Musíte na preventivní prohlídku? Ano, jinak hrozí pokuta

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: ctk

Preventivní lékařská prohlídka. Mnozí nad ní mávnou rukou. Obvykle totiž vůbec netuší, že za toto „mávnutí“ mohou dostat pokutu. Tak, jak to u nás ale bývá, legislativa má i v tomto případě určité „díry“. Jedno však je jisté. Když jste obdrželi na prohlídku pozvánku, platit za tento úkon nebudete.

„Pokud se nedostavíte na preventivní prohlídku, ke které jste byli vyzváni, můžete skutečně dostat pokutu. Tato povinnost je dána zákonem o veřejném zdravotním pojištění,“ vysvětluje mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Sankci však nedostanete hned, jak prohřešek spácháte. „Až při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce může zdravotní pojišťovna uložit svému pojištěnci pokutu do výše 500 korun. Sankci lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k prohřešku došlo,“ upřesňuje Tichý.

Striktní příkaz ale rozmělňuje „díra“ v legislativě. V aktuálně platném zákoně není specifikováno, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař, zdravotní pojišťovna nebo snad někdo jiný.

V minulosti řešil povinnost chodit na preventivní prohlídky dnes již zrušený zákon o péči o zdraví lidu. Podle něj povinnost zvát na prohlídky měla zdravotnická zařízení. Zákon ovšem neukládal žádné sankce za nesplnění dané povinnosti.

Při pozvání se neplatí

Zákon o péči o zdraví lidu byl zrušen zákonem o zdravotních službách, který ale už zase neobsahuje povinnost poskytovatele zdravotních služeb zvát na ně.

„Jasné je, že preventivní prohlídky patří podle zákona o veřejném zdravotním pojištění mezi plně hrazené služby. V návaznosti na preventivní prohlídky jsou realizovány preventivní screeningové programy zaměřené na včasné odhalení onkologických onemocnění – rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a rakoviny střev a konečníku. Zde se v současné době projevuje výrazně pozitivní vliv toho, že zdravotní pojišťovny začaly své klienty na tyto prohlídky aktivně zvát,“ uzavírá téma mluvčí VZP.

Přečtěte si:

Za 18 měsíců od roku 2014 do loňského června, kdy VZP zvala své klienty na preventivní onkologická vyšetření dopisem zasílaným přímo na jejich adresy, vykázali lékaři pojišťovně přes tři miliony těchto prohlídek. Projekt adresného zvaní tak zvýšil docházku na některá vyšetření až o čtvrtinu.

Nejvíce se díky pozvánkám zvýšila docházka na kolorektální screening, který má za cíl vyloučit rakovinu konečníku a tlustého střeva. V roce 2013, tedy před zahájením projektu, přicházelo na toto vyšetření měsíčně v průměru 31 837 klientů a klientek VZP. Od ledna 2014 do června 2015, kdy už pojišťovna zvala lidi dopisem, přicházelo měsíčně na tutéž prohlídku téměř o deset tisíc klientů více.