Míra korupce vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

korupce

korupce

Za největší problém naší země považují Češi jednoznačně korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Druhým velkým problémem je podle nich touha politiků po moci a penězích. Více jak čtyři pětiny domácí populace jsou však navíc toho názoru, že v souvislosti s rozsáhlou korupcí ve státní správě je již ohrožena i samotná demokracie a mínění, že Česko je vyspělou demokracií, pak sdílí pouze necelá pětina domácí populace. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Sanep.

Za největší aktuální problém ČR považuje necelá třetina dotázaných korupci na úrovni ministerstev, policie a justice. Touhu politiků po moci a penězích pak považuje za největší problém téměř pětina obyvatel. Na třetím místě se umístila neschopnost stávající koaliční vlády.

Více jak třetina dotázaných je přesvědčena, že korupce je přítomna ve všech státních ústavních institucích, což je velice zásadní a závažné zjištění, které poukazuje na skutečnost, že fenomén korupce je zásadním problém naší společnosti, která postupně ztrácí důvěru ve státní ústavní instituce.

Co je největším aktuálním problémem v ČR?

Kde je nevětší problém v ČR?Kde je nevětší problém v ČR?

Samotnou vládu vnímá jako největší korupční prostředí 15 procent dotázaných. Někteří stávající a bývalí ministři koaliční vlády premiéra Petra Nečase jsou spojování s korupčními aférami, což je nepochybně hlavním motivem pro tento názor veřejnosti. Ministerské úředníky pak vnímá jako největší korupční prostředí desetina dotázaných.

Ve kterých ústavních institucích je korupce nejvíce přítomna?

kde je Korupce nejvíce přítomna?kde je Korupce nejvíce přítomna?

 

Drtivá většina respondentů také zastává názor, že korupce ve státní správě nabyla již takových rozměrů, že přímo ohrožuje demokratické pořádky v České republice. Zde se může do jisté míry projevit skutečnost, že vyřešení velkých kauz s korupčním podtextem je v ČR spíše výjimkou. Svou roli ve vnímání korupce a jejího vlivu na demokracii hraje u veřejnosti bezpochyby rovněž skutečnost, že se rozhodně nenaplnilo očekávání voličů, kteří v loňských volbách do Poslanecké sněmovny dali své hlasy stranám, které garantovaly zahájení boje s korupcí a nastolení očekávané změny politické kultury.

Ohrožuje korupce demokracii v ČR?

Je korupcí ohrožena demokracie?Je korupcí ohrožena demokracie?

Téměř dvě třetiny dotázaných je znepokojeno praktikami varnsdorfského detektiva Martina Hudce, kterému soud povolil sledovat kromě podezřelých i telefony ústavních činitelů nebo Klausových nejbližších spolupracovníků. Názor, že získávání informací praktikami, které využil policista Martin Hudec, mohou ve svém konečném důsledku vést k ohrožení demokratických principů v České republice, pak sdílí téměř polovina dotázaných.

Míra znepokojení nad praktikami detektiva Hudce

Znepokojení praktikami HudceZnepokojení praktikami Hudce

Podle mínění dvou třetin dotázaných by měl policista Martin Hudec být v souvislosti s neoprávněným sledováním některých ústavních činitelů nebo blízkých spolupracovníků Václava Klause potrestán. Navíc se veřejnost domnívá, že trestu by neměli ujít ani soudci, jež sledování telefonních čísel posvětili.

Měl by být detektiv Hudec a za odposlechy odpovědní soudci potrestáni?

Trestní odpovědnost detektiva hudceTrestní odpovědnost detektiva hudce