem o zaplacení pokut a zbavení se exekucí roste, pro informace se obrátilo na infolinky či přímo na Dopravní podnik hl. m. Prahy několik tisíc lidí. Podobná situace je také u Správy služeb hl. m. Prahy a Pražské plynárenské.